IIO: De kracht van innoveren van binnenuit

In deze publicatie leggen we uit welke vijf principes ten grondslag liggen aan IIO, hoe deze tot succes hebben geleid en wat de opbrengsten zijn.

Download
Publicatie
20 mei 2014

Binnen InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) experimenteren ruim 150 scholen in heel Nederland al bijna vier jaar (zowel in het primair als het voortgezet onderwijs) met vijf innovatieve en vernieuwende onderwijsconcepten. Deze experimenten hebben de scholen zelf vormgegeven, om zo op innovatieve wijze naar vernieuwing binnen de school te leren kijken en handelen. Thema’s als het onderwijs slimmer organiseren, de inzet van ICT en e-didactiek en functiedifferentiatie staan hierin centraal. Gedurende deze experimenten zijn er talloze lessen geleerd, ervaringen opgedaan en tips & tricks verzameld op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Op basis van deze ervaringen met de IIO Experimenten is een innovatiestrategie ontwikkeld, waarin voorwaarden zijn omgeschreven om tot een succesvolle innovatie te komen. Deze IIO-principes zijn samengevat in de publicatie ‘De kracht van innoveren van binnenuit’. Hierin leggen we uit welke vijf principes ten grondslag liggen aan IIO, hoe deze tot succes hebben geleid en wat de opbrengsten zijn. We willen hiermee meer inzicht geven in de ervaring en expertise van IIO aan anderen die zich ook bezighouden met onderwijsinnovatie en het slimmer organiseren van het onderwijs.

Voor vragen of meer informatie over de IIO-aanpak kun je contact opnemen met de projectleiding info@innovatieimpulsonderwijs.nl. Ook levert IIO maatwerkbegeleiding voor het stimuleren van innovatief vermogen van de onderwijsorganisatie, in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De vraag en ambitie die bij scholen of schoolbesturen in een regio leeft staan daarbij centraal. Bekijk de website voor meer informatie en lees meer over wat er speelt op IIO-scholen.

Download de publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/iio-de-kracht-van-innoveren-van-binnenuit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/iio-de-kracht-van-innoveren-van-binnenuit/