Ontwerp mét jongeren oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in JeugdLab

In een wereld waarin grote thema’s als klimaat, mentale gezondheid en gelijkheid onder druk staan, wordt de creativiteit van jongeren nog maar beperkt ingezet. Zonde, want het jongerenbrein is veel creatiever dan het volwassen brein. Bovendien blijkt uit onderzoek dat jongeren een enorme behoefte hebben aan autonomie en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Hoog tijd dat we deze krachten van jongeren beter gaan benutten. Dat doen we met gemeenten en onderwijsinstellingen in het JeugdLab.


header_img
Youthlab

Het wordt tijd dat we de kracht van jongeren gaan benutten.

Rechten:

Download
Het wordt tijd dat we de kracht van jongeren gaan benutten.
19 januari 2023

Het JeugdLab is een traject waarmee gemeenten of onderwijsinstellingen samen met jongeren tussen de 14 en 21 jaar oplossingen ontwerpen voor maatschappelijke uitdagingen. Gemeenten kunnen het JeugdLab benutten om ambities op het gebied van jongerenparticipatie te realiseren en tot nieuwe inzichten voor beleid te komen. Onderwijsinstellingen kunnen het JeugdLab inzetten als invulling van burgerschapsonderwijs of maatschappelijke diensttijd. Voor beide partijen geldt dat de jongeren oplossingen bedenken voor lokale uitdagingen die zij belangrijk vinden.

De voordelen van een JeugdLab

  • Beter en inclusiever beleid: jongeren komen met hun (ervarings)kennis tot vernieuwende inzichten en alternatieve oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, zoals jeugdcriminaliteit of de klimaatcrisis.
  • Talentontwikkeling: Jongeren ontwikkelen vaardigheden voor actieonderzoek, worden gevraagd een mening te vormen én goed te luisteren, versterken hun rol binnen groepswerk en trainen hun presentatievaardigheden.
  • Ontmoeting: het JeugdLab zorgt voor ontmoetingen tussen jongeren, belangrijke betrokkenen rondom een maatschappelijke vraagstuk, overheidsmedewerkers en bestuurders.
  • Invulling van burgerschapsonderwijs: het Jeugdlab brengt burgerschap in de praktijk. Jongeren doen kennis op over een maatschappelijk vraagstuk en oefenen met democratische besluitvorming. Ze denken kritisch na over maatschappelijke uitdagingen en worden uitgedaagd om creatieve oplossingen aan te dragen. Hiermee sluit het Jeugdlab aan bij verschillende competenties en kerndoelen van het (burgerschaps)onderwijs.

Kennisland organiseerde eerder StudentLab.++LabsBekijk ook de eerder door ons ontwikkelde labs: Crimelabs en Yuverta Labs. Studenten vonden de werkwijze een voorbeeld voor het onderwijs. Dat zij zelf met oplossingsrichtingen konden komen, gaf hun vertrouwen en ze voelden zich daardoor serieus genomen. Dit zorgde voor grote betrokkenheid, motivatie en enthousiasme onder de studenten. 

 

Dat zij zelf met oplossingsrichtingen konden komen, gaf studenten vertrouwen en ze voelden zich daardoor serieus genomen. Dit zorgde voor grote betrokkenheid, motivatie en enthousiasme.

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab
Bussemaker selfie

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab

Maker: Bart Maat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab

Zo ziet het JeugdLab-traject eruit

  • In vier labsessies van drie uur werken de deelnemende jongeren (minimaal dertig, maximaal honderd) in kleine groepen toe naar specifieke, door hen bedachte oplossingen voor een lokale maatschappelijke uitdaging. Dit doen we volgens het model van design thinking++Design thinkingMethode om een creatief innovatieproces gestructureerd in te richten. Het helpt bij conceptontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door die als ontwerpvragen te benaderen., waarin de stappen ontdekken, definiëren, ontwerpen en testen centraal staan (zie onderstaand figuur).
  • Binnen en buiten de labs doen de jongeren op verschillende manieren onderzoek, waarbij ze zich inleven in de betrokkenen van het vraagstuk. Bijvoorbeeld door interviews te doen, bij iemand op bezoek te gaan of betrokkenen uit te nodigen in het JeugdLab. 
  • De jongeren lopen een halve dag mee met een betrokkene van het vraagstuk. Bijvoorbeeld met een bewoner uit een wijk, een ambtenaar van de gemeente of een sociaal werker van een lokale maatschappelijke instelling. 
  • De jongeren presenteren de oplossingen aan de betrokken gemeente, onderwijsinstelling en/of probleemeigenaar bij een feestelijke eindbijeenkomst.
Vier labs volgens de methode van design thinking.
Design Thinking

Vier labs volgens de methode van design thinking.

Maker: Kennisland

Rechten:

Vier labs volgens de methode van design thinking (klik voor grotere versie).

 

Op basis van het specifieke vraagstukWil je als gemeente of onderwijsinstelling aan de slag met het JeugdLab, neem dan contact met ons op. en de lokale context maken wij een traject op maat, waarbij we gemeenten en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk ontzorgen. In overleg met onderwijsinstellingen kan het Jeugdlab worden ingezet als invulling voor burgerschapslesuren, maatschappelijke diensttijd of projectweken. Kennisland bereidt de labbijeenkomsten voor, brengt creatieve werkvormen in en begeleidt de jongeren tijdens de bijeenkomsten. Ook bundelen we de opbrengsten op een mooie en overzichtelijke manier en ondersteunen wij bij het verder brengen van de oplossingen die uit het traject naar voren komen. 

Organiseer samen met ons een JeugdLab 

Wil je als gemeente of onderwijsinstelling aan de slag met het JeugdLab, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee! Voor gemeenten kan dat met Dave via dl@kl.nl en voor onderwijsinstellingen met Monique via ms@kl.nl. Tijdens een kennismakingsgesprek delen we graag meer informatie over de opzet van het traject, wat je van ons kunt verwachten en de kosten en financieringsmogelijkheden. 

We zijn benieuwd welk vraagstuk jij graag aan jongeren wilt voorleggen en denken graag met je mee!

 


Het Jeugdlab komt in aanmerking voor de subsidie voor maatschappelijke diensttijd. Op dit moment staat de nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke diensttijd 2023 open. We komen graag in contact met partijen om samen in een partnerschap subsidie aan te vragen.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/ontwerp-met-jongeren-oplossingen-voor-maatschappelijke-uitdagingen-in-jeugdlab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/ontwerp-met-jongeren-oplossingen-voor-maatschappelijke-uitdagingen-in-jeugdlab/