Taalmuseum Leiden

Kennisland bouwt mee aan een nieuw museum: het Taalmuseum Leiden. Het Taalmuseum wil de kennis van en het enthousiasme voor taal bevorderen. Een divers onderwerp als taal verdient een museum, maar geen traditioneel museum. Taal is immers overal en past niet aan de muur of in een vitrine. KL ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van dit innovatieve museumconcept.


Website
taalmuseumleiden.nl
header_img
Taalmuseum

Taalmuseum Leiden in het gemeentehuis.

Maker: Fred Ernst

Rechten:

Download
Taalmuseum Leiden in het gemeentehuis.
2016

Het Taalmuseum Leiden is een netwerkorganisatie die uiteenlopende partijen rondom het thema ‘taal’ op een originele en verrassende manier bij elkaar brengt. Het musem is een initiatief van de Universiteit Leiden en wordt gesteund door de gemeente Leiden. Kennisland is als partner bij het project betrokken. Onze ideeën over vernieuwing van de cultuursector, onder andere opgedaan bij de uitvoering van leerprogramma Leiderschap in Cultuur++Leiderschap in Cultuur (LinC)Kennisland ontwerpt en organiseert samen met de Universiteit Utrecht (USBO), HKU en Coaching in de Cultuur sinds 2013 het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. Hierin gaan jaarlijks veertig cultuurprofessionals aan de slag met vernieuwing van de sector en ontwikkeling van hun leiderschap. Lees meer , kunnen bij het Taalmuseum in de praktijk worden getoetst en gerealiseerd.

Verhalen centraal, geen eigen gebouw

In veel projecten van Kennisland staan verhalen centraal. Dat geldt ook voor het Taalmuseum Leiden. Dit uitgangspunt vraagt om een nieuwe, innovatieve werkwijze. Het museum legt bijvoorbeeld geen eigen collectie aan, maar organiseert jaarlijks uiteenlopende activiteiten rondom een thema: van tentoonstellingen tot lezingen, workshops of een festival. Iedere activiteit is gericht op verbeelding en gesprek rondom een specifiek onderwerp.Het museum legt geen eigen collectie aan, maar organiseert jaarlijks uiteenlopende activiteiten rondom een thema: van tentoonstellingen tot lezingen, workshops of een festival. De expertise van Kennisland over het organiseren van ontmoeting en gesprek is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Taal staat bij uitstek midden in de samenleving. Een instituut dat de uiteenlopende aspecten van taal onder de aandacht wil brengen, moet dat ook nastreven. Daarom organiseert het museum zijn activiteiten in de openbare ruimte, op plaatsen waar publiek al aanwezig is. Het Taalmuseum heeft geen eigen gebouw en ontplooit een gedeelte van zijn activiteiten online. Kennisland adviseert hierbij over de digitale mogelijkheden.

Participatory governance

Het Taalmuseum Leiden zet in op uitwisseling, delen, interactie en gesprek. Het museum zoekt daarom naar nieuwe vormen van betrokkenheid en governance. Hoe kan het publiek mede-eigenaar worden van dit nieuwe instituut? Welke rol willen en kunnen partners spelenHet museum zoekt naar nieuwe vormen van betrokkenheid. Hoe kan het publiek mede-eigenaar worden en welke rol willen en kunnen partners spelen? en hoe zorgen we ervoor dat de enorme kennis die aanwezig is op de Universiteit Leiden steeds een aantrekkelijk en publieksgericht podium krijgt? Hoe verhoudt zich dat tot het idee te werken met een wisselende groep van medewerkers? Kennisland en het Taalmuseum Leiden pionieren samen om antwoorden op deze en vergelijkbare vragen te vinden.

De kennis die hierbij wordt opgedaan, komt beschikbaar voor de hele cultuursector. De roep om vernieuwing is in de cultuursector vaak en sterk te horen. Veranderende publiekswensen, de omgang met digitalisering en de noodzaak van nieuwe inkomstenbronnen zijn voor veel instellingen belangrijke vraagstukken. De samenwerking met het Taalmuseum Leiden biedt Kennisland de mogelijkheid om hiermee te experimenteren en tegelijkertijd mee te werken aan een vernieuwend en innovatief museum.

Bezoekers van het Taalmuseum.
Bezoekers

Bezoekers van het Taalmuseum.

Maker: Fred Ernst

Rechten:

Download
Bezoekers van het Taalmuseum.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook: 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/taalmuseum-leiden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/taalmuseum-leiden/