StudentLab 2017: laat studenten zelf meedenken over beter beleid

Op 15 mei 2017 kwamen ruim 250 mbo- en hbo-studenten bij elkaar om minister Bussemaker 29 plannen aan te bieden om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Zij hebben deze plannen zelf ontwikkeld, geprototyped en getest: een goed voorbeeld voor andere ministeries.


header_img
19 mei 2017

De bijeenkomst vond plaats in het Utrechtse Tivolivredenburg met Shay Kreuger als dagvoorzitter, Massih Hutak++Massih HutakLees hier de column ‘Durf te luisteren naar je leerling’. als columnist en natuurlijk veel studenten. De bijeenkomst startte met een korte film over het StudentLab waarin de studenten beschrijven waarom en hoe zij plannen hebben ontwikkeld. De ochtend eindigde met een vrolijke minister Bussemaker die een selfie maakte met alle studenten.

StudentLab is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Researchned, HvA en Kennisland hebben in vier maanden tijd ruim 250 studenten verspreid over heel Nederland ondersteund bij het maken van plannen om het gemakkelijker te maken om door te stromen van mbo naar hbo. De minister heeft nu €11 miljoen beschikbaar gesteld om de plannen verder uit te werken en uit te voeren.++SubsidieKijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling. Het is nu aan bestuurders en schoolleiders om met de projecten aan de slag te gaan.

In de verschillende regio’s gaan studenten en coachesDe ochtend eindigde met een vrolijke minister Bussemaker die een selfie maakte met alle studenten. op eigen initiatief in gesprek met schoolbesturen over hun plannen. Zo is er op 24 mei een bijeenkomst in Den Haag++Aanmelden 24 meiKlik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst in Den Haag. (Speakerscorner Haagse hogescholen), waar de Haagse plannen worden gepresenteerd aan mbo- en hbo-instellingen. Op 15 mei waren ook al schoolbesturen uit Zeeland met de studenten komen praten om kennis te nemen van hun plannen.

 

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab
Bussemaker selfie

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab

Maker: Bart Maat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Minister Bussemaker maakt een selfie met de studenten van StudentLab

Kennisland begeleidt ontwikkeling van plannen

Kennisland organiseerde vier workshops met het doel om studenten te begeleiden in het ontwikkelen van plannen. Mbo-studenten die de overstap naar het hbo binnenkort maken en hbo-studenten die de overstap vanuit het mbo al gemaakt hadden deelden hun ervaringen met elkaar en met ons. Waar lopen zij tegenaan? Wat hebben ze nodig? Wat kan en moet er volgens hen beter? De workshops hadden een ontwerpgerichte aanpak: ontdekken, ontwikkelen, testen en opleveren. Met deze aanpak hebben we de studenten uitgedaagd om de soms frustrerende ervaringen om te zetten in iets positiefs: inzichten en ideeën voor een volgende generatie studenten.Met deze ontwerpgerichte aanpak hebben we de studenten uitgedaagd om de soms frustrerende ervaringen om te zetten in iets positiefs: inzichten en ideeën voor een volgende generatie studenten.

Als een ‘reizend circus’ zijn we door het land getrokken om in de regio’s Breda/Roosendaal, Eindhoven, Groningen/Leeuwarden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam te inspireren, te stimuleren en te helpen bij het maken van plannen. De grootte van de groep studenten verschilde per regio; van 54 studenten in Amsterdam tot 19 in de regio Breda/Roosendaal. De groepen zijn tijdens de eerste workshop verdeeld in teams met elk een eigen coach. Deze coaches bleken een erg belangrijke rol te spelen in het succes. Dicht op de huid, maar zonder het inhoudelijk over te nemen, hebben zij de teams gedurende de vier workshops begeleid.

Uiteindelijk zijn er na de vierde workshop 29 plannen ingediend door de teams. De plannen zijn te verdelen in vier hoofdthema’s, krachtige pijlers waarop een succesvolle overstap van mbo naar hbo volgens de studenten leunt:

  1. Betere informatievoorziening over het hbo;
  2. Betere begeleiding bij de overstap;
  3. Versterken van het vertrouwen in het eigen en andermans kunnen;
  4. Kennismaking met hbo-vaardigheden.

De plannen zijn halverwege het proces van feedback voorzien en aangescherpt door een panel van experts. Dit zorgde bij veel teams voor een herontwerp.

Betrek studenten bij ontwikkeling van beleid

StudentLab laat zien hoe belangrijk het is om de eindgebruiker te betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Studenten zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat de echte problemen zijn. StudentLab laat zien hoe belangrijk het is om de eindgebruiker te betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Studenten zijn in dit geval ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat de echte problemen zijn. Indrukwekkend waren dan ook de ervaringen die studenten met ons hebben gedeeld, tijdens de eerste workshops. Ze herkenden bij elkaar de gevoelens van onzekerheid en demotivatie. Soms werden die veroorzaakt door goedbedoelde adviezen van professionals in het beroepsonderwijs die zeiden: “Het is te moeilijk voor je.” Of: “De meeste halen het niet, dus waarom zou je het proberen?” Sommigen voelden zich in de steek gelaten zodra ze in het hbo aan het werk gingen, doordat er te weinig begeleiding was. Veel studenten vertelden dat de manier van leren op het hbo heel anders is dan op het mbo. Het ‘leren leren’ blijkt een belangrijke vaardigheid die bij de overstap cruciaal is. Zelfstandig je eigen leren kunnen vormgeven is het belangrijkste verschil tussen mbo en hbo. Opvallend was dat bij aanvang van StudentLab, de studenten de problemen vooral aan het hbo koppelen. Uiteindelijk zijn de plannen die ze hebben gemaakt ook gericht op het mbo en met name op de samenwerking tussen mbo en hbo.

StudentLab gaf studenten een podium en een mogelijkheid om toekomstige studenten te helpen. De ontwikkelde plannen sluiten vaak goed aan bij al bestaande projecten, maar zijn vaak ook verfrissend en vernieuwend. En omdat het de plannen zijn van de studenten zelf, zijn de hogescholen en mbo’s bij de uitvoering ervan verzekerd van draagvlak en betrokkenheid van studenten.Omdat de plannen van de studenten zelf komen, zijn de hogescholen en mbo’s bij de uitvoering ervan verzekerd van draagvlak en betrokkenheid van studenten. StudentLab mag dan op 15 mei zijn afgerond, het project zelf is een startschot voor een nieuwe manier van beleid maken! Daarom onderzoekt Kennisland de komende periode welke aspecten bijdroegen aan het succes van StudentLab, daarover binnenkort meer.

Weinig uitval, veel inzet en groot enthousiasme

Studenten vonden de werkwijze van StudentLab een voorbeeld voor het onderwijs. Dat zij zelf met oplossingsrichtingen konden komen, gaf hun vertrouwen en ze voelden zich daardoor serieus genomen. Dit zorgde voor grote betrokkenheid, motivatie en enthousiasme. Hoewel StudentLab geen studiepunten opleverde, miste bijna geen enkele student de workshops en was de werkhouding en inzet buitengewoon. Studenten gavenWe hopen dat meerdere ministeries het voorbeeld van StudentLab volgen. aan het werken in teams, de begeleiding en mandaat dat ze kregen enorm te waarderen. StudentLab leverde zodoende niet alleen 29 kansrijke plannen op, het bleek ook een rijke leerervaring voor studenten die wellicht model staat voor het leren van de toekomst. We hopen dat meerdere ministeries het voorbeeld van StudentLab volgen.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Iselien Nabben (in@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/studentlab-2017-laat-studenten-zelf-meedenken-beter-beleid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/studentlab-2017-laat-studenten-zelf-meedenken-beter-beleid/