Crimelabs

Tachtig mbo-studenten van ROC Rijn IJssel bedenken oplossingen voor het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap van criminaliteit. Ze doen dit in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kennisland organiseert samen met Young in Prison en ROC Rijn IJssel de pilot Crimelabs waarin jongeren aan de hand van design thinking met deze uitdaging aan de slag gaan.


header_img
Geweld

Jonge man met pistool waar vlaggetje uitkomt.

Maker: Bobby Nguyen (edit: KL)

Rechten:

Download
2022

Jongeren vertegenwoordigen een belangrijke stem in de complexe vraagstukken van onze tijd. Om tot oplossingen te komen voor toekomstbepalende vraagstukken zoals de klimaatcrisis, kansengelijkheid en digitalisering, hebben we hun ervaringen, ideeën en oplossingen hard nodig. 

Gelukkig werken steeds meer organisaties samen met jongeren om opgaven voor de toekomst vorm te geven. Maar de ene jongere is de andere niet. Allerlei verschillende perspectieven de ruimte geven, vraagt om met andere ogen kijken naar inspraak. Van het samen formuleren van probleemstellingen tot het ontwerpen van oplossingen en interventies: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.++JongerenparticipatieLees hier tien lessen voor goede jongerenparticipatie van de Nationale Jeugdraad. 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil met de pilot Crimelabs onderzoeken hoe zij beter met jongeren kunnen samenwerken.Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil met de pilot Crimelabs onderzoeken hoe zij beter met jongeren kunnen samenwerken. Ze nodigen in september 2022 ruim tachtig jongeren uit om mee te denken over de preventie van criminaliteit. De minister voor Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, selecteert een van de oplossingen zodat deze daarna in de praktijk gebracht kan worden. Om dat mogelijk te maken, organiseert Kennisland samen met ROC Rijn IJssel de pilot Crimelabs

Jongeren denken mee over preventie van criminaliteit

Het Team Aanpak Criminaliteitsfenomenen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid weet als geen ander dat de samenleving continu verandert. Om goed zicht te houden op actuele trends en ontwikkelingen in (online) criminaliteit werken zij vanuit een maatschappelijke opgave. Deze opgave vergt een brede betrokkenheid van allerlei mensen met verschillende perspectieven.  Jongeren vertegenwoordigen daar een bijzondere groep in. 

Jongeren verkeren in een levensfase waarin ze een belangrijke overgang maken naar volwassenheid. Ze ontdekken kansen, maar lopen ook tegen uitdagingen en moeilijkheden aan, zoals grenzen stellen en het vormen van hun identiteit. Ze zijn nog volop in ontwikkeling, maar daarmee ook kwetsbaar en vatbaar voor mensen die misbruik van hen willen maken.Jongeren zijn volop in ontwikkeling, maar daarmee ook kwetsbaar en vatbaar voor mensen die misbruik van hen willen maken. Hoewel jeugdcriminaliteit over het algemeen daalt, nemen sommige vormen van jeugdcriminaliteit toe. Meer jongeren worden gebruikt als ‘geldezels’ voor criminelen, of worden gerekruteerd door drugscriminelen. Vormen van pesten, bedreiging en geweld vinden telkens nieuwe uitingen, van cyberpesten tot het meenemen van messen naar school

De overheid investeert fors in criminaliteitspreventie. Met 82 miljoen euro per jaar, zet MinJenV substantieel en structureel in op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Voorkomen vraagt om goed luisteren naar wat er in de leefwereld van jongeren speelt. Zij weten zelf het beste welke ontwikkelingen er zijn en wat ze nodig hebben om een positieve bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. 

De Crimelabs: naar een werkend prototype

In de Crimelabs gaan ruim tachtig mbo-studentenJongeren weten zelf het beste welke ontwikkelingen er zijn en wat ze nodig hebben om een positieve bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. van ROC Rijn IJssel in tien teams met behulp van de design-thinking-methodiek aan de slag. Het startpunt is een complex beleidsvraagstuk, geformuleerd als een ontwerpvraag. Het Team ACF formuleert die vraag samen met ROC Rijn IJssel, en toetst die van tevoren bij de studenten.

De kern van design thinking is het ontwerpen van nieuwe ideeën, aanpakken en oplossingen voor complexe vraagstukken dicht op de praktijk en de mensen die met het vraagstuk te maken hebben. Het motto is ‘groot denken en klein doen’. 

Tijdens de Labs voeren de studenten onderzoek uit, delen ze eigen ervaringen en ideeën, identificeren ze verschillende spelers en perspectieven in hun omgeving en gaan ze op zoek naar de kennis die ze nog missen. Gaandeweg werken ze toe naar een haalbaar en vernieuwend prototype van een oplossing. 

Als kers op de taart kiest minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan het einde van het traject één van de prototypes uit om deze ook daadwerkelijk uit te voeren.Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius selecteert aan het einde van het traject één van de prototypes om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn heel benieuwd wat eruit gaat komen!

Kennisland en Young Perspectives

Kennisland werkt al vele jaren aan het organiseren van zogenoemde ‘tussenruimtes’ waarin beleidsmakers, professionals en jongeren gelijkwaardig samenwerken. Zo organiseerden we bijvoorbeeld de MBO Student Labs met het Ministerie van Onderwijs en Cultuur waarin driehonderd studenten nadachten over het verbeteren van de overgang van mbo naar hbo. 

Voor de Crimelabs gaat Kennisland de samenwerking aan met Young Perspectives (voorheen Young in Prison). Waar Kennisland veel weet over design thinking en werken met jongeren, weet Young Perspectives alles over jong zijn en opgroeien in een kwetsbare situatie. Ze begeleiden jongeren in detentie en jongeren die vrijkomen. Met creatieve en sportieve workshops en mentorschap leren ze om hun talenten te ontdekken en positief bij te dragen aan de maatschappij. Bovendien leiden ze de ervaringsdeskundige jongeren van het YiP Youthlab op. Zij trainen en adviseren professionals van jeugdzorg en justitie.

Het YiP Youthlab zal een belangrijke rol spelen bij de Crimelabs. Ze delen hun ervaringen en laten zien dat criminaliteit niet een zwart-witkeuze is, maar het resultaat van een opeenstapeling van factoren. Ze adviseren de mbo-studenten bij het ontwerpen van oplossingen en helpen die haalbaar en vernieuwend te maken. 

 

Als je dit project interessant vindt, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/crimelabs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/crimelabs/