Kansen creëren in de buurt voor zorgorganisaties

Hoe kun je meer buurtgericht werken als gehandicaptenzorgorganisatie? Hoe laat je mensen met een beperking meedoen in de buurt? En wat kan de buurt voor jouw organisatie betekenen? In Lab2030 komen zorgprofessionals uit tien verschillende gehandicaptenzorgorganisaties samen om rond dit thema ideeën te bedenken en hiermee te experimenteren. Kennisland begeleidt dit traject samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op 24 januari delen de teams hun experimenten en geleerde lessen tijdens een feestelijke meet-up ‘Kansen creëren in de buurt’. Kom ook!


header_img
Lab2030

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
22 november 2022

In september ging Lab2030 van start. In totaal komen de deelnemers drie keer samen bij de VGN om te onderzoeken hoe zij kansen kunnen creëren in de buurt van hun zorgorganisatie. In deze zoektocht staat een betekenisvol leven waarin mensen met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving centraal. Ze onderzoeken behoeften, verzinnen out-of-the-box experimenten en inspireren elkaar met goede voorbeelden. Op 24 januari 2023 zoeken we de verbinding met andere betrokkenen om elkaar te inspireren en de beweging voort te zetten.

Het wordt een inspirerende en interactieve dag. Deelnemers vertellen over hun experimenten en delen geleerde lessen. We sluiten Lab2030 af en denken met jou na over het vervolg. Hoe kunnen we de ingezette positieve beweging vasthouden, versterken en zelfs uitbreiden? Ben jij een ervaringsdeskundige, mantelzorger, zorgmedewerker, vrijwilliger, beleidsadviseur bestuurder of op een andere manier betrokken bij dit thema? Laat je inspireren en denk met ons mee over de toekomst van buurtgericht werken voor gehandicaptenzorgorganisaties.Laat je inspireren en denk met ons mee over de toekomst van buurtgericht werken voor gehandicaptenzorgorganisaties.

De bijeenkomst is op dinsdag 24 januari van 13.30 tot 16.30 uur in Theater Aan de Slinger in Houten met aansluitende borrel. Verdere informatie over het programma volgt later. 

Meld je hier alvast aan

Dit doen we in Lab2030

Deelnemers doorlopen tijdens het lab onder begeleiding van een coach de design-thinking-stappen om van probleem naar oplossing te komen. Er komen experts langs om te inspireren en een club van ‘Wijze Buren’ die vanuit hun praktijkkennis feedback geven op de ideeën van de deelnemers. 

 

Lab2030 in de praktijk
Lab2030 in de praktijk

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

 

Marijne Liese-Happel, business & community developer bij Stichting Philadelphia Zorg, neemt de deelnemers mee in de vijf bouwstenen van community building:

  • Verbindingen creëren 
  • Eigenaarschap
  • Doelen stellen en behoeften vullen
  • Gemeenschapsgevoel
  • Gedeelde normen en waarden

Maar om met community building aan de slag te gaan, moet je eerst weten wie er eigenlijk deel uitmaken van de buurt. Dit deden de deelnemers aan de hand van asset mapping++Asset mappingIn beeld brengen wat er in een buurt aanwezig is aan vermogens in de brede zin van het woord. Doel is om een gemeenschap of buurt bewuster te maken van haar eigen vermogens én om onderlinge relaties en contacten te versterken. Lees meer. Een van de zorgmedewerkers merkte dat hij daardoor wist wat hij nog niet weet over de buurt van de zorgorganisatie waar hij werkt. 

“We dachten dat we al een heel eind waren, maar we realiseren ons nu dat we nog maar aan het begin staan.”

Een andere deelnemer kwam er juist achter dat er al veel goede buurtinitiatieven zijn. Zij gaan zich vanaf nu focussen op het leggen van mooie verbindingen tussen buurtinitiatieven en de bewoners van hun zorginstelling.Een deelnemer kwam erachter dat er al veel goede buurtinitiatieven zijn. Zij gaan zich vanaf nu focussen op het leggen van mooie verbindingen tussen buurtinitiatieven en de bewoners van hun zorginstelling.

Van idee naar oplossing 

Na het onderzoeken van de behoeften en talenten van hun bewoners en mensen uit de buurt en het in kaart brengen van de organisaties, burgerinitiatieven en ontmoetingsplekken in de buurt, werd het de deelnemers duidelijk voor welke specifieke uitdaging zij oplossingen wilden bedenken. Dit deden zij vervolgens aan de hand van de Crazy Eight-methode++Crazy EightEen snelle tekenoefening die je uitdaagt om in acht minuten acht verschillende ideeën te tekenen. Lees meer rondom de vraag: hoe leggen we de verbinding met lokale ondernemers in onze straat? De oplossingen varieerden van klein tot groot, en van concreet tot vaag: van borrels en een buurtbus tot pizza-avonden. Gezelligheid bleek een belangrijke voorwaarde te zijn. De deelnemers kozen de vruchtbaarste oplossingen om daar vervolgens een prototype van te maken.

Prototypes en de Marshmallow challenge

Maikel Eikenboom, innovatie-expert bij gehandicaptenzorgorganisatie ASVZ gaf tips en aanwijzingen voor het maken van prototypes die de deelnemers na het lab makkelijk in de praktijk kunnen testen. Om de deelnemers te laten ervaren hoe je een goede prototype maakt, liet hij ze de Marshmallow challenge++Marshmallow challengeIn kleine teams maak je in achttien minuten een zo hoog mogelijk vrijstaand bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape, een stuk touw en een marshmallow. Lees meer doen. 

 

Marshmallow challenge
Marshmallow challenge

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

 

Je ziet bij die challenge vaak hetzelfde gebeuren: de teamleden overleggen met elkaar, maken een plan, verdelen de rollen, bouwen een geraamte en op het einde zetten ze de marshmallow erop. Maar het team dat won ging anders te werk. Zij begonnen met de marshmallow en probeerden vanuit daar verschillende constructies uit. In plaats van een uitgebreid plan te maken, gingen ze meteen aan de slag. Ging het fout, dan probeerden ze iets anders.In plaats van een uitgebreid plan te maken, gingen ze meteen aan de slag. Ging het fout, dan probeerden ze iets anders. Waar het bouwwerk bij de andere teams vaak op het laatste moment instortte omdat de marshmallow het evenwicht verstoorde, had het winnende team daar geen last van. De les: begin met wat je zeker weet (de marshmallow) en test vanuit daar kleine stappen, want zo kom je uiteindelijk tot de beste oplossing.

Waar ze in de eerste sessie grootse ideeën bedachten, zijn ze aan het eind tot concrete acties gekomen. Een groep gaat bijvoorbeeld een prototype testen van een wandelgroep in samenwerking met een buurthuis, een andere groep test een workshopreeks voor de buurt, door bewoners van de zorginstelling. Geheel volgens het principe van Lab2030: denk groot, begin klein.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kansen-creeren-in-de-buurt-voor-zorgorganisaties/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kansen-creeren-in-de-buurt-voor-zorgorganisaties/