LerarenOntwikkel- Fonds

Onderwijs Pioniers is een antwoord geweest op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. We zijn inmiddels tien jaar en duizend Pioniers verder, en verheugd dat ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs heeft gekregen onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).


Website
jijmaakthetonderwijs.nl/
header_img
Speciale website voor LOF

Klik op het plaatje om naar de campagnewebsite te gaan!

Maker: Vandejong Creative Agency

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

Download
Klik op het plaatje om naar de campagnewebsite te gaan!
2015 - 2021

In 2008 stond Kennisland aan de wieg van het programma Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersLees hier meer over in de case ‘Onderwijsvernieuwing door Pionierende leraren’.. Dit programma is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Onderwijs Pioniers is een antwoord geweest op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. We zijn inmiddels tien jaar en duizend pioniers verder, en verheugd dat ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs krijgt onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).++LOF-rapportagesKlik hier voor interessante rapportages over het LOF. Onder andere van het SEO.

Het LerarenOntwikkelFonds is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het LOF ambieerde om de positie van leraren als creatieve architect van het onderwijsproces te versterken en stimuleerde het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren werden in staat gesteld op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.++EvaluatieBekijk hier het evaluatieonderzoek naar de invloed van het LOF-traject op de invoering van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van krachtig leraarschap. En hier de publieksversie daarvan.

Opschaling Onderwijs Pioniers

Staatssecretaris Sander Dekker zag het LerarenOntwikkelFonds als een opschaling van Onderwijs Pioniers, die de slagkracht voor leraren(teams) vergroot om grotere initiatieven te realiseren en zo het onderwijs te verbeteren. Hij noemde tijdens de lancering van het fonds de verhalen van de Onderwijs Pioniers “fantastisch”:

“Ik geloof heel erg dat verandering in het onderwijs een beweging is die van onderop en vanuit leraren zelf moet komen. De enige manier om weer kleine stapjes te zetten tot steeds beter onderwijs, is om er zelf wat van te maken, initiatief te pakken en niet te wachten op signalen uit Den Haag. Ga aan de slag, ga gewoon beginnen!”

LerarenOntwikkelFonds gelanceerd op het Lerarencongres 2015 door Sander Dekker.
Lancering LerarenOntwikkelfonds

LerarenOntwikkelFonds gelanceerd op het Lerarencongres 2015 door Sander Dekker.

Maker: Onderwijscoöperatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

LerarenOntwikkelFonds gelanceerd op het Lerarencongres 2015 door Sander Dekker.

Aanmelding en begeleiding

Alle po-, so- en vo-lerarenLeraren werden in staat gesteld op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep. kregen de kans om hun initiatief voor het verbeteren van het onderwijs in te dienen bij het LOF. Op drie momenten werden alle ingediende initiatieven beoordeeld door een lerarenjury. 

Wanneer een initiatief werd gehonoreerd ontving een deelnemer een jaar lang begeleiding, bestaande uit:

  • Een financiële bijdrage tot een maximum van 75.000 euro, bijvoorbeeld om uren vrij te kopen waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een initiatief;
  • Drie verplichte Lerarenlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samenkomen om van en met elkaar te leren. De labs vormen een springplank die ervoor zorgt dat de initiatieven en de eigen ontwikkeling in een versnelling komen;
  • Facultatieve regionale Open labs, waarin collega-deelnemers en coaches elkaar ontmoeten;
  • Coaching in kleine groepjes door een ervaren coachteam bestaande uit leraren;
  • Een podium om initiatieven met een groter publiek te delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres;
  • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s die elkaar helpen om alle initiatieven te realiseren.

Naast bovenstaande ingrediëntenWanneer een initiatief werd gehonoreerd ontving een deelnemer een jaar lang begeleiding. koppelden we bestaande netwerken aan het LOF, zoals alle Pioniers en Innovatiebrigadiers uit het programma InnovatieImpuls Onderwijs++InnovatieImpuls OnderwijsLees meer over de ambities van IIO.. Het samen ontwikkelen en het delen van kennis en ervaring waren belangrijke ingrediënten van het LOF.

 

Handige links en bestanden om zelf aan de slag te gaan

In totaal hebben 1000+ leraren met hun schoolteam gewerkt aan hun initiatief voor beter onderwijs. Inmiddels is de LOF-regeling gestopt, maar biedt Kennisland via deze pagina praktijken van LOF-leraren, ervaringen en instrumenten om zelf met onderwijsontwikkeling aan de slag te gaan:

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/het-lerarenontwikkelfonds/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/het-lerarenontwikkelfonds/