Keuzes maken voor de toekomst van ouderenzorg: kansen, zorgen en aanbevelingen

De toekomst van de ouderenzorg ligt nog helemaal open. Bekend is wel: meer ouderen, minder zorgprofessionals, minder mantelzorgers. Voortgaan op dezelfde manier in de ouderenzorg is niet langer mogelijk; er moet iets veranderen. Maar wat? Met de serious game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’ ging Kennisland in dialoog met ouderen, mantelzorgers, zorgmedewerkers, familieleden en andere betrokkenen over de toekomst van de ouderenzorg. In deze publicatie lees je het resultaat van deze dialogen. Het kan iedereen die betrokken is bij ouderenzorg helpen bij het maken van keuzes.

Download
Publicatie
header_img
Samen de ouderenzorg van morgen kiezen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
10 januari 2023
Download publicatie

Uitkomsten van de serious game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’

In het spel, ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’++Convenant Thuis in het verpleeghuisDe serious game is ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van het Convenant Thuis in het verpleeghuis. , praten we over vijf scenario’s, vijf oplossingsrichtingen voor de ouderenzorg. Dit zijn geen klip-en-klare oplossingen, maar richtingen die een ouderenzorgorganisatie samen met betrokkenen kan besluiten in te slaan. Het ene scenario is niet beter dan het andere. Bij alle vijf scenario’s bestaan er kansen en zorgen en voor alle vijf scenario’s komen er aanbevelingen uit de gesprekken. Aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij ouderenzorg en weloverwogen keuzes wil maken voor de toekomst ervan. 

Van game tot resultaat

De serious game bestaat uit een verhaal van een oudere die zes keer een keuze moet maken in een situatie waar zorg nodig is. Bij elke vraag staan vier concrete oplossingen en een team van spelers kiest een van de opties. Bijvoorbeeld, als oudere ben je duizelig en wil je naar de huisarts, maar je kunt niet zelf gaan. Wat doe je? Een familielid vragen? Een taxiservice? Of liever beeldbellen? De spelers bepalen samen welke optie het beste lijkt, en waarom. Het gesprek van de spelers onderling hebben we gedocumenteerd en geanalyseerd. De resultaten zijn de rode draden uit deze data. De spelers bepalen samen welke optie het beste lijkt, en waarom. Het gesprek van de spelers onderling hebben we gedocumenteerd en geanalyseerd.  

Kansen, zorgen en aanbevelingen per scenario

Vijf scenario’s voor de toekomst van de ouderenzorg++Scenario’sWe hebben de scenario’s vastgelegd na het bestuderen van innovaties in de ouderenzorg en gesprekken met experts; mensen die in de ouderenzorg werken en ouderen zelf. zijn met de serious game besproken met betrokkenen. De kansen, zorgen en aanbevelingen komen van de deelnemers. Hieronder staat een kleine greep uit de resultaten; per scenario één kans, één zorg en één aanbeveling. In de publicatie staan alle kansen, zorgen en aanbevelingen per oplossingsrichting die iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg++GroningenDe serious game is gespeeld in de regio Groningen, maar de resultaten kunnen iedereen die betrokken is bij ouderenzorg helpen bij het maken van keuzes. verder kunnen helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst van de ouderenzorg.  

Scenario 1: Technische innovaties

Meer inzetten op technische innovaties zodat er minder zorgprofessionals nodig zijn. Robots, digitale tools, sensors en camera’s helpen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te zijn.

Kans: Voor iedere generatie wordt de inzet van technologie gemakkelijker en vanzelfsprekender.

Zorg:
Menselijk contact, aandacht en empathie zijn belangrijk aspecten van zorg. Technologie kan dat niet vervangen.

Aanbeveling: Ontwikkel een nieuwe functie, de techniek-ethicus. Iemand met een technische achtergrond die helpt met de vertaalslag naar de praktijk.

Scenario 2: Informele zorg

We doen een groter beroep op informele zorg. Naasten en familie worden ingezet en door de zorgorganisatie als partner gezien in de ondersteuning van ouderen.We doen een groter beroep op informele zorg. Naasten en familie worden ingezet en door de zorgorganisatie als partner gezien in de ondersteuning van ouderen. Ook andere ongekwalificeerde mensen worden ingezet; studenten, migranten en mensen met een bijstandsuitkering.

Kans: Uitwisseling tussen generaties is een verrijking voor alle partijen.

Zorg: Onze maatschappij is er niet op ingericht dat we voor onze zorgvragen op familie en naasten moeten rekenen.

Aanbeveling: Zet een vraag- en aanbodsysteem op voor een goede match tussen vrijwilligers en hulp-/zorgvragen waarbij wordt uitgegaan van wederkerigheid. Hoe kan de persoon met een zorgvraag ook van betekenis zijn en iets terugdoen?

Scenario 3: Minder zorg

We nemen genoegen met kwalitatief minder goede zorg dan nu. Alleen de noodzakelijke medische zorg wordt geboden. Bewezen niet-effectieve zorg wordt geschrapt, onbewezen effectieve zorg wordt kritisch bekeken.

Kans: Zo lang mogelijk dingen zelf blijven doen, helpt om fit te blijven.

Zorg: Dit mag niet leiden tot minder zorg voor mensen die niemand om zich heen hebben of die het niet kunnen betalen.

Aanbeveling: Bespreek hoe het leven leuker en beter kan worden, niet alleen welke zorg er nodig is.

Scenario 4: Hulp door de buurt++Samen en andersVoor een verdieping van scenario vier heeft Kennisland een aparte serious game ontwikkeld: Samen & anders.

De regie voor zorg is niet langer in handen van zorgprofessionals, maar van de gemeenschap. Samen organiseren zij de zorg binnen de buurt en bepalen wanneer zij een zorgprofessional inzetten.De regie voor zorg is niet langer in handen van zorgprofessionals, maar van de gemeenschap. Samen organiseren zij de zorg binnen de buurt en bepalen wanneer zij een zorgprofessional inzetten.

Kans: Er zijn altijd mensen in de buurt die iets kunnen betekenen.

Zorg: Is het niet te idealistisch of zelfs utopisch? We leven immers in een individualistische samenleving.

Aanbeveling: Ontwikkel een nieuwe functie, de buurtverbinder. Iemand die zorgvraag en -aanbod in de buurt coördineert en mensen aan elkaar koppelt die voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Scenario 5: Zorg anders organiseren

Zorg kan efficiënter en slimmer worden georganiseerd. Door middel van sociale innovaties experimenteren zorgorganisaties samen met het maatschappelijk veld en zoeken zij oplossingen waarbij veel mensen worden betrokken. De zorg werkt ook met andere sectoren samen, zoals onderwijs, kunst, logistiek, bouw en cultuur.

Kans: Er bestaan al veel goede ideeën en gemotiveerde mensen die iets willen veranderen, hen met elkaar verbinden biedt mogelijkheden voor vernieuwing.

Zorg: De doorgeschoten efficiëntie in de zorg maakt het moeilijk om te vernieuwen.

Aanbeveling: Zet bij zorginnovatie werkplezier voorop.

 

Download de publicatie voor alle kansen, zorgen en aanbevelingen.

 


Kennisland heeft de serious game doorontwikkeld naar een methode die is in te zetten voor andere ouderenzorgorganisaties. Ouderenzorgorganisatie Tangenborgh heeft de serious game bijvoorbeeld ingezet bij de jaarlijkse medewerkersdialogen. Ben je betrokken bij de ouderenzorg en geïnteresseerd in de serious game? Neem dan contact op met Ferry Nagel (fn@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/keuzes-maken-voor-de-toekomst-van-ouderenzorg-kansen-zorgen-en-aanbevelingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/keuzes-maken-voor-de-toekomst-van-ouderenzorg-kansen-zorgen-en-aanbevelingen/