Zonneparking Heemstede: een participatieproces

De gemeente Heemstede wil samen met omwonenden, verenigingen en bedrijven een plan maken voor het opwekken van zonne-energie met zonnepanelen op het parkeerterrein van sportpark Groenendaal. Daar kan de buurt van profiteren, zeker als het ook nog eens een fijne plek wordt. Samen met What Design Can Do begeleiden we het participatieproces om tot een scenario voor de zonneparking te komen waar Heemstedenaren trots op zijn.


header_img
Zonneparking

Uitnodiging van de startbijeenkomst.

Maker: Gemeente Heemstede

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uitnodiging van de startbijeenkomst.
2022

De gemeente Heemstede maakt net als veel Nederlandse gemeenten vaart met de energietransitie. Dat moet ook wel, want in het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeventig procent van de Nederlandse elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. De gemeente Heemstede richt zich volledig op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen. 

Duurzame energie biedt allerlei kansen. Bijvoorbeeld een lagere energierekening, onafhankelijkheid, schonere lucht en werkgelegenheid. De gemeente streeft naar minimaal vijftig procent lokaal eigenaarschap van de duurzame energievoorziening. Dat wil zeggen dat omwonenden of gebruikers van het gebied kunnen meedoen én profiteren van de zonnepanelen.

In samenwerking met het platform What Design Can Do begeleiden wij het participatietraject met omwonenden en gebruikers van het parkeerterrein om tot een of meerdere scenario’s voor de zonneparking te komen. De centrale vraag daarbij is: Hoe kunnen we hier een fijne plek van maken? Een plek waar Heemstedenaren trots op zijn.Hoe kunnen we hier een fijne plek van maken? Een plek waar Heemstedenaren trots op zijn. Daarvoor brengen we onder meer in beeld of we het opwekken van zonne-energie op het parkeerterrein kunnen combineren met andere functies.

Een ontwerpende aanpak

In dit project hanteren we een ontwerpende aanpak. In de eerste fase houden we acht interviews met actieve bewoners en experts, zoals leden van de lokale energiecoöperatie, architecten, de netbeheerder, ambtenaren, ondernemers en techneuten. Met deze interviews brengen we in beeld wat mogelijke kansen en aandachtspunten voor de zonneparking zijn.

Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld om de opgewekte elektriciteit op te slaan, zodat je deze later direct in de omgeving kunt gebruiken? Kunnen we voor de bouw van de constructie van de zonnepanelen gebruikmaken van circulaire materialen? En hoe maken we het voor bewoners interessant om (financieel) te investeren in de zonneparking? 

Na het analyseren van de uitkomsten van de interviews organiseren we een startbijeenkomst voor bewoners, lokale ondernemers en andere betrokkenen om hen te informeren over de komst van de zonneparking en de mogelijkheid om mee te denken over hoe het eruit komt te zien. Vervolgens organiseren we twee creatieve onderzoeks- en ontwerpbijeenkomsten waarin we samen met bewoners, ondernemers, ontwerpers, architecten en andere geïnteresseerden enkele scenario’s uitwerken voor de zonneparking.In onderzoeks- en ontwerpbijeenkomsten werken we samen met bewoners, ondernemers, ontwerpers, architecten en andere geïnteresseerden scenario’s uit. In het najaar van 2022 worden deze scenario’s ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat men daarna met het definitieve ontwerp en de bouw van de zonneparking aan de slag kan. 

Bewoners en ondernemers vroeg betrekken

Voor Kennisland is dit project een mooie kans om te laten zien hoe belangrijk het is om bewoners en ondernemers vroeg in het proces de ruimte te geven om mede vorm te geven aan hoe de energietransitie er in hun eigen buurt uit komt te zien. Op deze manier verwachten wij dat het plan goed aansluit bij de lokale behoeften, slim gebruikmaakt van de beschikbare ruimte en bewoners enthousiast maakt om mee te denken en mee te doen. 

Meer informatie? Neem contact op met Dave van Loon via dl@kl.nl.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/zonneparking-heemstede-een-participatieproces/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/zonneparking-heemstede-een-participatieproces/