‘Inzicht of intuïtie?’ Serious game om zorgkeuzes te doorgronden

Hoe maak je een keuze voor een zorgaanbieder voor jezelf, voor je ouders, als mantelzorger of als ouder? Bijvoorbeeld bij een geboorteplan, bij mentale klachten, voor revalidatie of als oudere die niet langer thuis kan blijven wonen. Het aanbod is groot en divers, en dat heeft invloed op je behandeling. Hoe maak je zo’n afweging? Kennisland ontwerpt voor het Zorginstituut Nederland een serious game waarbij spelers samen zorgbeslissingen maken. Het doel is te achterhalen welke informatiebehoefte mensen hebben bij het maken van zorgbeslissingen.


header_img
Crossroads

Wat kun je het beste kiezen, en op basis waarvan?

Rechten:

Download
Wat kun je het beste kiezen, en op basis waarvan?
2022

Sinds de introductie van het huidige zorgsysteem++Het zorgsysteemper 1 januari 2006 zijn de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet op de Zorgtoeslag (WZT) in werking getreden. Sindsdien is er in plaats van het ziekenfonds één zorgverzekering voor alle Nederlanders. in 2006 werken verschillende partijen aan het transparant maken van de kwaliteit van zorg. Onder andere zodat mensen kunnen kiezen voor de zorgaanbieder die het beste bij hen past. Het transparant maken van de kwaliteit van zorg is een van de taken van het  Zorginstituut Nederland. Samen met zorgaanbieders, verzekeraars en cliënten bepalen ze welke informatie transparant moet worden gemaakt, zodat we kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die bij ons past. Maar waar baseren we onze keuze voor een zorgaanbieder op? Aan welke informatie hebben we behoefte bij het uitzoeken van een zorgaanbieder? 

Voor het beantwoorden van deze vragen onderzoekt Kennisland welk type kwaliteitsinformatie++KwaliteitsinformatieEr zijn verschillende typen, bijvoorbeeld over de cliënttevredenheid, over de uitkomsten of over hoe iemand wordt bejegend, over hoe innovatief een zorgaanbieder is, of welke opleidingen iemand heeft. Al deze typen kwaliteitsinformatie komen in het spel terug. mensen willen bij het maken van een keuze, en wat daarvoor de achterliggende redenen zijn. We ontwikkelen en spelen een serious game++MethodiekSerious gaming is een methode waarbij mensen met verschillende belangen, zoals patiënten, artsen en zorginkopers, op een gelijkwaardige en laagdrempelige manier met elkaar het gesprek aangaan. Deze vorm van serious gaming is een methodiek van Kennisland, bedoeld om verschillende perspectieven met een diverse groep uit te wisselen. Lees meer waarin de spelers uitwisselen welke kwaliteitsinformatie ze zouden gebruiken in verschillende situaties. We spelen de game in de sectoren GGZ, medisch-specialistische zorg, ouderenzorg en fysiotherapie met een diverse groep betrokken. De serious game draait om een aantal keuzemomenten die iedereen zich voor kan stellen. Dit kan gaan over de keuze voor een zorgaanbieder.

De spelers gaan met elkaar in dialoog, onderbouwen hun persoonlijke keuze, horen de andere spelers aan en maken als team samen een keuze. De kracht van de game zit in de uitwisseling tussen de deelnemers.De kracht van de game zit in de gelijkwaardige  uitwisseling tussen de deelnemers. De uitkomsten die we analyseren zijn de gesprekken tussen de deelnemers en niet alleen de keuzes die zij maken. 

Het resultaat is inzicht in hoe mensen gebruik zouden maken (of juist niet) van verschillende typen kwaliteitsinformatie in de vier verschillende sectoren. Daarnaast geeft de dialoog ruimte voor het ophalen van nieuwe ideeën over hoe kwaliteitsinformatie mensen zou helpen in het maken van de juiste keuze. Met inzicht in hoe mensen een keuze zouden willen maken is het Zorginstituut Nederland beter in staat tot het herzien van de kwaliteitstaken++KwaliteitstakenDe kwaliteitstaken van Zorginstituut Nederland zijn kwaliteitsproducten stimuleren en transparantie bevorderen. Op dit moment herziet het Zorginstituut deze taken., zodat het zorgsysteem beter aansluit op de behoeften van mensen.

Geïnteresseerd?

We zoeken mensen die met ons de game willen spelen! Je kunt je opgeven via Sarai.

 


 

Voorbeeldvraag uit de serious game:

Je kampt met een depressie en wordt door de huisarts doorverwezen naar een psycholoog. Er is informatie beschikbaar over psychologen bij jou in de buurt. Stel, je moet een keuze voor je psycholoog maken op basis van de onderstaande informatie. Naar welke psycholoog zou jij gaan, en waarom?

  • Psycholoog A heeft de beste opleiding en de meeste ervaring.
  • Psycholoog B heeft een kwaliteitskeurmerk.
  • Bij psycholoog C zijn de meeste cliënten tevreden.
  • Bij psycholoog D ervaren de meeste cliënten een betere kwaliteit van leven.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/inzicht-of-intuitie-serious-game-om-zorgkeuzes-te-doorgronden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/inzicht-of-intuitie-serious-game-om-zorgkeuzes-te-doorgronden/