Als gemeenschap bijdragen aan een zinvolle(re) daginvulling voor mensen met dementie

Samen met tien vrijwilligers uit de gemeenten Hilversum en Wijdemeren houden we ons bezig met de vraag: ‘Hoe kan er meer uit de gemeenschap gehaald worden voor de invulling van individuele wensen en behoeften van mensen met dementie?’ De vrijwilligers gaan in gesprek met personen met dementie, hun netwerk en instanties. We komen samen in een leerteam waarin we belangrijke inzichten delen met elkaar.


header_img
Een van de bijeenkomsten

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
18 november 2022

Uit de gesprekken komen allerlei wensen en behoeften van mensen met dementie naar voren.++ActieonderzoekIn veel gemeenten sluit het aanbod van activiteiten onvoldoende aan bij de wensen en behoeften van inwoners met dementie. Hoe maken we het aanbod meer vraaggericht en toekomstbestendig? Dat verkennen we in dit actieonderzoek. Lees meer Door met familieleden, casemanagers++CasemanagerEen onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Lees meer, sportschooleigenaars, mantelzorgers, activiteitenbegeleiders en andere betrokkenen te praten – zowel persoonlijk als in rondetafelgesprekken++Ronde tafelEen methode om gesprekken vorm te geven en te leiden op basis van gelijkwaardigheid bij besluitvorming. Vaak gecombineerd met de sociocratische methode. Lees meer – krijgen we bovendien zicht op wie deze wensen zou kunnen realiseren. 

Uit een gesprek met een activiteitenbegeleider bleek bijvoorbeeld dat een bewoner zich niet thuisvoelt bij de activiteiten in het verpleeghuis. Samen onderzochten zij mogelijkheden die beter aansluiten bij zijn wensen. Tijdens een ander rondetafelgesprek waren twee mantelzorgers het niet met elkaar eens, vanwege eerdere gebeurtenissen die wrok hadden veroorzaakt. De vrijwilliger die het gesprek leidde bracht ze dichter bij elkaar. Wat bleek: ze hadden beiden extra ondersteuning nodig. Uit het gesprek kwam namelijk naar voren dat het netwerk van de cliënt eigenlijk te zwak was, waardoor er te veel druk op de mantelzorgers werd gelegd. De casemanager pakte dit direct op. Zonder het rondetafelgesprek waren het probleem én de oplossing nooit zo snel naar boven gekomen. Zonder het rondetafelgesprek waren het probleem én de oplossing nooit zo snel naar boven gekomen. 

Meer dan ‘iemand met dementie’

Het meest opvallende wat naar voren kwam in de gesprekken, is dat het hele onderzoek vaak niet over dementie ging. Mensen met dementie willen gezien worden als mens met ervaringen, talenten en interesses, niet als iemand met een ziekte. Ze willen, net als ieder ander, meedoen en ertoe doen. Zo vertelde een deelnemer waarom hij zo geniet van zijn vrijwilligerswerk op de voetbalvereniging: 

“Op het voetbalveld ben ik weg van de ziekte.” 

Helaas lukt dat ‘gewoon meedoen’ in de praktijk niet altijd. Anderen weten vaak niet goed hoe ze moeten omgaan met dementie, hebben vooroordelen of zijn bang om iets fout te doen. Hierdoor voelen mensen met dementieMensen met dementie willen gezien worden als mens met ervaringen, talenten en interesses, niet als iemand met een ziekte. zich buitengesloten en raken zij op afstand van het ‘normale leven’. Een vrijwilliger: 

Het verschil tussen mensen met dementie en mensen zonder is veel te groot gemaakt. Het is een wezenlijk onderdeel van de samenleving en zou daar dus ook in moeten passen.”

Kom naar het event op 9 februari

Dat we meer aandacht moeten hebben voor de mens achter de dementie is één van de vijf geleerde lessen uit dit onderzoek. De lessen en aanbevelingen bundelen we in een eindpublicatie die binnenkort online komt. Hou daarvoor onze website en nieuwsbrief in de gaten! Op donderdag 9 februari 2023 delen en duiden we de lessen met een breed publiek in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren tijdens een bijeenkomst. Wil je hier al meer over weten? Stuur dan een mailtje naar sz@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/als-gemeenschap-bijdragen-aan-een-zinvollere-daginvulling-voor-mensen-met-dementie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/als-gemeenschap-bijdragen-aan-een-zinvollere-daginvulling-voor-mensen-met-dementie/