Versterken van ontwikkelaanbod voor jeugd in Amsterdam Nieuw-West

Kennisland ondersteunt in opdracht van de gemeente Amsterdam het team Masterplan Nieuw-West bij het versterken van het ontwikkelaanbod voor de jeugd in Amsterdam Nieuw-West. Niet alle kinderen hebben hier de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Door voor hen meer en betere mogelijkheden te creëren om te leren, te ontwikkelen en een netwerk van vrienden en relaties op te bouwen, wil het team hun wereld verbreden en zorgen voor kansengelijkheid. De droom is dat alle kinderen en jongeren van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds ontwikkelmogelijkheden hebben.


Website
www.samennieuw-west.nl/
header_img
Buurtsafari in Nieuw-West

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Buurtsafari in Nieuw-West
2022 - 2023

Nieuw-West is een levendig stadsdeel in Amsterdam met veel betrokken bewoners, ondernemers en jeugd. Maar er zijn ook grote opgaven rondom leefbaarheid, veiligheid en ongelijke kansen. De uitdagingen zijn omvangrijker dan in andere gebieden in Amsterdam en Nederland. Om de situatie in het stadsdeel te verbeteren, is in 2021 het Masterplan Nieuw-West++Masterplan Nieuw-WestHet wordt ontwikkeld door een maatschappelijke alliantie van organisaties, bewoners en ondernemers die betrokken zijn bij Nieuw-West. Onder de noemer ‘Samen Nieuw-West’ investeren zij de komende twintig jaar in de toekomst van het stadsdeel. gestart met als doel: ieder kind in Nieuw-West heeft, nu en in de toekomst, recht op een goede ontwikkeling, en uiteindelijk passend werk en een eigen woning in een veilige leefomgeving. 

Met input van bewoners, professionals en ondernemers is een aantal onderwerpen geselecteerd voor het masterplan, waaronder het versterken van het ontwikkelaanbod voor alle kinderen in Nieuw-West. De inzet is om van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds meer kwalitatieve naschoolse en buitenschoolse activiteiten te bieden die aansluiten op de schooldagen, toegankelijk zijn voor alle kinderen en bijdragen aan het ontwikkelen van hun talenten. Dit ambitieuze plan lukt alleen als scholen, ouders, informele en formele netwerken in het stadsdeel goed samenwerken. 

Kennisland gaat de werkgroep ‘Ontwikkelaanbod 8 tot 20’ ondersteunen bij haar ambities. Ons doel is om de lokale betrokkenen aan elkaar te verbinden op dit onderwerp en een gezamenlijk doel te formuleren.Ons doel is om de lokale betrokkenen aan elkaar te verbinden op dit onderwerp en een gezamenlijk doel te formuleren. We willen weten waarom het nu nog niet altijd goed lukt om kinderen te begeleiden bij talentontwikkeling in Nieuw-West en wat er moet gebeuren om dat wel voor elkaar te krijgen. Het motto is groot denken, klein beginnen. Hoe kunnen we nú de ontwikkeling van jeugd in Nieuw-West verbeteren én ervoor zorgen dat dit over twintig jaar geen issue meer is? 

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/versterken-van-ontwikkelaanbod-voor-jeugd-in-amsterdam-nieuw-west/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/versterken-van-ontwikkelaanbod-voor-jeugd-in-amsterdam-nieuw-west/