Een zinvolle daginvulling voor mensen met dementie: voor iedereen anders

Samen met tien vrijwilligers uit de gemeenten Hilversum en Wijdemeren houden we ons bezig met de vraag: ‘Hoe kan er meer uit de gemeenschap gehaald worden voor de invulling van individuele wensen en behoeften van mensen met dementie?’ In verschillende gespreksrondes spreken de vrijwilligers met mensen met beginnende dementie, hun netwerk en mogelijkmakers uit de buurt, zoals een sportclub, bibliotheek of buurtinitiatief. Samen vormen de vrijwilligers een leerteam dat steeds bij elkaar komt om lessen te trekken uit de gesprekken die zij voeren. De lessen delen we uiteindelijk als verhalen van personen met dementie tijdens een expositie met de gemeenten en andere betrokkenen.


header_img
Deelnemers

Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit.
18 oktober 2022

De tweede bijeenkomst++ActieonderzoekIn veel gemeenten sluit het aanbod van activiteiten onvoldoende aan bij de wensen en behoeften van inwoners met dementie. Hoe maken we het aanbod meer vraaggericht en toekomstbestendig? Dat verkennen we in dit actieonderzoek. Lees meer met vrijwilligers uit de gemeenten Hilversum en Wijdemeren vindt plaats bij de Moestuin van Jagtlust. Een lange tafel in het midden van de ruimte is bekleed met grote vellen papier waarop de vrijwilligers kunnen reageren op elkaars verhalen. De eerste gespreksronde met mensen met beginnende dementie is achter de rug. Hierna volgen nog twee gespreksrondes waarin de vrijwilligers in gesprek gaan met mensen en organisaties om de mensen met dementie heen die een rol kunnen spelen in een zinvolle daginvulling voor deze persoon.

Routekaart: planning van het actieonderzoek
Routekaart

Routekaart: planning van het actieonderzoek

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Routekaart: planning van het actieonderzoek

Tijdens de tweede leerteambijeenkomst reflecteren we op de gevoerde gesprekken en bereiden we de volgende gespreksronde voor. De vrijwilligers gaan aan de hand van een werkblad (zie afbeelding) in gesprek met inwonersWat willen zij kunnen doen? Wat kunnen zij zelf daarin betekenen? En wat hebben ze van anderen nodig? uit de regio Hilversum en Wijdemeren over hun huidige en ideale daginvulling.

Wat willen zij kunnen doen? Wat kunnen zij zelf daarin betekenen? En wat hebben ze van anderen nodig? 

 

Werkblad
Werkblad

Werkblad 'In gesprek met persoon met dementie'. Klik voor PDF.

Maker: Kennisland

Rechten:

Werkblad 'In gesprek met persoon met dementie'. Klik voor PDF.

Diversiteit in mensen en wensen

Iedereen heeft een eigen verhaal, een eigen gewenste daginvulling en een eigen vraag. Waar de één een badmintonvereniging oprichtte en veel reizen maakte, haalde een ander juist veel plezier uit diens werk als filmdocent. Helaas blijken veel van de hobby’s en interesses die eens voor levensgeluk zorgden, nu een verre herinnering. Ook opvallend: het woord ‘eenzaam’ valt vaak. Belangrijke contacten zijn overleden, het is lastig om aansluiting te vinden op ontmoetingsplekken, of familieleden wonen te ver weg om regelmatig op bezoek te komen. De weekplanning is vaak zorgwekkend leeg. Uit de verhalen blijkt dat de meesten graag dingen willen ondernemen en van betekenis willen zijn. De weekplanning is vaak zorgwekkend leeg. Uit de verhalen blijkt dat de meesten graag dingen willen ondernemen en van betekenis willen zijn. 

Uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk

Wat is de volgende stap, welke hobby’s en wensen zijn er om plezier terug te brengen in het leven van mensen met dementie en hoe kunnen we dit realiseren?

Hierover brainstormen we aan de hand van de Open Space-methode++Open spaceEen werkvorm waarmee je op een energieke manier een probleem of doelstelling uitwerkt. Deelnemers presenteren een vraag waar zij mee geholpen willen worden. Andere deelnemers lopen rond en sluiten aan waar zij willen. De kennis van de groep wordt gebruikt om antwoord op de vragen te krijgen. Lees meer. Iedere vrijwilliger schrijft diens vragen op een flip-over zodat anderen kunnen reageren met eigen kennis, ervaring en netwerk. 

De vrijwilligers gaan naar huis met een nieuw werkblad gericht op een persoon uit het netwerk van de persoon met dementie.

Wat kan diegene betekenen? En hoe gaat deze persoon eigenlijk om met dementie?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/een-zinvolle-daginvulling-voor-mensen-met-dementie-voor-iedereen-anders/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/een-zinvolle-daginvulling-voor-mensen-met-dementie-voor-iedereen-anders/