Emergence by Design: beweging van onderop van bovenaf mobiliseren

Binnen MD is Kennisland betrokken bij het onderzoek naar een nieuwe manier van evalueren.


  • Betrokken KL'ers
4 juni 2012

Eind mei vetrokken een aantal Kennislanders naar Venetië om zich te buigen over de vraag hoe je beweging van onderop van bovenaf kunt mobiliseren. Dit is de hoofdvraag van het Europese onderzoekstraject ‘Emergence by Design’ (MD). 

Binnen MD is Kennisland betrokken bij het onderzoek naar een nieuwe manier van evalueren. Hoe kun je in een veranderende sociale context, waar meerdere belangen aanwezig, zijn sturen op resultaat? Het onderzoek vindt plaats rond twee casestudies: Onderwijs Pioniers en Green Communities (een project van de Universiteit van Venetië over berggemeenschappen in Italië).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design-beweging-van-onderop-van-bovenaf-mobiliseren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/emergence-by-design-beweging-van-onderop-van-bovenaf-mobiliseren/