Halt: evaluatie van trainingen ‘Sport en Gedrag’

Voetbal is voor velen een heerlijke uitlaatklep, maar ook een uitlaatklep waar emoties hoog op kunnen lopen. Als dit gebeurt, leert Halt jeugdvoetballers via trainingen wat wél, en wat niet kan op het veld. Om te kijken in hoeverre die trainingen effect hebben, en of ze buiten het veld doorwerken, gaat Kennisland de Halt-trainingen evalueren. We onderzoeken wat de aanpak oplevert voor de jongeren, de ouders, de betrokken sportverenigingen en de samenleving als geheel.


header_img
Dimairo

Een van de deelnemende jongeren.

Maker: Marcel Oosterwijk (voor Kennisland)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een van de deelnemende jongeren.
2022

Sporten is leuk, gezond en leerzaam. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Halt++HaltRicht zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Lees meer heeft verschillende interventies, zoals gedragstrainingen, die zij inzetten om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en om herhaling te voorkomen. In opdracht van Halt voert Kennisland een evaluatieonderzoek uit naar deze interventies. Zo maken we inzichtelijk wat de aanpak oplevert voor de jongeren, de ouders, de betrokken sportverenigingen en de samenleving als geheel.

De meerwaarde van de trainingen ‘Sport en Gedrag’

In seizoen 2014-2015 is de training ‘Sport en Gedrag’ ontwikkeld die Halt in samenwerking met de KNVB++KNVBDe Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) organiseert competities, evenementen en coördineert Nationale elftallen. Daarnaast houdt de organisatie zich ook bezig met amateurvoetbal in projecten als deze met Halt. uitvoert. Wanneer jeugdvoetballers flink de grens over gaan in hun gedrag en daardoor een schorsing opgelegd krijgen, kunnen zij een training volgen van Halt. Wanneer ze die met succes doorlopen, wordt hun schorsing gehalveerd. Tijdens de training krijgen jongeren meer inzicht in de gevolgen van hun acties. In sommige gevallen wordt de training gecombineerd met een cursus woedebeheersing. Zo worden jongeren meer zelfbewust, leren ze beter op hun acties te reflecteren en hun woede onder controle te houden. Althans, dat is de ambitie. 

Halt bereikt met deze trainingen een groep jongeren die niet alleen op het voetbalveld, maar ook op andere vlakken (school, buurt, thuis) tegen problemen aanlopen.Halt bereikt met deze trainingen een groep jongeren die niet alleen op het voetbalveld, maar ook op andere vlakken (school, buurt, thuis) tegen problemen aanlopen. Hierdoor heeft Halt een mooie ingang om niet alleen te kijken naar de effecten van hun training op het veld, maar ook daarbuiten. Daardoor hebben de trainingen de potentie om deze jongeren vaardigheden aan te leren die zij zowel in de sport als in het dagelijks leven kunnen toepassen.

Verhalen ophalen bij en rondom jongeren

In opdracht van Halt voert Kennisland een evaluatieonderzoek naar deze trainingen. Om gefundeerde uitspraken te doen over de impact van de training ‘Sport en Gedrag’ voor jongeren, hun omgeving en de samenleving als geheel, kiezen we voor een kwalitatieve onderzoeksmethode door middel van het ophalen van verhalen++VerhalenOphalen van verhalen is een methode die Kennisland vaker inzet. In het project IPTA Impact Stories spraken we met jongeren die een hoger risico hebben op het vertonen van crimineel gedrag.. Het ophalen en delen van verhalen is een krachtige en creatieve methode om rijke informatie te verzamelen die rekening houdt met de context van de jongeren.Het ophalen en delen van verhalen is een krachtige en creatieve methode om rijke informatie te verzamelen die rekening houdt met de context van de jongeren. Om rijke verhalen op te halen in woord en beeld, gaan we binnen deze casussen in gesprek met de diverse betrokkenen. Allereerst de jongeren zelf, maar ook ouders, betrokkenen binnen de voetbalvereniging en partijen als school of werkgever. 

We bundelen de verhalen van de jongeren en andere betrokkenen, en de onderzoeksresultaten uit een aanvullend documentenonderzoek en een online vragenlijst in een beeldend magazine. Dit magazine is een mooi document voor Halt, de jongeren zelf, potentiële financiers en andere betrokkenen. Het biedt een inkijkje in wat de gedragsinterventie voor deelnemers, hun omgeving, en de samenleving als geheel kan betekenen.

Identificeren, informeren en interveniëren

Voor diverse sportbonden en sportverenigingen biedt Halt ook de 3i-aanpak (identificeren, informeren en interveniëren). Wanneer er binnen een vereniging signalen zijn van ongewenst gedrag, identificeert Halt om welk gedrag en om welke jongeren het gaat. Vervolgens informeert Halt jongeren, ouders, trainers en anderen hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden. En als het nodig is intervenieert Halt, bijvoorbeeld door de inzet van een herstel- en bemiddelingstraject++Herstel en bemiddelingBij een herstel- en bemiddelingstraject brengt Halt slachtoffers, daders en soms hun sociale netwerk (vrienden, docenten) bij elkaar..

De 3i-aanpak is een nieuwe interventie die nog volop in ontwikkeling is. Daarom gaan we de 3i-aanpak monitoren door middel van een dynamische evaluatie. Dynamische evaluatie++Dynamische evaluatieKijk bijvoorbeeld eens naar Emergence by Design en imeceLAB. (DE) is een door Kennisland ontwikkelde methode om al tijdens het evalueren bij te sturen, om zo te zorgen voor een zo goed mogelijke uitkomst. 

Halt gaat samen met de verenigingen aan de slag met de aanpak. Kennisland volgt de uitvoering van de aanpak bij een aantal sportverenigingen en brengt de ervaringen van de verschillende betrokkenen in beeld door middel van observaties en interviews. Samen met Halt en de diverse betrokkenen reflecteren we vervolgens gedurende het traject meermaals op de uitkomsten van dit onderzoek tijdens leerteambijeenkomsten.Samen met Halt en de diverse betrokkenen reflecteren we gedurende het traject meermaals op de uitkomsten van het onderzoek tijdens leerteambijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten delen de onderzoekers van Kennisland de belangrijkste uitkomsten van de observaties en gesprekken. Vervolgens duiden en analyseren we samen de uitkomsten, waarna we ook weer samen verbeteracties voor de 3i-aanpak bedenken. Tussen de leerteambijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag om te experimenteren met deze verbeteracties met als doel om te zien wat werkt en niet werkt. Aan het eind van het traject kunnen (de werkzame elementen uit) de geteste acties structureel binnen de 3i-aanpak in de praktijk gebracht worden.

Meer informatie? Neem contact op met Dave van Loon via dl@kl.nl.

 

 

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/halt-evaluatie-van-trainingen-sport-en-gedrag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/halt-evaluatie-van-trainingen-sport-en-gedrag/