Broedplaats Hoorn

In binnen- en in buitenland ontstaan steeds vaker samenwerkingen tussen kinderopvang, basisscholen en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van deze zogenoemde integrale kindcentra (IKC) is om de opvang, educatie en zorg voor het ontwikkelende kind te verbeteren. Ook de gemeente Hoorn ziet hier toekomst in en vroeg Kennisland om een broedplaats gericht op IKC-vorming te ontwerpen.


Website
www.broedplaatshoorn.nl/
header_img
Kindervoeten in de modder

In een integraal kindcentrum wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar een doorlopende leerlijn georganiseerd.

Maker: Ben Wicks

Rechten:

Original

Download
In een integraal kindcentrum wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar een doorlopende leerlijn georganiseerd.
2018 - 2021

Tijdens de Broedplaats Hoorn onderzoeken leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders, ouders en andere betrokken professionals met elkaar hoe beter samengewerkt kan worden tussen organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen in Hoorn. Door bestaande initiatieven te verbinden, te versterken én nieuwe initiatieven mogelijk te maken, geeft Broedplaats Hoorn een boost aan de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s).

It takes a village to raise a child

Dit bekende Afrikaanse spreekwoord is het uitgangspunt voor het beleid op veel kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. De ontwikkeling van kinderen wordt steeds vaker gezien als niet enkel een taak van de ouders of de school, maar van een hele gemeenschap. Zo zien we in Nederland een grote variëteit aan mensen en organisaties die zich bezighouden met de zorg en ontwikkeling van kinderen. Opvallend hierbij is dat er vaak sprake is van een per leeftijd, niveau en activiteit verbrokkeld aanbod. Van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, naschoolse opvang tot muziekscholen, bibliotheken, zorgaanbieders en sportverenigingen: allemaal richten ze zich op een specifieke groep onder kinderen. Het is fijn dat er voor opgroeiende kinderen in Nederland zoveel te kiezen is, maar er kleven ook de nodige nadelen aan dit versplinterde aanbod++Kindcentra 2020, een realistisch perspectiefIn het rapport ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’ wordt een aantal voorbeelden gegeven. Lees het volledige rapport hier..

Brede scholen en integrale kindcentra

Als antwoord op het versnipperde aanbod van opvang, zorg en educatie voor jonge kinderen, is er in Nederland sinds de jaren negHet is fijn dat er voor opgroeiende kinderen in Nederland zoveel te kiezen is, maar er kleven ook de nodige nadelen aan dit versplinterde aanbod.entig een trend zichtbaar waarbij scholen en andere kinderorganisaties elkaar nadrukkelijk opzoeken. Zo werken in brede scholen++Brede scholenDe brede scholen zijn ontstaan vanuit het inzicht dat vooral sociaal-economische achterstanden die er bij kinderen bestaan, niet enkel door een school weggepoetst kunnen worden. Iedereen in de buurt die iets met opvoeding en onderwijs te maken heeft, kan (en moet) daarbij een belangrijke rol vervullen. verschillende partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen met elkaar samen. In het verlengde van deze ontwikkeling worden ook steeds vaker integrale kindcentra (IKC’s) opgericht. In een IKC is er sprake van een intensieve samenwerking tussen kinderopvang en basisschool en wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie, missie en strategie. Daarnaast wordt in een IKC voor kinderen van 0 tot 13 jaar een doorlopende leerlijn georganiseerd en wordt op basis daarvan samengewerkt met ouders, zorgaanbieders en andere partijen.

Meerwaarde voor de kinderen

De gemeente Hoorn is nieuwsgierig naar zulke nieuwe vormen van samenwerking en wil hier graag mee experimenteren. De afgelopen periode groeide deze nieuwsgierigheid en hebben verschillende organisaties in Hoorn de handen ineen geslagen om hun dromen te verwezenlijken.De afgelopen periode hebben verschillende organisaties in Hoorn de handen ineen geslagen om hun dromen te verwezenlijken. Zo is eind vorig jaar het IKEC++IKECDe ‘E’ in deze afkorting staat voor expertise. In een IKEC kunnen kinderen terecht die naar het speciaal onderwijs gaan en ook specialistische zorg en opvang nodig hebben. Jonge Kind officieel geopend, wordt er hard gewerkt aan de bouw van IKC De Kreek, is basisschool Het Fluitschip goed op weg een IKC te worden en hebben de Stichting Kinderopvang Hoorn en de Montessorischool de eerste stappen gezet naar een Montessori Kindcentrum.

Het blijft hierbij belangrijk om te benadrukken dat een IKC geen doel op zich is. Het gaat erom stap voor stap invulling te geven aan de filosofie erachter: hoe kunnen in Hoorn de kinderopvang, het onderwijs en de andere betrokken partners meerwaarde voor de kinderen creëren door beter en op nieuwe manieren samen te werken?

Broedplaats Hoorn: leerprogramma voor IKC-vorming

Vijfentwintig schoolmakers++SchoolmakersDit kunnen leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders of muziekleraren zijn, maar ook ouders en andere betrokken professionals zijn meer dan welkom om deel te nemen. onderzoeken met elkaar hoe er beter samengewerkt kan worden tussen organisaties die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Deze groep vormt een leergemeenschap die zich samen ontwikkelt tot vernieuwers op het gebied van kindontwikkeling. Door middel van kleine experimenten onderzoeken ze hoe dit in de praktijk het beste vorm kan krijgen.
Op deze manier versterkt de Broedplaats Hoorn IKC-ontwikkeling in Hoorn.

Centraal in de aanpak staat de serie van maandelijkse bijeenkomsten, de zogenoemde IKC-Met een stapsgewijze aanpak betrekken we een zo groot mogelijke groep Horinesen bij het programma.labs, die intensieve begeleiding bij het doorontwikkelen van concrete IKC-initiatieven. Daarbij zijn deze labs zo opgezet dat ze ook deels openstaan voor de directe omgeving van de vijfentwintig deelnemers én laagdrempelig inhoudelijk aanbod bieden aan een bredere groep geïnteresseerden. Met deze stapsgewijze aanpak betrekken we een zo groot mogelijke groep Horinesen bij het programma.

Meer weten over het programma? Of ben je geïnteresseerd in Broedplaats Hoorn of IKC-vorming? Neem dan contact op met Willemijn de Jong via wj@kl.nl.  

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/broedplaats-hoorn-nieuwe-samenwerkingen-voor-betere-ontwikkeling-van-kinderen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/broedplaats-hoorn-nieuwe-samenwerkingen-voor-betere-ontwikkeling-van-kinderen/