Lelystad Onderwijslab

Lelystad heeft grote ambities gericht op een snelle groei en ontwikkeling. In 2040 moet Lelystad de hoofdstad zijn van de nieuwe natuur: een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. Daar hoort een vernieuwend en onderscheidend onderwijsaanbod bij. Kennisland brengt samen met de gemeente en schoolbesturen in kaart waar de kansen liggen binnen nieuwe én bestaande structuren en onderzoekt welke behoeftes er zijn voor onderwijsontwikkeling


header_img
Hurkende man

'De hurkende man', kunstwerk van Antony Gormley op de Markerstrekdam in Lelystad.

Maker: Agnes Monkelbaan

Rechten:

Original

Download
'De hurkende man', kunstwerk van Antony Gormley op de Markerstrekdam in Lelystad.
2022

De polder breidt zich uit. Maar het aanbod van scholen en de toestroom van leraren blijft achter. Dit heeft als gevolg dat ouders hun kinderen, meer dan in andere gemeenten, naar scholen buiten de stad brengen. Zonde. Als ouder heb je je kinderen het liefst dichtbij en Lelystad heeft veel te bieden. Daarnaast wil Lelystad ook werken aan kansengelijkheid en goed onderwijs voor alle leerlingen. Om het onderwijsaanbod te helpen groeien en vernieuwen, slaat Kennisland de handen ineen met de gemeente, bestuurders, schoolleiders en andere betrokkenen om een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen.

Deze opgave valt binnen grotere gemeentelijke ambities die zijn samengebracht  binnen het programma Lelystad Next Level. Concreet vragen deze ambities in ieder geval al twee dingen van het toekomstige onderwijs in Lelystad: kwantitatieve groei en een grote(re) verscheidenheid in het aanbod. Grote vragen die je op veel verschillende manieren kunt aanpakken. Want maak je gebruik van de netwerken en structuren die er al liggen, of geef je pioniers de ruimte om nieuwe onderwijsideeën te ontwikkelen?Maak je gebruik van de netwerken en structuren die er al liggen, of geef je pioniers de ruimte om nieuwe onderwijsideeën te ontwikkelen? Welke mogelijkheden liggen er wanneer we uitdagingen, zoals het lerarentekort of toenemende kansenongelijkheid, in acht nemen? En hoe zorg je dat de gemeentelijke toekomstvisie breed gedragen wordt door de schoolbesturen en onderwijsorganisaties die Lelystad rijk is? 

In 2015 stond Kennisland ook voor zo’n creatieve onderwijsopgave die vroeg om een co-creërende en participatieve houding. Toen organiseerden we Onze Nieuwe School in Amsterdam: een challenge waarbij iedereen werd uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor een nieuwe school in de stad. Een jury selecteerde de meest kansrijke ideeën. Kennisland begeleidde deze onderwijsdromers om van hun dromen werkelijkheid te maken. Met succes, want door dit project zijn er een aantal nieuwe, vernieuwende scholen ontstaan in Amsterdam. Bovendien heeft het project ervoor gezorgd dat het oprichten van nieuwe scholen makkelijker is geworden

Waarderende aanpak en een lerend netwerk

In Lelystad beginnen we bij de huidige schoolbesturen en onderwijspartners van het po, vo en mbo, en de gemeente. We gaan op zoek naar de gedeelde waarden en overtuigingen en onderzoeken de mogelijkheid om van daaruit in actie te komen voor onderwijsuitbreiding en -vernieuwing.We gaan op zoek naar de gedeelde waarden en overtuigingen en onderzoeken de mogelijkheid om van daaruit in actie te komen voor onderwijsuitbreiding en -vernieuwing.

We maken gebruik van een waarderende aanpak waarin we het beste van Lelystad onder de aandacht brengen en doorontwikkelen. Zo bouwen we voort aan een lerend netwerk vol vernieuwende ideeën voor beter onderwijs. Hiermee gaan we vervolgens aan de slag. We kijken we naar wat we missen, wie we moeten betrekken, hoe sterke bestaande structuren kunnen worden doorontwikkeld en waar nieuwe scholen mogelijk zijn. Zo krijgen ouders en verzorgers meer keuze in het soort onderwijs dat hun kinderen volgen. Belangrijker nog: de toekomstige stadmakers van Lelystad, kinderen en jongeren,  krijgen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Project
Rotterdamse Broedplaats voor vernieuwende leraren

Onderwijs en jeugd

Case
Start-ups in het onderwijs

Onderwijs en jeugd

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/lelystad-onderwijslab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/lelystad-onderwijslab/