‘Misschien is er geen lerarentekort, maar een tekort aan goede scholen’

11 november 2021

Op 4 november verscheen in het Parool het bericht over de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman die waarschuwt voor de consequenties van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’++Onze Nieuwe SchoolLees meer over dit eerste en enige experiment waarin de wet in de praktijk werd getest, terwijl ‘het systeem’ meekeek. De hamvraag: ‘Als je aan alle inhoudelijke en kwalitatieve voorwaarden voldoet, waarom lukt het dan toch niet om die school op te richten?’ . De waarschuwing verwijst naar twee risico’s: eenzijdig islamitisch onderwijs en nieuwe kleine scholen die leraren afsnoepen van andere scholen. Hoewel het moeilijk is geen sympathie te hebben voor Moormans strijd voor kansengelijkheid in het onderwijs, slaat zij de plank mis met een nogal cynische benadering van deze baanbrekende wet. 

De nieuwe wet is onder meer bedoeld om het achterhaalde model aan te pakken, waarbij geografisch bepaald wordt dat er in een specifiek gebied altijd openbare én christelijke scholen moeten staan. Met als gevolg dat het aantal christelijk georiënteerde scholen al lang niet meer representatief is voor de overtuigingen van de Nederlandse bevolking. Enkele goede moderne islamitische scholen zouden het onderwijsaanbod juist diverser maken en wel aansluiten bij de huidige demografie. Die islamitische scholen moeten gewoon voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als alle andere scholen. Juist ook in die kwaliteitseisen voorziet deze nieuwe wet beter dan voorgaande wetten. En daarmee doet de wet precies waarvoor hij bedoeld is: ruimte creëren voor kwalitatief goede scholen die passen bij deze tijd en de behoefte van de bevolking. 

Het tweede argument is ronduit cynisch: er mogen dus geen goede, aantrekkelijke nieuwe scholen bij komen waar leraren wél graag willen werken? In plaats van dat mogelijke effect te framen als risico, zou de wethouder dat juist moeten toejuichen. Je zou zelfs kunnen stellen: misschien is er wel geen lerarentekort, maar een tekort aan goede scholen waar een nieuwe generatie leraren wil werken.Misschien is er wel geen lerarentekort, maar een tekort aan goede scholen waar een nieuwe generatie leraren wil werken. Hoe meer van zulke scholen, hoe meer gelukkige leraren, hoe beter voor het onderwijs. Ook daarmee doet de wet precies waarvoor die bedoeld is: meer ruimte voor het scheppen van nieuwe scholen en daarmee de kans vergroten op onderwijs dat past bij de wensen van leraren, ouders en leerlingen van deze tijd. 

Kimon Moerbeek

 


Kimon Moerbeek is adviseur onderwijs en sociale innovatie en was vanuit die rol betrokken bij het project Onze Nieuwe School in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, dat mede model heeft gestaan voor de nieuwe wet ‘Ruimte voor Nieuwe Scholen’.

Dit artikel verscheen ook op de opiniepagina’s van het Parool.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/reactie-wethouder-op-nieuwe-onderwijswet-is-ronduit-cynisch/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/reactie-wethouder-op-nieuwe-onderwijswet-is-ronduit-cynisch/