Jongeren pitchen oplossingen tegen jeugdcriminaliteit aan burgemeester Marcouch

Een podcast over loverboys, een drankstrippenkaart in de horeca om uitgaansgeweld tegen te gaan en een campagne met influencers om wapenbezit te ontmoedigen. Een greep uit de oplossingen die tachtig studenten van ROC Rijn IJssel het afgelopen halfjaar hebben bedacht om geweldsdelicten onder jongeren te voorkomen in ons project Crimelabs. Vorige week was de slotbijeenkomst waarin de jongeren hun ideeën pitchten aan de Arnhemse burgemeester Marcouch en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.


header_img
Burgemeester Marcouch

Burgemeester Marcouch van Arnhem praat met jongeren over hun oplossingen tegen jeugdcriminaliteit.

Maker: Dave Straatmeyer

Rechten:

Download
Burgemeester Marcouch van Arnhem praat met jongeren over hun oplossingen tegen jeugdcriminaliteit.
23 februari 2023

Tussen september en februari gingen tachtig mbo-studenten aan de slag om oplossingen te bedenken voor het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap van criminaliteit. Kennisland ontwikkelde Crimelabs in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met Young Perspectives++Young PerspectivesWaar Kennisland veel weet over design thinking en werken met jongeren, weet Young Perspectives (voorheen: Young in Prison) alles over jong zijn en opgroeien in een kwetsbare situatie. Ze begeleiden jongeren in detentie en jongeren die vrijkomen. Met creatieve en sportieve workshops en mentorschap leren ze om hun talenten te ontdekken en positief bij te dragen aan de maatschappij. en ROC Rijn IJssel. Het ministerie wil met deze pilot onderzoeken hoe zij beter met jongeren kunnen samenwerken.

De jongeren onderzochten aan de hand van design thinking hoe het vraagstuk in hun directe omgeving leeft en gebruikten deze inzichten om nieuwe ideeën te bedenken om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Binnen het programma werden de studenten geïnspireerd door (ervarings)deskundigen++YOPEEnkele experts van YOPE deelden tijdens het traject hun ervaringen over hoe zij in de criminaliteit terecht kwamen en hoe zij hun leven weer oppakten na detentie. Lees meer, en maakten de studenten kennis met verschillende methoden om van probleem naar oplossing te komen.

Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden ze in een expositie hun oplossingen aan burgemeester Marcouch van de Gemeente Arnhem en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat opviel is dat veel van de jongeren niet inzetten op repressie, maar juist op preventie en een positief opvoedklimaat.Wat opviel is dat veel van de jongeren niet inzetten op repressie, maar juist op preventie en een positief opvoedklimaat. Ideeën waren bijvoorbeeld een buurthuis waar jongeren onder begeleiding van een coach aan hun toekomst kunnen werken, een socialmediacampagne waarin influencers wijzen op de risico’s van wapenbezit, voorlichting over drugsgebruik in het onderwijs en een woongroep waar kinderen tijdelijk kunnen overnachten als het thuis even niet lekker gaat. 

Burgemeester Marcouch was enthousiast over de ideeën van de jongeren en gaat er nu concreet mee aan de slag in Arnhem:

“Beste studenten, Ik heb prima pitches van jullie gezien. Zoals: uitgaan met de drankkaart, wat een topidee; als die vol gestempeld is, dan krijg je niks meer aan de bar. Daar ga ik na carnaval meteen mee naar onze horeca op de Arnhemse Korenmarkt. En de podcast tegen loverboys, yes – kan ik meteen mee aan het werk in onze aanpak mensenhandel. […] Al jullie voorstellen zeggen eigenlijk: zet in op preventie en voed elkaar op. Goed gezien! Net als jullie zijn wij er op het stadhuis en met onze partners in veiligheid op uitgekomen dat je het geweld en de criminaliteit vóór moet zijn. […] Met jullie ideeën verrijken en verdiepen jullie ons werk voor de wijken van Arnhem als pedagogische wijken waarin alle opvoeders van de school en de straat om de jongeren heen gaan staan om sterk te staan tegenover criminelen die hen de onderwereld in willen verleiden. Hulde!”

 

Crimelabs!
Crimelabs!

Maker: Dave Straatmeyer

Rechten:

Download

Uitwisseling van ervaring en kennis

Jongeren ontwikkelden tijdens het traject verschillende vaardigheden en kennis. Een van de deelnemende studenten: 

“Ik vond Crimelabs een leuk en leerzaam project. Hoogtepunten waren het gesprek met de ervaringsdeskundige, de feedback die we kregen op onze ideeën van het expertpanel van Halt, het ministerie en ervaringsdeskundigen en de workshop met theaterdocenten waarin we de pitch gingen oefenen.” 

De studenten deden ook kennis op over factoren die bepalen of een jongere in de criminaliteit belandt. De studenten deden ook kennis op over factoren die bepalen of een jongere in de criminaliteit belandt.  Dit is vaak niet een individuele keuze, maar hangt samen met bijvoorbeeld je opvoeding, de wijk waar je opgroeit, eventuele armoedeproblematiek of een verslaving. De jongeren werden continu uitgedaagd om in gesprek te gaan met elkaar en uiteenlopende experts en ontwikkelden zo hun mening over het thema. Veel studenten gaven aan dat het project in het begin een ver-van-mijn-bed-show leek. Maar naarmate ze zich meer in het thema verdiepten, beseften zij dat ze hun eigen ervaringen en die van mensen in hun directe omgeving – van uitgaansgeweld, voetbalvandalisme tot een moeilijke thuissituatie – goed konden inzetten om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Ook kregen ze meer inzicht in hoe beleid op lokaal en nationaal niveau tot stand komt en hoe ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Studenten stelden vragen als: Wat doet het Ministerie van Justitie en Veiligheid nu eigenlijk?” En:Waarom zou de burgemeester iets met onze input doen?” Projecten als deze zijn een belangrijke eerste stap om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid te verbinden en het vertrouwen in de overheid te vergroten.Projecten als deze zijn een belangrijke eerste stap om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van de overheid te verbinden en het vertrouwen in de overheid te vergroten. Nick Galstaun, docent burgerschap van ROC Rijn IJssel was mede daarom enthousiast over de pilot:

“Jongeren voelen zich eigenlijk nooit gehoord. Projecten als deze zijn een enorme stimulans voor juist deze jongeren. Je ziet wat het met ze doet.”

 

Studenten konden tijdens de middag ook de VR-game Reaction spelen die is ontwikkeld om meer bewustwording te creëren over steekgeweld onder Jongeren.
VR-game

Studenten konden tijdens de middag ook de VR-game Reaction spelen die is ontwikkeld om meer bewustwording te creëren over steekgeweld onder Jongeren.

Maker: Dave Straatmeyer

Rechten:

Download
Studenten konden tijdens de middag ook de VR-game Reaction spelen die is ontwikkeld om meer bewustwording te creëren over steekgeweld onder Jongeren.

 

Expertise en ervaringen van jongeren zijn goud waard 

Jongeren vertegenwoordigen een belangrijke stem in de complexe vraagstukken van onze tijd. Om tot oplossingen te komen voor toekomstbepalende vraagstukken rondom de klimaatcrisis, kansengelijkheid en digitalisering, hebben we hun ervaringen, ideeën en oplossingen hard nodig.Om tot oplossingen te komen voor toekomstbepalende vraagstukken rondom de klimaatcrisis, kansengelijkheid en digitalisering, hebben we hun ervaringen, ideeën en oplossingen hard nodig.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat jongeren een enorme behoefte hebben aan autonomie en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Kennisland gaat daarom in samenwerking met overheden en onderwijsinstellingen door met deze labs. Want wij geloven in de kracht van jongeren.

Meer weten of ook zo’n prachtig lab met jongeren organiseren? Neem contact op met Dave van Loon via dl@kl.nl.

Bekijk meer foto’s van de bijeenkomst:

Crimelabs

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/jongeren-pitchen-oplossingen-tegen-jeugdcriminaliteit-aan-burgemeester-marcouch/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/jongeren-pitchen-oplossingen-tegen-jeugdcriminaliteit-aan-burgemeester-marcouch/