Dynamische evaluatie voor imeceLAB

Ruim honderdvijftig studenten van hogeronderwijsinstellingen in Istanbul duiken de komende periode in vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Tijdens het imeceLAB-incubatieprogramma volgen ze workshops en ontwikkelen ze innovaties. Kennisland is gevraagd om te ondersteunen bij het evalueren van het programma.


header_img
Istanbul imeceLAB

Miljoenenstad Istanbul kent veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Maker: Unknown

Rechten:

Original

Download
Miljoenenstad Istanbul kent veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit.
2019

Het sociale innovatieplatform imece uit Istanbul organiseert dit voorjaar een innovatiechallenge voor studenten rond stedelijke mobiliteit. Tijdens het zogenoemde imeceLAB++imeceLABLees op de website van imece meer over de inhoud en de opzet van de challenge. doorlopen studenten van zeven hogeronderwijsinstellingen uit Istanbul, waaronder de Kadir Has Universiteit en Bilgi Universiteit, een incubatieprogramma om innovaties op het gebied van mobiliteit te ontwikkelen. Het team van imece heeft Kennisland gevraagd ter ondersteuning bij de evaluatie van het programma. Dat doen we door het team te begeleiden bij het toepassen van de door Kennisland ontwikkelde methode ‘dynamische evaluatie’.

Het imeceLAB is een incubatieprogramma van vijf maanden waarin ruim honderdvijftig studenten van verschillende hogeronderwijsinstellingen in groepen van zo’n vijf studenten werken aan innovaties op het gebied van mobiliteit. Zij ontvangen wDe methode geeft continu inzicht in de behoeften van deelnemers, waardoor zij beter ondersteund kunnen worden gedurende een ontwikkelprogramma.orkshops en trainingen over onder andere ideevorming, prototypen en pitchen en gaan aan de slag met vragen als ‘Hoe kunnen we actieve mobiliteit, zoals wandelen en fietsen, stimuleren?’ en ‘Hoe kunnen we straten en publieke ruimten op een andere manier inrichten?’ Aan het einde van het incubatieprogramma wordt er een aantal winnaars geselecteerd. Zij mogen een summer school over fietsmobiliteit bijwonen aan de Universiteit van Amsterdam. Het imeceLAB is een samenwerking van imece en Cross Change Collaboration Lab, met ondersteuning van het Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul.

Feed Forward en ‘check-ins’

De methode ‘dynamische evaluatie’ is door Kennisland ontwikkeld binnen het EU-programma ‘Emergence by Design’. De methode is gebaseerd op het idee van ‘Feed Forward-loops’:++Feed ForwardTraditioneel gezien worden projecten extern getoetst aan van tevoren geformuleerde doelstellingen. Maar wat de resultaten zullen zijn, kan juist bij innovatieprocessen niet van tevoren worden gedefinieerd. De opbrengsten zitten dan vooral in het proces: er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe contacten en nieuwe relaties die leiden tot nieuwe acties. Lees meer evaluatieresultaten worden gedurende het project verwerkt en gebruikt om het project verder vorm te geven. De methode geeft continu inzicht in de behoeften van deelnemers, waardoor zij beter ondersteund kunnen worden gedurende een ontwikkelprogramma. Bijvoorbeeld doordat workshops en trainingen aangescherpt en op maat gemaakt kunnen worden op basis van de inzichten.

DeStudenten worden aangemoedigd om de ‘check-ins’ samen met hun medestudenten in te vullen. Op die manier leren zij hoe anderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun team werken, en nieuwe inzichten opdoen over hoe zij van elkaars talenten kunnen profiteren. studenten van het imeceLAB doorlopen in totaal vijf stappen in het incubatieprogramma, van ideevorming tot een uiteindelijke pitch over hun innovatie. Bij elke stap ontwikkelen we een online ‘check-in’.++Amsterdammers, Maak je Stad!Amsterdammers, Maak je Stad! was een ontwikkeltraject voor maatschappelijke initiatieven dat we samen met Pakhuis de Zwijger en Waag Society organiseerden. Tijdens het programma pastten we ook dynamische evaluatie toe door middel van maandelijkse ‘check-ins’. Lees meer Door de studenten korte vragenlijsten voor te leggen over hun persoonlijke ontwikkeling, de voortgang van hun teams, en over de inhoud van het incubatieprogramma, krijgt het team van imece inzicht in de ontwikkeling, uitdagingen en vragen waar de studenten mee te maken hebben. De studenten worden aangemoedigd om de ‘check-ins’ samen met hun medestudenten in te vullen. Op die manier leren zij hoe anderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun team werken, en nieuwe inzichten opdoen over hoe zij van elkaars talenten kunnen profiteren.

Startschot voor samenwerking

Op woensdag 13 februari vond de kickoff van het imeceLAB plaats. De komende periode bouwen de studenten aan innovaties om vraagstukken op het gebied van mobiliteit in Istanbul aan te pakken. In het najaar start imece met een volgende innovatiechallenge rond een nader te bepalen thema. Kennisland kijkt ernaar uit om daarin samen op te trekken.

Wil je meer weten over het project of over de door Kennisland ontwikkelde methode ‘dynamische evaluatie’? Neem contact met ons op.

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/dynamische-evaluatie-voor-imecelab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/dynamische-evaluatie-voor-imecelab/