Leraren in het primair onderwijs krijgen weer ruim baan

Onderwijs Pioniers PO biedt leraren 5000 euro en begeleiding voor vernieuwing binnen de school.


  • Betrokken KL'ers
30 mei 2012

Onderwijs Pioniers gaat weer van start in het primair onderwijs en biedt leraren 5000 euro en begeleiding om hun eigen innovatieve ideeën voor een betere school te realiseren.   

Het programma dat komend schooljaar voor de derde keer gaat plaatsvinden creëert ruimte en ondersteuning voor leraren die weten hoe het beter zou kunnen in de school.

Vóór 1 augustus 2012 moeten de ideeën worden ingeleverd. Tot het einde van het schooljaar kunnen scholen een extra brainstormsessie aanvragen ter introductie.

Kijk voor meer info op www.onderwijspioniers.nl 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/leraren-in-het-primair-onderwijs-krijgen-weer-ruim-baan/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/leraren-in-het-primair-onderwijs-krijgen-weer-ruim-baan/