Schoolkracht

Leraren en schoolleiders moeten de gelegenheid krijgen om te werken aan nieuwe initiatieven om hun school te verbeteren. In aanloop naar een structurele aanpak hiervoor riep het ministerie van OCW de regeling Schoolkracht in het leven. 190 scholen gaan dankzij deze regeling aan de slag met een vernieuwend initiatief, ondersteund door Kennisland en CAOP.


header_img
Schoolkracht

Rechten:

2021 - 2022

Kennisland bijt zich al bijna vijftien jaar vast in de vraag hoe vernieuwing vanuit de praktijk gestimuleerd en ondersteund kan worden in het onderwijs. We gaan daarbij uit van het idee en de ambitie dat het onderwijsveld op de werkvloer permanent in ontwikkeling blijft op basis van de creativiteit die daar te vinden is. Onze grotere missie is dat deze tijdelijke interventies leiden tot een meer duurzame verandering in de structuur en cultuur van het onderwijs. Het ministerie van OCW is hier inmiddels ook steeds meer van overtuigd en heeft de regeling Schoolkracht ingericht om hier een stap in te zetten. 

De regeling biedt initiatieven van scholen een maximaal budget++BudgetEr was in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er kon maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen konden budget aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021. van 30.000 euro. Daarnaast wordt een platform opgezet dat doorverwijst naar diverse tools en aanpakken die kunnen bijdragen aan schoolontwikkeling++SchoolontwikkelingLees meer over (de ondersteuning van) schoolontwikkeling in deze meta-analyse van ResearchNed uit 2020. . Tijdens de looptijd van de regeling organiseren we drie online sessies die scholen voorzien van vernieuwingsinspiratie en de gelegenheid bieden om van elkaar te leren. Deze sessies delen we met de 4.500 scholen die deze keer geen budget toegewezen kregen.

De deelnemende scholen dienden initiatieven in die bijdragen aan het vergroten van onderwijskwaliteit, een oplossing voor het leraren- en schoolleiderstekort, kansen(on)gelijkheid of digitalisering.De deelnemende scholen dienden initiatieven in die bijdragen aan het vergroten van onderwijskwaliteit, een oplossing voor het leraren- en schoolleiderstekort, kansen(on)gelijkheid of digitalisering. Er is dus veel variatie in focus en invulling. De sessies zullen daarom vooral bestaan uit inspirerende voorbeelden en kennis over het vormgeven van ontwikkelprocessen in de school die toepasbaar is ongeacht de inhoudelijke thematiek. Daarnaast staat ook de verbinding en uitwisseling tussen de scholen centraal. Ze vormen een tijdelijke lerende gemeenschap en in sommige gevallen ook meer duurzame nieuwe netwerken. 

We zijn blij dat OCW dit programma aangrijpt om door te denken over een meer duurzame infrastructuur voor vernieuwing vanuit de praktijk van het onderwijs. Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar de impact van het programma dat de eerdere inzichten vanuit het LerarenOntwikkelFonds++LOFLees meer in de eerdere publicaties die over het LOF verschenen. (LOF) en het Schoolleiders Innovatie en Ontwikkel Fonds (SIOF) aan kan vullen. 

Geïnspireerd op het LerarenOntwikkelFonds

De regeling Schoolkracht is onder andere geïnspireerd op het mede door ons ontwikkelde LerarenOntwikkelFonds. Het verschil is dat het nu niet specifiek gericht is op leraren maar op initiatieven van scholen. En dat de ondersteuning bij het ontwikkelproces veel lichter is. In 2008 stond Kennisland aan de wieg van het programma Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersLees hier meer over onderwijsvernieuwing door pionierende leraren. dat ontstond vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. Onderwijs Pioniers maakte leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. Onderwijs Pioniers was het antwoord op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken waren en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervoeren.

Ons initiatief kreeg een duurzame plek in het onderwijs onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) waar inmiddels meer dan duizend pionierende leraren en honderden scholen van hebben geprofiteerd.

Handige links en bestanden om zelf aan de slag te gaan

In totaal hebben 1000+ leraren met hun schoolteam gewerkt aan hun initiatief voor beter onderwijs. Inmiddels is de LOF-regeling gestopt, maar biedt Kennisland via deze pagina praktijken van LOF-leraren, ervaringen en instrumenten om zelf met onderwijsontwikkeling aan de slag te gaan:

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/schoolkracht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/schoolkracht/