Behoud is goud: verlaag de uitstroom van zorgprofessionals

Hoe werk jij het liefst in zorg en welzijn? Wat kan een werkgever jou bieden zodat jij met plezier en voldoening werkt? In het nieuwe actieprogramma 'Behoud is goud' experimenteren werkgevers en HR-professionals met interventies (acties) die bijdragen aan het werkgeluk van zorgmedewerkers. Het doel is hen te behouden, want zíj maken de zorg. Doe mee met jouw zorgorganisatie!


Website
www.sigra.nl/aan-de-slag-met-behoud-van-personeel
header_img
Behoud is goud

Rechten:

Download
2022

Sigra en Kennisland voeren samen het actieprogramma uit waarin we stimuleren dat zorgorganisaties acties in gang zetten én hiervan leren. Want er is actie nodig. In de hele regio Noord-Holland is er een tekort aan zorg- en welzijnsprofessionals. In het derde kwartaal van 2021 stonden er maar liefst 4.350 vacatures++ZorgvacaturesIn heel Nederland staan er bijna 50.000 vacatures in zorg en welzijn open. in de zorg open. Het tekort is zo groot, dat de werkdruk voor professionals onhoudbaar is. Het verzuim van zorgprofessionals is hoog en hierdoor staat ook de zorg voor cliënten en patiënten onder grote druk. Het arbeidstekort in zorg en welzijn is niet alleen meer het probleem van individuele zorgorganisaties; het is een maatschappelijke opgave. 

Zorgmedewerkers behouden voor zorg en welzijn vraagt om goed werkgeverschap, (talent)ontwikkeling, carrièreperspectief, een goede werk-privébalans, persoonlijke aandacht voor zorgmedewerkers, een goede inwerkstrategie en een veilig werkklimaat waarin zorgprofessionals met plezier werken. Om dat te bereiken is nu actie nodig. 

Werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Noord-Holland Sigra start het actieprogramma om de samenwerking tussen partijen in zorg en welzijn rondom dit vraagstuk te verbeteren. Kennisland mede-ontwerpt het actieprogramma, adviseert over de uitvoering en is onderdeel van het projectteamKennisland mede-ontwerpt het actieprogramma, adviseert over de uitvoering en is onderdeel van het projectteam. van Sigra. Het gaat in het actieprogramma om zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook om onderwijsinstellingen. Deze samenwerking komt niet vanzelf van de grond. Leden van Sigra onderschrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als volgt: 

Als samenwerkende organisaties hebben we een collectieve verantwoordelijkheid voor alle mensen die werken in de zorg in de regio. Naast de patiënt/cliënt zetten we ook de medewerker centraal en gaan gericht sturen op ons collectief werkgeverschap. We doen dit ambitieus, transparant en gedurfd. We zijn lerend. We adapteren een samenhangende, gestructureerde, op wetenschap gestoelde benadering waarmee we onszelf de maat nemen om de beste werkgevers te worden die we kunnen zijn.’ 

Medewerkers staan centraal 

De acties voor het behoud van medewerkers komen vanuit de instellingen zelf. Zij staan centraal in het actieprogrammaDeelnemers wisselen ideeën, ervaringen en kennis uit. Samen leren we wat wel en niet werkt.. Kernonderdelen van het programma dat we aanbieden zijn: 

  • Individuele coaching: deelnemers hebben een eigen contactpersoon van het actieprogramma die hen adviseert over de actie die zij uitvoeren.   
  • Uitwisseling met andere deelnemers: deelnemers zijn onderdeel van het actieprogramma en lid van een actieleernetwerk. Daarin komen zij samen, wisselen ideeën, ervaringen en kennis uit en geven elkaar feedback en adviezen. 
  • Monitoring van de acties: Sigra en Kennisland verzamelen, als onderdeel van het actieprogramma, kwantitatieve en kwalitatieve data over de voortgang en effecten van de acties. Acties worden op basis daarvan bijgestuurd; we leren wat wel en niet werkt. 
  • Leertraject innovatie: de deelnemers++VaardigheidEen criterium voor een effectief lerend actieprogramma is dat deelnemers vaardig zijn in innoveren en hun rol kunnen uitvoeren. leren innoveren. Onder andere komen aan bod: empathisch onderzoek doen en draagvlak creëren. 
  • Online kennisbank: daarin bundelen we kennis over het behouden van zorgprofessionals per thema. Deelnemers voegen kennis toe en gebruiken de reeds aanwezige kennis. 

Meerwaarde van een actiegerichte aanpak 

Vernieuwing betekent dat we vooraf niet weten wat de uitkomsten zullen zijn.Vernieuwing betekent dat we vooraf niet weten wat de uitkomsten zullen zijn. We experimenteren in de praktijk met wat wel en niet werkt. Leren door te doen. We zijn alert op hoe acties en oplossingsrichtingen in de praktijk werken. Hebben ze effect op de problemen die we aan willen pakken? Hebben we de juiste problemen in kaart gebracht? Wat werkt en wat niet? Welke nieuwe vraagstukken duiken op? 

Met het actieprogramma werken we aan een meer wendbare sector waarin professionals behouden blijven en er sprake is van goed werkgeverschap. Het actieprogramma draagt bij aan een toekomstgerichte zorg- en welzijnssector waarin een cultuur van leren en verbeteren heerst.  

Doe mee en behoud medewerkers voor zorg en welzijn 

Werk je bij een zorgorganisatie die is aangesloten bij Sigra? Dan verwelkomen we jouw organisatie graag als deelnemer van het actieprogramma. In een vrijblijvend gesprek vertellen we je graag meer over het actieprogramma en horen we graag wat er bij jullie speelt.  

Neem voor meer informatie contact op met Oddy Folgerts via ofolgerts@sigra.nl.  

 


Is jouw organisatie niet aangesloten bij Sigra maar ben je wel geïnteresseerd in het actieprogramma of de kennis die hieruit voortkomt? Neem dan contact op met Ferry Nagel via fn@kl.nl en we bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/behoud-is-goud-verlaag-de-uitstroom-van-zorgpersoneel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/behoud-is-goud-verlaag-de-uitstroom-van-zorgpersoneel/