Naar een nieuwe mantelzorg: van strijd naar dans

Mantelzorg is een belangrijke levensader voor onze samenleving. Toch kampen mensen die zich met hart en ziel voor anderen inzetten met gebrek aan erkenning, administratieve rompslomp en een wirwar aan regelingen en regels. Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) willen we met zoveel mogelijk organisaties deze publicatie vol aanbevelingen wereldkundig maken om samen een vuist te maken voor betere mantelzorg. Schud het systeem op en onderteken vandaag nog!

header_img
Naar een nieuwe mantelzorg

Maker: Kennisland, Sociale InnovatieFabriek, Johnson & Johnson

Rechten:

Klik op het plaatje om de publicatie met aanbevelingen te bekijken.
14 oktober 2021

Mantelzorg geven of ontvangen. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Alleen botsen mantelzorgers op heel wat moeilijkheden: van grote administratieve druk en gebrek aan erkenning tot de uitdagende combinatie met werk of studie. Dat kan beter. Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, presenteren we deze publicatie met belangrijke aanbevelingen voor een betere mantelzorg aan het grote publiek. Met zoveel mogelijk organisaties om onze boodschap kracht bij te zetten. Doe mee!

In de Social Grow Sessions gingen Johnson & Johnson, de Sociale InnovatieFabriek en Kennisland de uitdaging aan in België en Nederland om samen met betrokkenen knelpunten van én mogelijke oplossingen voor het huidige mantelzorgsysteem te identificeren. Tien Belgische en negen Nederlandse social innovators en sociaal ondernemers bogen zich een jaar lang over dit grote maatschappelijke vraagstuk en bundelden hun aanbevelingen in een publicatie. Het belangrijkste uitgangspunt: mantelzorg zou een dans moeten zijn, in plaats van een uitputtende strijd. Een dans waarin samenredzaamheid, gelijkwaardigheid, draagkracht en erkenning kernwoorden zijn.Mantelzorg zou een dans moeten zijn, in plaats van een uitputtende strijd. Een dans waarin samenredzaamheid, gelijkwaardigheid, draagkracht en erkenning kernwoorden zijn.

 

Bekijk de publicatie Onderteken onze aanbevelingen

Wat hebben mantelzorgers nodig?

Er zijn vijf cruciale veranderingen die mantelzorgers heel hard nodig hebben, die van mantelzorg niet langer een strijd, maar een dans maken:

  1. Dat ze niet gezien worden als randfenomeen, maar als mensen die veel waarde creëren voor zorgvragers, voor zichzelf, en voor de maatschappij.
  2. Dat ze worden gezien en betrokken als volwaardige – dus niet ondergeschikte – partij naast de professionele gezondheidszorg.
  3. Dat mantelzorg wordt gezien als een collectieve verantwoordelijkheid, in plaats van te rekenen op de individuele inzet van mantelzorgers.
  4. Dat mantelzorg integraal – dus niet versplinterd – wordt aangepakt vanuit de vragen van de mantelzorgers zelf.
  5. Dat zij worden gezien en erkend, zodat ze een duidelijke stem in het debat over zorg krijgen.

Lees alle aanbevelingen en bevindingen in de publicatie.

Schud het systeem op!

Om mantelzorg goed te laten functioneren, moet het volwaardig onderdeel van ons dagelijks leven zijnOm mantelzorg goed te laten functioneren, moet het volwaardig onderdeel van ons dagelijks leven zijn.: op het werk, op school en in de vrije tijd. Dat lukt pas als alle actoren in het systeem meewerken: mantelzorgorganisaties, de zorg- en welzijnssector, overheden, werkgevers, kennisinstellingen, financiers, ondernemers, scholen etc. Daarom roepen we iedereen op om mee te werken aan deze broodnodige systeemverandering en verantwoordelijkheid te nemen. 

Om te beginnen door de publicatie ‘Naar een nieuwe mantelzorg – Van strijd naar dans’ als organisatie te onderschrijven. Doe dat zo snel mogelijk via dit formulier. Dan maken we op de Dag van de Mantelzorg samen een sterke vuist voor een betere mantelzorg. Hoe meer organisaties meedoen, hoe groter de kans dat dit op de agenda komt, en blijft.

 

De 5 belangrijkste aanbevelingen voor betere mantelzorg
Mantelzorg-aanbevelingen

De 5 belangrijkste aanbevelingen voor betere mantelzorg

Maker: Kennisland, Sociale InnovatieFabriek, Johnson & Johnson

Rechten:

Download
De 5 belangrijkste aanbevelingen voor betere mantelzorg

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/naar-een-nieuwe-mantelzorg-van-strijd-naar-dans/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/naar-een-nieuwe-mantelzorg-van-strijd-naar-dans/