Serious game: ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’

Gelukkig is gezond ouder worden een belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Ze kunnen de input van onze serious game over de ouderenzorg van morgen daarbij goed gebruiken. Met dit spel bespreken alle soorten betrokkenen van de ouderenzorg op een open en gelijkwaardige manier mogelijke scenario’s voor de toekomst.


header_img
Speldoos

De serious game kan online en offline gespeeld worden.

Maker: KL

Rechten:

Download
21 december 2021

Hoe worden we waardig ouder en welke keuzes moeten we maken voor passende zorg? Met onze serious game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’++SpelMeer betalen of pyjamadagen? Kennisland ontwierp voor het Convenant Thuis in het verpleeghuis in Groningen het toekomstscenariospel, een serious game waarbij spelers samen moeilijke beslissingen maken met als uitkomst een gezamenlijk beeld over de toekomst van het verpleeghuis. Noot: Het spel is ook bekend onder de naam ‘Verschralen of vernieuwen’. Lees meer voeren we een dialoog met betrokkenen bij ouderenzorg. We zijn verheugd dat gezond ouder worden een volwaardige plek krijgt in het coalitieakkoord++CoalitieakkoordIn het coalitieakkoord 2021 zegt het nieuwe kabinet zich in te zetten voor waardig oud worden en passende ouderenzorg. van het nieuwe kabinet. Het coalitieakkoord spreekt over andere woonvormen, inzetten op mantelzorg en domotica, en uitwisseling organiseren tussen jong en oud. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de plannen voor gezond ouder worden in de eigen of passende omgeving, stapsgewijs scheiden van wonen en zorg en het waardig ouder worden met passende ouderenzorg. Met de serious game bespreken we in een open dialoog mogelijke toekomstscenario’s voor de ouderenzorg binnen deze thema’s.

Bij ouderenzorgorganisaties is er het besef dat verandering nodig is. Er moeten steeds meer chronisch zieken en ouderen geholpen worden met steeds minder zorgprofessionals. Het aantal mantelzorgers neemt af. Zorgorganisaties willen samen met een breed maatschappelijk veld de toekomst van de zorg verkennen. Met onze serious game maken we dat mogelijk op een laagdrempelige en toch verdiepende manier.Zorgorganisaties willen samen met een breed maatschappelijk veld de toekomst van de zorg verkennen. Met onze serious game maken we dat mogelijk op een laagdrempelige en toch verdiepende manier. Kiezen we voor robots en langer thuis wonen of persoonlijk contact in een regionaal verpleeghuis? Voor kleinschalige wooncentra met vrijwilligers of grote tehuizen met gekwalificeerd personeel? Betrokkenen bij deze vragen zijn niet alleen de medewerkers en cliënten van zorginstellingen; ook naasten, de omgeving, toekomstige bewoners van een verpleeghuis en andere onverwachte partijen hebben een eigen perspectief dat we meewegen. 

Tot nu toe hebben we het spel vier keer gespeeld, in Groningen, Appingedam, Haren en Nieuwolda. Een aantal ervaringen van deelnemers:

“Zo met elkaar om tafel zitten is heel zinvol. Ik vond het heel leuk. Het is belangrijk om met alle lagen rondom de organisatie bij elkaar te zitten en het over deze dilemma’s te hebben.”  

“Ik heb zo’n open gesprek eigenlijk nooit met mijn eigen vader gevoerd, jammer. Want het is ontzettend prettig en goed om hierover te praten.” 

“Waar draait het om in het leven: autonomie en verbondenheid. Het is fijn om het hier met elkaar over te hebben. Over hoe het is in het verpleeghuis en over de andere behoeftes.” 

Met de serious game volgen we een persoonlijk verhaal van een ouder wordend persoon. Met de serious game volgen we een persoonlijk verhaal van een ouder wordend persoon.Wat kan je tegenkomen tijdens het ouder worden en welke zorgvraag hoort daarbij? Wat als er schaarste optreedt in middelen en mensen en je gedwongen wordt om andere keuzes te maken; wat kies je dan? We bespreken potentiële toekomstscenario’s voor de ouderenzorg met de deelnemers aan de hand van concrete keuzemomenten tijdens de serious game. Afhankelijk van de gekozen acties analyseren we de voors en tegens van verschillende toekomstscenario’s. Zo schetsen we een toekomstperspectief voor de zorgorganisatie. 

 

Voorbeeldvraag uit de serious game
Voorbeeld

Voorbeeldvraag uit de serious game

Maker: KL

Rechten:

Download
Voorbeeldvraag uit de serious game

Vijf scenario’s voor toekomstige ouderenzorg

De volgende toekomstscenario’s komen in het spel aan bod:

Scenario 1: Technische innovaties
Meer inzetten op technische innovaties zodat er minder zorgprofessionals nodig zijn. Robots, digitale tools, sensoren en camera’s helpen ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig oud te worden.

Scenario 2: Informele zorg
We doen een groter beroep op informele zorg. Naasten en familie worden ingezet en als partner gezien door de zorgorganisatie in de ondersteuning van ouderen. Ook andere ongekwalificeerde mensen worden ingezet; studenten, migranten en mensen met een bijstandsuitkering. 

Scenario 3: Minder zorg
We nemen genoegen met kwalitatief minder goede zorg dan nu. Alleen het hoogstnoodzakelijke aan medische zorg wordt aangeboden. Onbewezen effectieve zorg wordt geschrapt. 

Scenario 4: Hulp door de buurt
De regie voor zorg is niet langer in handen van zorgprofessionals, maar van de gemeenschap. Samen organiseren zij de zorg binnen de buurt en beslissen wanneer zij een zorgprofessional inzetten. 

Scenario 5: Zorg anders organiseren
De zorg kan efficiënter en slimmer worden georganiseerd. Door middel van sociale innovaties experimenteren zorgorganisaties samen met het maatschappelijk veld en zoeken oplossingen waarbij veel mensen betrokken worden. Ook met andere sectoren zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de logistiek, de bouw en de culturele sector.  

Meer weten? 

Is de serious game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’ ook iets voor jouw organisatie of zou je ook wel een serious game willen over een maatschappelijk vraagstuk? Neem dan contact op met Ferry Nagel via fn@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/serious-game-samen-de-ouderenzorg-van-morgen-kiezen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/serious-game-samen-de-ouderenzorg-van-morgen-kiezen/