Nora van der Linden vertrekt bij Kennisland

“Directeur zijn van Kennisland is misschien wel de leukste baan die er is.” Maar voor vernieuwing is ook verandering nodig. Na twaalf jaar Kennisland, waarvan zes jaar in de rol van directeur, heeft Nora haar vertrek aangekondigd. We gaan haar enorm missen, en kijken tegelijkertijd uit naar wat nieuw leiderschap Kennisland kan brengen.


header_img
Nora van der Linden

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

11 november 2022

In juni 2017 trad Nora samen met Kimon Moerbeek toe tot het bestuur van Kennisland. Na het vertrek van Paul Keller in 2019 namen zij samen het stokje over. Sinds voorjaar 2020 heeft Nora het leiderschap van KL in zijn geheel op zich genomen.

“Het waren heel leerzame, inspirerende en uitdagende jaren en ik kijk met enorm veel plezier en trots terug op alles wat we bereikt hebben. We hebben de afgelopen jaren met een sterk team hele mooie projecten neergezet die bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang. Nu is het tijd om plaats te maken voor nieuw leiderschap om Kennisland een nieuwe fase in te loodsen. De fusie met het CAOP biedt veel kansen, en in de samenleving blijft de toegevoegde waarde van KL overduidelijk.”

Onder leiding van Nora heeft Kennisland zich steeds meer gericht op thema’s, projecten en samenwerkingen die nadruk leggen op kansengelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusiviteit.++VernieuwingKennisland is ooit opgericht om maatschappelijke vernieuwing en de kennissamenleving op de kaart te zetten. Dat is gelukt. We leggen steeds sterker de nadruk op wat die vernieuwing oplevert en voor wie (niet alleen voor de happy few).Onder leiding van Nora heeft Kennisland zich steeds meer gericht op thema’s, projecten en samenwerkingen die nadruk leggen op kansengelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. We gaan uit van de kennis en ervaring van mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten, zoals leraren, verpleegkundigen en bewoners, maar ook beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Daarnaast is Kennisland met Nora aan het roer uitgegroeid tot een organisatie die ook intern waarmaakt wat we naar buiten uitdragen. We hebben ons ontwikkeld op het gebied van sociale veiligheid, inclusief werken en mentale gezondheid.

Nora heeft in die twaalf jaar aan de wieg gestaan van veel grote veranderingen voor Kennisland, zoals ons vertrek uit Spring House, de verhuizing naar het Marineterrein en de fusie met het CAOP.++FusieDoor de krachten te bundelen met het CAOP, kunnen we onze ambities beter verwezenlijken. We kunnen bijvoorbeeld succesvolle projecten en concepten makkelijker opschalen en verder brengen.

Philip Geelkerken, directeur-bestuurder van het CAOP:

“Ik ben Nora enorm dankbaar voor wat ze de afgelopen jaren heeft betekend voor Kennisland. We gaan de ingeslagen weg vervolgen, en wat is opgebouwd groter maken om zo tot nog meer maatschappelijke impact te komen. We gaan Nora hierbij natuurlijk missen, maar ik wens haar alle goeds voor de toekomst.”

Nora is de komende maanden nog te vinden bij Kennisland. In januari rondt ze haar werkzaamheden af en tot die tijd draagt ze zoveel mogelijk kennis en ervaring over op de rest van het team.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-vertrekt-bij-kennisland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-vertrekt-bij-kennisland/