Tot tien tellen: evaluatie Halt-training Sport & Gedrag

Halt zet in samenwerking met de KNVB de Training Sport & Gedrag in om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag onder voetballende jongeren aan te pakken en herhaling te voorkomen. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de training deed Kennisland een evaluerend onderzoek met als belangrijkste vraag: wat heeft de Training Sport & Gedrag opgeleverd voor de jongeren en hun omgeving? De verhalen geven een bijzonder inkijkje in het leven van jonge voetballers, hun dromen en de moeilijkheden waar ze soms op stuiten.

Download
Publicatie
header_img
Dimairo

Een van de jongeren in het onderzoek.

Maker: Marcel Oosterwijk voor Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een van de jongeren in het onderzoek.
27 januari 2023

Sporten is leuk, gezond en leerzaam. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Halt++HaltHalt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan zij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden en waarop een straf staat. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Zo’n 15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd. Lees meer ontwikkelde verschillende interventies om dit aan te pakken, waaronder de Training Sport & Gedrag (I & II)++Training Sport & GedragEen voetballer die op of rond het voetbalveld ongewenst gedrag vertoont, zoals slaan, duwen, of uitschelden, kan via het tuchtrecht uitgesloten worden van deelname aan een aantal wedstrijden. In opdracht van de KNVB voert Halt de trainingen Sport en Gedrag uit als tuchtmaatregel aan jonge voetballers (tot 23 jaar) die een overtreding hebben begaan op of rond het voetbalveld. Lees meer die Halt in samenwerking met de KNVB uitvoert. Jeugdvoetballers die vanwege serieus wangedrag een schorsing opgelegd krijgen, kunnen een deel ervan kwijtgescholden krijgen door de training te volgen. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de training heeft Kennisland een evaluerend onderzoek gedaan. 

In dit onderzoek stond het perspectief van de deelnemende jongeren centraal. In het magazine ‘Tot tien tellen’ nemen we je mee in de ervaringen van vijf jongeren. Deze verhalen zijn aangevuld met cijfers uit een breed uitgezette online enquête. Het magazine laat zien wat de meerwaarde van de training is. Ook zijn er concrete aanbevelingen om de effectiviteit van de training nog verder te vergroten“Op het voetbalveld moet je niet veel praten, je moet gewoon rustig blijven en je voeten laten spreken.” – Dimairo

 

Edward droomde er al van profvoetballer te worden op het plein van zijn middelbare school.
Edward

Edward droomde er al van profvoetballer te worden op het plein van zijn middelbare school.

Maker: Marcel Oosterwijk voor Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Edward droomde er al van profvoetballer te worden op het plein van zijn middelbare school.

Boosheid onder controle houden

Uit de vijf diepte-interviews“Wat gaat er om in je hoofd om mij zomaar te slaan? Maar ik wou ook sorry zeggen, het had allemaal niet moeten gebeuren.’’ – Edward en de 53 ingevulde enquêtes haalden we onder andere deze inzichten: 

  • Veel jongeren geven aan in de training handvatten te hebben gekregen om hun boosheid beter onder controle te houden. Dit passen ze ook toe op het voetbalveld.
  • De jongeren zijn met name positief over de trainers; ze vinden een fijne gesprekspartner in hen en voelen zich gehoord en begrepen.
  • Ook naasten van de jongeren zien een gedragsverandering bij de jongeren na de training.

“Het positieve is dat ik mede door de training ben gegroeid, rustiger ben geworden, meer ben gaan nadenken en volwassener ben geworden. Dit maakt mij uiteindelijk ook een betere voetballer.”

Training kan beter aansluiten op individuele deelnemers

We deden op basis van de opgedane inzichten een aantal aanbevelingen ter verbetering van de training, zoals:“Als er nu iets gebeurt op het veld dan denk ik aan de voorwaardelijke straf die ik nog heb.’’ – Rayan

  • Sommige jongeren vinden de inhoud van de training niet goed aansluiten bij hun eigen context. Maak meer ruimte voor maatwerk door meer lesstof achter de hand te hebben en de trainer te laten kiezen voor de stof die het beste aansluit bij de leeftijd, het opleidingsniveau, de leefwereld en de achtergrond van de deelnemer.
  • Zet meer in op preventie en teamdynamiek. Door preventief trainingen aan te bieden aan teams waarbij agressief gedrag vaker voorkomt, bereik je meer jongeren en doe je recht aan de complexiteit van daderschap.

Lees het magazine++MagazineDownload de versie met spreads of de versie met pagina’s onder elkaar. voor de complete verhalen van de jongeren en voor alle inzichten en aanbevelingen. De verhalen geven een bijzonder inkijkje in het leven van jonge voetballers, in hun dromen en de moeilijkheden waar ze soms op stuiten.“Voor een negentienjarige is het niet heel motiverend om naar kinderachtige tekenfilmpjes te kijken en om daaruit te leren wat agressiviteit is en hoe je ermee om moet gaan.” – Deelnemer

 De trainingen Sport en Gedrag zijn niet de enige trainingen die Halt aanbiedt aan sportclubs. Halt biedt ook de 3i-aanpak (identificeren, informeren en interveniëren) aan. Kennisland gaat in het voorjaar van 2023 deze aanpak monitoren door middel van dynamische evaluatie. Lees hier meer over de 3i-aanpak en hoe Kennisland deze aanpak gaat monitoren.

Het ophalen en delen van verhalen in combinatie met fotografie bleek ook in dit project weer een krachtige en creatieve methode om rijke informatie te verzamelen die rekening houdt met de persoonlijke context van de jongeren. Meer weten over het inzetten van verhalen en fotografie als onderzoeksmethode? Neem contact op met Dave van Loon via dl@kl.nl.

 

Voorbeeld van pagina
Voorbeeld 1

Voorbeeld van pagina's in het magazine (klik voor grotere versie)

Maker: Kennisland

Rechten:

Voorbeeld van pagina's in het magazine (klik voor grotere versie)
Voorbeeld van pagina
Voorbeeld 2

Voorbeeld van pagina's in het magazine (klik voor grotere versie)

Maker: Kennisland

Rechten:

Voorbeeld van pagina's in het magazine (klik voor grotere versie)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/tot-tien-tellen-evaluatie-halt-training-sport-gedrag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/tot-tien-tellen-evaluatie-halt-training-sport-gedrag/