Rotterdamse Broedplaats voor vernieuwende leraren

Rotterdam wil ambitieuze leraren de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen en zelf de leiding te nemen over nieuwe onderwijsinitiatieven. Daarom ontwikkelen we een intensieve leergang waarin ze werken aan persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en netwerkvorming in wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken van de stad.


Deelnemers vertellen over de ervaringen en lessen die ze opgedaan hebben tot nu toe
2016 - 2019

Bekijk onze Broedplaats-brochure

De Gemeente Rotterdam heeft grote ambities met het onderwijs in de stad. Eén daarvan is ambitieuze leraren de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen en zelf de leiding te nemen over nieuwe onderwijsinitiatieven. In samenwerking met de Thomas More Hogeschool (TMH) dagen we vernieuwende leraren in Rotterdam daarom uit om hun ambitie in de praktijk te brengen in de Rotterdamse Broedplaats voor vernieuwende leraren (VVE, po, vo, mbo en hbo)++KL geschikte partnerKennisland kwam hiervoor in beeld door onder meer de ervaring met Onderwijs Pioniers, het LerarenOntwikkelFonds en Onze Nieuwe School.. Een intensieve leergang waarin ze werken aan persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en netwerkvorming. De wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken van de stad brengt verschillende invalshoeken van Kennisland, stedelijke vernieuwing en onderwijs op een mooie manier samen.

Op het snijvlak van onderwijs en stad

Lesgeven in Rotterdam vraagt van leraren bijzondere kwaliteiten. Je krijgt als leraar veel te maken met urgente maatschappelijke vraagstukken van de 21e-eeuwse stad, maar vanuit het onderwijs is het niet altijd makkelijk om je daar steeds op een actuele manier toe te verhouden. In de Broedplaats gaan we precies op dat snijvlak tussen onderwijs en de Rotterdamse stedelijke vraagstukken op zoek naar het onderwijs voor het Rotterdam van de toekomst. In de Broedplaats gaan we precies op het snijvlak tussen onderwijs en de Rotterdamse stedelijke vraagstukken op zoek naar het onderwijs voor het Rotterdam van de toekomst. Met de leraren als onderwijsvernieuwers.

We gaan op zoek naar de specifieke uitdagingen die het Rotterdamse onderwijs voor ons in petto heeft. Wat voor onderwijs hebben Rotterdammers in de toekomst nodig? En hoe komen we daar? Hoe nemen we daar als leraren zelf de leiding in? In twee jaar tijd proberen we deze stappen samen met de deelnemers te ontdekken, ontwerpen en daadwerkelijk te zetten.

Netwerken, lokale slagkracht en inhoudelijke expertise

Rotterdam wil een stad zijn met het beste onderwijs, gericht op de toekomst en gericht op de stad Rotterdam. Leraren spelen daarin een cruciale rol en daarom heeft de gemeente Rotterdam het initiatief genomen om een leergang te laten ontwikkelen voor Rotterdamse lerarenDe Broedplaats zien we als uitgelezen kans om een gideonsbende te creëren van vernieuwende leraren die positieve impact hebben op het onderwijs in de stad Rotterdam., die oorspronkelijk onder de vlag ‘de Erasmus Excellentie Leergang’++Erasmus Excellentie LeergangIn het Rotterdamse onderwijsbeleid 2014-2018 ‘Leren Loont’ hebben schoolbesturen en gemeente afspraken gemaakt over het aantrekken en behouden van goede leraren. Hiervoor zijn vier maatregelen vastgelegd. Een ervan is de Erasmus Excellentie Leergang die specifiek bedoeld is om de meest ambitieuze leraren die in de stad werken te binden en te boeien. Lees meer gelanceerd is.

Kennisland heeft samen met de Thomas More Hogeschool++Thomas More HogeschoolDe focus van TMH is het opleiden van (toekomstige) leraren en leidinggevenden voor Rotterdam en regio. In nauwe samenwerking met het werkveld geeft TMH vorm aan een kenniscentrum voor samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren. TMH brengt pedagogische en (opleidings)didactische kennis en ervaring in de Rotterdamse context in, en is zo een vernieuwer van binnenuit. een innovatieve leergang ontworpen. Hierin maken we gebruik van de lokale slagkracht en inhoudelijke expertise van de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool.

Gideonsbende van vernieuwende leraren

De Broedplaats zien we als uitgelezen kans om een gideonsbende te creëren van vernieuwende leraren die positieve impact hebben op het onderwijs in de stad Rotterdam. We bieden een basisinfrastructuur om intrinsiek gemotiveerde, ambitieuze leraren te ondersteunen bij het leren innoveren. Wat ons betreft is dit slechts de eerste stap richting een duurzame beweging waarin leren vernieuwen als permanente cultuur in het Rotterdamse onderwijs ondersteund wordt.

Toekomstgericht onderwijs staat in nauwe verbinding met zijn omgeving. En in een stad als Rotterdam biedt die omgeving talrijke mogelijkheden op het gebied van cultuur en erfgoed, technologie, de traditie van burgerschap, ondernemerschap en het omgaan met verschillende talen en culturen. Met andere woorden: de stad is de school. Om het onderwijs in Rotterdam meer eigentijds te maken, is het nodig dat onderwijsinstellingen zich meer ‘openen’ richting ontwikkelingen, kansen en vraagstukken uit die stad; de stad benutten als leeromgeving. Tegelijkertijd moeten scholen ook een veilige oefenplaats bieden aan leerlingen voor vaardigheden van democratisch burgerschap en voor het ontwikkelen van gedeelde waarden. Onderwijs als plek waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars. Zo kunnen stad, school, leerlingen en hun leraren samen de toekomst vormgeven.

figuur_3cirkels_V2
Leerdimensies

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Geïntegreerde leerdimensies leiden tot concrete onderwijsvernieuwingen.

Ontwikkelen op drie niveaus

Met de Broedplaats creëren we een leer- en innovatie-omgeving die op drie niveaus ontwikkeling aanspoort:

  1. Individuele ontwikkeling van leraren: zodat leraren initiatief durven te nemen; in de klas, in hun team en daarbuiten durven te interveniëren; verbindingen kunnen leggen tussen maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen en onderwijsinnovatie; hun invloed durven aan te wenden; een kei zijn in het sociaal-pedagogisch domein; weten hoe ze zich kunnen manifesteren in bredere netwerken; een lerende en onderzoekende houding hebben ontwikkeld; en een visie hebben op toekomstgericht Rotterdams onderwijs.
  2. Daadwerkelijke onderwijsinnovaties in Rotterdam: vanuit de ambities en professionele creativiteit van de deelnemers én de behoeften van de stad worden er initiatieven en experimenten ontwikkeld, samen met scholen, die als prototypen fungeren voor duurzame onderwijsvernieuwing in de stad. De opbrengsten zijn niet alleen de vernieuwingen zelf, maar ook het vernieuwend vermogen dat leraren ontwikkelen met deze initiatieven en experimenten.
  3. Netwerk- en kennisontwikkeling: verbreden en ‘besmettelijk’ maken van de opbrengsten van de leergang voor andere leraren en scholen. De leergang is daarmee de start van een duurzamer netwerk en platform voor vernieuwende leraren, gekoppeld aan zowel landelijke netwerken als lokale lerarenopleidingen en schoolbesturen.

Het ontwikkelde traject vormt op zichzelf ook een opbrengst: de ingezette methodiek kan vaker worden uitgevoerd en ingrediënten leveren voor het vernieuwen van het onderwijsprogramma van de lerarenopleiding.

Timelapse

Anne Lemmens liep tijdens haar stage een dag mee met onderwijsadviseur Kimon Moerbeek tijdens een bijeenkomst van Broedplaats010. Hoe dat eruit ziet? Ze maakte er een timelapse van:

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Nieuws
Broedplaats010 doorbreekt eilandcultuur en maakt onderwijsvernieuwing mogelijk

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/rotterdamse-broedplaats-voor-vernieuwende-leraren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/rotterdamse-broedplaats-voor-vernieuwende-leraren/