Studenten vinden oplossingen tegen toename geweldsdelicten onder jongeren

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werken ruim tachtig mbo-studenten van ROC Rijn IJssel aan de vraag ‘hoe kunnen we voorkomen dat jongeren geweldsdelicten plegen?’ Begeleid door Kennisland en Young in Prison, doorlopen de studenten design-thinking-stappen om tot concrete oplossingen te komen. Een tussenstand.


header_img
Verhalen ophalen

Studenten inventariseren geweldsdelicten onder jongeren

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Studenten inventariseren geweldsdelicten onder jongeren
1 november 2022

In september zijn de studenten van ROC Rijn IJssel++ROCDe studenten volgen de mbo-opleiding Sport (CIOS), Veiligheid, of Handhaving, Toezicht en Veiligheid. gestart met het traject en de komende maanden kijken en luisteren ze naar elkaars ideeën en bedenken zij hoe ze tot een gezamenlijke interventie kunnen komen. Prototypes van die interventies presenteren zij eind december aan de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind

Verhalen over geweld  

Tijdens de kick-off in september maakten de studenten kennis met een vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die het vraagstuk aan hen voorlegde. Ook namen we de studenten mee in de vijf stappen van Design Thinking++Design ThinkingEen iteratief proces dat gebruikt wordt om complexe problemen op te lossen. Daarbij staat de gebruiker en zijn behoeftes centraal. Design Thinking draait om het begrijpen van de mensen voor wie een product of dienst ontwikkeld wordt. Lees meer: 1) inleven, 2) definiëren, 3) ideeën vormen, 4) prototypen, 5) testen. We peilden welke kennis er al aanwezig is rondom geweldsdelicten onder jongeren. Hoewel de studenten zich wat op de achtergrond hielden, kwamen er toch al verschillende verhalen naar boven. Iemand in elkaar slaan omdat je je mannetje moet staan, een vriend die bij een steekincident aanwezig was of je beste vriendin die thuis fysiek mishandeld wordt door haar ouders als ze niet op tijd thuis is. Het is duidelijk, veel jongeren hebben in hun leven te maken met geweld.Het is duidelijk, veel jongeren hebben in hun leven te maken met geweld.

In no time een muur vol geweldsdelicten
Geweldsdelicten

Een muur vol geweldsdelicten.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Een muur vol geweldsdelicten (klik voor grotere versie)

Inleven met Youthlab 

Tijdens de tweede bijeenkomst gingen we in gesprek met de studenten om te brainstormen over factoren die mogelijk meespelen in de keuze voor criminaliteit. De eerste stap van Design Thinking, inleven, was daarbij belangrijk. Om de studenten zich beter in te laten leven, kwamen er vijf ervaringsdeskundigen van Youthlab++YouthlabYouthlab van Young in Prison (YiP) is een selecte groep jongeren die hun ervaringen uit het verleden in jeugddetentie gebruiken om het jeugdrecht te verbeteren. Door middel van creatieve en expressieve workshops gaan ze een betekenisvolle uitwisseling aan met onder andere officieren van justitie, gevangenispersoneel, advocaten en reclasseringsambtenaren. Lees meer langs. Zij vertelden over hoe en waar zij zijn opgegroeid, over de samenstelling van hun gezin en hoe vrienden een rol speelden in het overtreden van de wet. De studenten luisterden met ingehouden adem. De verhalen maken duidelijk hoeveel factoren er meespelen bij de keuze om het verkeerde pad op te gaan.De verhalen maken duidelijk hoeveel factoren er meespelen bij de keuze om het verkeerde pad op te gaan. En als je eenmaal in de criminaliteit zit, dan is het moeilijk om eruit te komen. Geïnspireerd door deze verhalen maakten de studenten een rich picture++Rich pictureEen tekening van een situatie die de belangrijkste elementen en relaties illustreert. Het doel van een rich picture is om deelnemers te helpen de complexiteit van een situatie te begrijpen. Lees meer

Rich picture: klik voor grotere versie
Rich picture

Rich picture: klik voor grotere versie

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Rich picture: klik voor grotere versie

Loverboys, schietincidenten, huiselijk geweld

Tijdens de derde bijeenkomst kozen de studenten een thema en kwamen ze alvast met ideeën aan de hand van de persoonlijke verhalen uit de vorige bijeenkomst. Die hebben duidelijk veel indruk gemaakt. In groepjes bespraken ze vervolgens thema’s als wapenbezit onder jongeren, jongeren in een jeugdzorginstelling en huiselijk geweld. Om de thema’s concreter te maken vulden de studenten onderstaand werkblad in:  

Crimelabs werkblad
Crimelabs werkblad

Klik voor grotere versie

Maker: Kennisland

Rechten:

Werkblad: klik voor grotere versie

Met een lijstje concrete thema’s begonnen de studenten met het bedenken van oplossingen.  Zo wilde een groep de problematiek rondom loverboys aanpakken. Bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek te maken waar meiden die met loverboys in aanraking komen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen. Of door een podcast te starten om het probleem bespreekbaar te maken. Een ander groepje pleitte voor een buurthuis voor kinderen die huiselijk geweld meemaken, waar zij kunnen praten, eten en overnachten. Of misschien werkt het juist goed als iemand van jeugdzorg langskomt op scholen om gesprekken aan te gaan met studenten en leerlingen, zodat de drempel tot jeugdzorg lager wordt. 

De komende maanden: prototypen en testen

De groepen gaan nu aan de slag met een concrete oplossing (prototypen en testen) voor een door henzelf geselecteerde uitdaging. Het kan gaan om het voorkomen van een bepaald type geweldsdelict, of juist de oorzaken daarvan. Eind december gaan we met z’n allen naar Den Haag en presenteren de studenten hun prototypes aan de minister.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/studenten-vinden-oplossingen-tegen-toename-geweldsdelicten-onder-jongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/studenten-vinden-oplossingen-tegen-toename-geweldsdelicten-onder-jongeren/