Experimenteren in eigen school met Yuverta Labs

Eind november 2022 zijn op verschillende Yuverta-scholen de Yuverta Labs van start gegaan. We onderzoeken hoe studentgestuurd onderwijs vorm krijgt, wat het van leerlingen, studenten, docenten, schoolleiders en besturen vraagt en hoe je studentgestuurd onderwijs organisatiebreed kunt borgen. De pilot loopt op twee mbo-scholen en één vmbo-school, waar Kennisland leerlingen en studenten uit verschillende leerjaren uitdaagt om oplossingen te bedenken die hun onderwijsomgeving nóg beter kunnen maken.


header_img
Yuverta jongeren

Jongeren werken samen aan onderwijsvernieuwing in de Yuverta Labs.

Rechten:

Download
19 januari 2023

De eerste labdagen op de verschillende scholen zijn achter de rug en de deelnemers hebben tijdens mini-meet-ups verder gewerkt aan hun onderwijsvernieuwing. Het thema van de innovaties bepalen de deelnemers van de Yuverta Labs++Lees meerBekijk de projectpagina van Yuverta Labs. zelf. Met verschillende werkvormen (zoals een over-de-streep-oefeningen, een mindmap en een tentoonstelling) brengen we tijdens de Labdagen in kaart wat er goed gaat op school en waar de deelnemers eventueel meer van willen zien, maar ook wat ze zouden willen veranderen++Waarderende aanpakBij Kennisland geloven we in een waarderende aanpak. Vernieuwing ontstaat door te kijken naar wat er al goed gaat, naar waar de betrokkenen méér van willen zien, en vervolgens naar wat er dan nog mist. Zo gebruiken we de kracht en successen die er al zijn om duurzame vernieuwing voor morgen te ontwikkelen. Lees meer. Ze bedenken vervolgens oplossingen voor een specifiek probleem dat ze zelf definiëren. 

De oplossing die de deelnemers het beste vinden, testen ze in het klein in hun school: wat werkt er goed? Waar ligt dat aan? Wat kan er eventueel nog verbeterd worden en hoe zou dit op grotere schaal een plek kunnen krijgen in de school? Tijdens de Yuverta Labs zijn de deelnemers zelf de onderzoekers, ontwerpers en experts van hun eigen school.

Door de deelnemers zelf te laten kiezen met welk onderwerp ze aan de slag willen, zijn de projecten divers en raken ze de school als fysieke, sociale en leeromgeving Een aantal van de teams kijkt heel concreet naar het schoolgebouw en de faciliteiten. Deelnemers bedenken bijvoorbeeld manierenTijdens de Yuverta Labs zijn leerlingen en studenten zelf de onderzoekers, ontwerpers en experts van hun eigen school. om hun school groener te maken zonder dat leerlingen in de pauze de planten omver rennen. Denk aan plantenmuren, het liefst met automatisch bewateringssysteem, in de kantine en de klaslokalen. Ze overleggen met groen-docenten over welke planten het meest geschikt zijn voor dit idee en over de mogelijkheid om een kweektafel in de schoolkas te reserveren voor het kweken van planten. 

De school als sociale omgeving

Andere teams kijken meer naar de school als sociale omgeving en bedenken manieren om mentale gezondheid en (a-)sociaal gedrag onder jongeren bespreekbaar te maken. Zo ziet een van de teams dat er vertrouwenspersonen op school zijn, maar constateren ze dat weinig medestudenten weten wie dat zijn, of waar en wanneer ze kantoor houden. Door opvallende posters en een centraal punt in het gebouw dat aandacht vraagt voor thema’s die te maken hebben met mentale gezondheid hopen ze hulp zoeken makkelijker en laagdrempeliger te maken. 

Er zijn ook teams die met een kritisch oog naar het onderwijs zelf kijken. Zo hoopt een van de teams de stagebegeleiding te verbeteren door in kaart te brengen wat studenten nodig hebben aan begeleiding. Een ander team neemt het jaarrooster onder de loep. In verband met lange reistijden kijken ze naar ideale lestijden, onderzoeken ze wat hun medestudenten en docentenDe Yuverta Labs laten zien dat leerlingen en studenten vol ideeën zitten en graag oplossingen bedenken om hun school leuker, inspirerender of beter te maken. zouden vinden van één dag in de week hybride onderwijs, en zoeken ze naar nieuwe manieren om de stageperiodes in te delen. 

Jongerenlabs: experimenteerruimte voor onderwijsvernieuwing 

De Yuverta Labs laten zien dat leerlingen en studenten vol ideeën zitten en graag oplossingen bedenken om hun school leuker, inspirerender of beter te maken. De eerste ronde van Yuverta Labs wordt in juni afgerond. De deelnemers hebben dan in totaal drie labdagen en twee mini-meet-ups achter de rug en hun oplossingen aan de schoolleiders gepitcht. Gelijktijdig zijn de begeleidende docenten op verschillende momenten samengekomen om te bespreken wat studentgestuurd onderwijs vraagt en oplevert, en hoe deze leervorm een meer structurele plek kan krijgen binnen het onderwijs. Ook zij vernieuwen op die manier hun eigen onderwijs.

 


Nieuwsgierig naar inspirerende manieren om leerlingen- en studenten te betrekken bij hun onderwijsomgeving? Wij denken graag met je mee over een jongerenlab op jouw school!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/experimenteren-in-eigen-school-met-yuverta-labs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/experimenteren-in-eigen-school-met-yuverta-labs/