Innovatietraject Montessori-kindcentrum Hoorn

De Openbare Montessorischool en Stichting Kinderopvang Hoorn onderzoeken de komende maanden samen de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuw montessori-kindcentrum. Kennisland ondersteunt de betrokken leraren, ouders, pedagogisch medewerkers en schoolleiders bij de eerste stappen voor een vernieuwend onderwijsconcept in Hoorn.


header_img
Schilderen op school

Maker: rawpixel.com

Rechten:

Original

Download
2018

Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en de Openbare Montessorischool van Stichting Talent bundelen hun expertise tijdens het innovatietraject MKC Hoorn. Samen zetten zij de eerste stappen voor een Montessori-kindcentrum (MKC)++KindcentrumEen kindcentrum is voor kinderen tot dertien jaar en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang aan. Een belangrijk kenmerk is dat er wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Voor het MKC in Hoorn staan de uitgangspunten van het montessori-onderwijs centraal.
, een plek met een gezamenlijke pedagogische visie waar kinderen tot dertien jaar terecht kunnen.

In Nederland worden steeds meer integrale kindcentra (IKC) opgericht. IKC’s zijn een antwoord op het huidige, per leeftijd en activiteit verbrokkelde aanbod van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, naschoolse opvang en bijvoorbeeld sport- of muziekverenigingen. Dit verbrokkelde aanbod maakt het moeilijk om stabiele en doorlopende begeleiding van kinderen aan te bieden. Een IKC stimuleert door middel van samenhangende voorzieningen, goede begeleiding en een doorgaande ontwikkellijn het leervermogen en de ontwikkeling van kinderen tot dertien jaar. Door het ontwikkelen van een IKC worden bovendien de deuren en ramen van de school opengezet en ontstaan nieuwe, lerende verbindingen binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en de samenleving.

Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH)++Waarom een kindcentrum in Hoorn?De gemeente Hoorn onderschrijft de waarde van integrale kindcentra voor de samenleving en de ontwikkeling van het kind. Zij schreven eind 2016 de visienota ‘Eigentijdse kindvoorzieningen in Hoorn’.  en de Openbare Montessorischool van Stichting Talent onderzoeken samen hoe ze een montessori-kindcentrum willen opzetten.  Zij hebben Kennisland gevraagd om de betrokken leraren, ouders, pedagogisch medewerkers en schoolleiders bij de eerste ontwikkelfase te ondersteunen. SKDoor het ontwikkelen van een IKC worden de deuren en ramen van de school opengezet en ontstaan nieuwe, lerende verbindingen binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en de samenleving.H en de Montessorischool hebben de wens om samen met de betrokkenen te komen tot een aanpak vanuit de praktijk, op basis van concrete acties en experimenten. Dit sluit nauw aan bij de visie++KL’s visie Lees hier meer over onze ambities voor het onderwijs. van Kennisland.

Actieonderzoek leidt tot bouwstenen voor een MKC

In de tweede helft van het schooljaar 2017-2018 organiseren we de eerste fase van het innovatietraject met vier ontwerpsessies waarin we de eerste bouwstenen leggen voor een MKC in Hoorn. Hierbij komen vanuit elke organisatie een ouder, leerkracht of pedagogisch medewerker en directeur of wijkmanager++Directeur of wijkmanagerDe directeur van de montessorischool en de wijkmanager (verantwoordelijk voor meerdere locaties in een wijk) van de kinderopvang nemen deel aan dit traject, waarin ze hun organisatie op gelijkwaardig niveau vertegenwoordigen. met als doel een gemeenschappelijke visie te definiëren en te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van een MKC. Dit traject dient dan ook als aanzet tot een concreet plan vanaf september 2018, met activiteiten en veranderingen die bijdragen aan het vormen van een MKC. Bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerking tussen de school, de opvang en sport- en muziekverenigingen en de locatie van het MKC.

Onze aanpak tijdens de ontwerpsessies is losjes gebaseerd op waarderend actieonderzoek: onderzoek dat gericht is op denken en doen, op mogelijkheden, en ontdekken waar je energie van krijgt. Daarnaast gebruiken we werkvormen uit een ontwerpgerichte benadering, waarbij we werken in drie fases: onderzoeken, ontwikkelen en uitproberen. Dat wil zeggen dat de aanwezigen tijdens en tussen de sessies door werken aan kleinschalige onderzoeken, opdrachten en experimenten. Op deze wijze testen ze hun aannames, verdiepen ze hun kennis en betrekken ze de doelgroep en andere stakeholders. Het begeleidingstraject zal leiden tot een eerste concrete stap in september, waarin de eerste contouren van het kindcentrum zichtbaar zullen worden.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatietraject-montessori-kindcentrum-hoorn/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatietraject-montessori-kindcentrum-hoorn/