Tangenborgh: dialoog over toekomst- scenario’s voor de ouderenzorg

Kennisland werkt samen met ouderenzorgorganisatie Tangenborgh en begeleidt gesprekken met zorgmedewerkers over de toekomst van ouderenzorg. Met ons toekomstscenariospel organiseren we een gelijkwaardige uitwisseling van ideeën, emoties, verwachtingen en onderbuikgevoelens.


header_img
Tangenborgh

Beeld van de homepage van tangenborgh.nl

Maker: Tangenborgh

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

Beeld van de homepage van tangenborgh.nl
2022

Minder zorgprofessionals en meer ouderen in de ouderenzorg, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan++Trend“Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan” bestaat als trend al langer. Dit is nu ook het motto van het nieuwe beleid vanuit VWS: Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo). : trends waardoor de ouderenzorg wel móet vernieuwen. Ouderenzorgorganisatie Tangenborgh heeft de laatste jaren zelfsturende teams ingevoerd. Maar hoe vernieuw je samen met zelfsturende teams?++Zelfsturend teamEen vast team van zorgverleners. Dit team organiseert de zorg voor een groep cliënten professioneel en zelfstandig. Ze stemt de zorg optimaal af op de wensen van de cliënt, zonder hulp van (of beroep te doen op) een centrale manager.
Het team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten. Lees meer
Dit begint bij het uitwisselen van ideeën over de toekomst van en met ouderenzorg. Hoe kijken betrokkenen naar de trends en de toekomst? Een goed, gelijkwaardig gesprek hierover maken we mogelijk met het toekomstscenariospel.  

Kennisland ziet de dialogen als een belangrijke stap in de ontwikkeling van een ouderenzorgorganisatie. Natuurlijk brengen de trends uitdagingen mee, zoals hoe de zorgorganisatie nog aan voldoende mensen zorg kan bieden++TekortenDoor de tekorten aan mantelzorgers en zorgmedewerkers kan zorg niet meer op dezelfde manier als nu worden georganiseerd. Lees meer. Maar er zijn ook kansen. Trends, zoals langer thuis wonen, kunnen ertoe leiden dat ouderen minder apart staan van de samenleving. Of dat mensen in de buurt meer samen organiseren voor elkaars welzijn. Tijdens de dialogen bespreken we uitdagingen en kansen van verschillende toekomstscenario’s. 

Het toekomstscenariospel is een door Kennisland ontwikkelde serious game. Het spel gaat uit van verschillende scenario’s voor de toekomst, bijvoorbeeld meer sociale innovatie of juist meer technologische, informele netwerken of juist een grotere rol voor professionals, minder zorg of juist intensievere zorg. Aan de hand van hele concrete situaties bespreken de spelers welke optie hun voorkeur heeft.Aan de hand van hele concrete situaties bespreken de spelers welke optie hun voorkeur heeft. Bijvoorbeeld, hoe ga je als oudere naar een doktersafspraak? Brengt een bekende je, ga je met een senioren-Uber, doe je de afspraak via beeldbellen of ga je helemaal niet meer? Spelers moeten samen een optie kiezen++SpelHet spel gaat in twee rondes; de eerste ronde kunnen de spelers vrijuit kiezen. In de tweede ronde zijn er een beperkt aantal zorgmedewerkers te verdelen en worden de keuzes scherper. en bespreken waarom ze de voorkeur voor een optie hebben.   

Gelijkwaardige uitwisseling

De opbrengst van de dialogen die we met de medewerkers van Tangenborgh voeren, is de gelijkwaardige uitwisseling van ideeën, emoties, verwachtingen en onderbuikgevoelens. Spelers kunnen zichzelf zijn en reageren eerlijk op elkaar in een veilige setting. De zorgmedewerkers wisselen in alle oprechtheid uit hoe ze denken over de toekomst van de ouderenzorg en hun rol daarin, als professional én als iemand die ooit zelf zorg nodig heeft.De zorgmedewerkers wisselen in alle oprechtheid uit hoe ze denken over de toekomst van de ouderenzorg en hun rol daarin, als professional én als iemand die ooit zelf zorg nodig heeft. Voor de zorgorganisatie levert dit waardevolle inzichten op waarmee ze een visie op de toekomst kunnen ontwikkelen en concrete beslissingen kunnen nemen.

De dialogen zijn een moment van verbinding tussen alle medewerkers van de organisatie en de Raad van Bestuur. Er was de afgelopen coronajaren niet veel tijd voor reflecteren en uitwisselen, terwijl zoveel in de ouderenzorg in ontwikkeling is. De dialogen zorgen weer voor een moment van verbinding.

“Het is belangrijk dat mensen met elkaar, met maatschappelijke-, zorg- en private partijen en de overheid spreken over de toekomst. Hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden en wat zij daarvoor nodig hebben.

Dit staat in het Programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo). Met het toekomstscenariospel dragen we bij aan deze continue maatschappelijke dialoog. De belangrijkste inzichten delen we op onze website. 

 


Is het toekomstscenariospel en een dialoog over de toekomst van de ouderenzorg (of een andere sector) ook iets voor jouw netwerk of organisatie? Neem dan contact op met Ferry Nagel en we bespreken de mogelijkheden.

 

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/tangenborgh-dialoog-over-toekomstscenarios-voor-de-ouderenzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/tangenborgh-dialoog-over-toekomstscenarios-voor-de-ouderenzorg/