Evaluatie: lessen en opbrengsten van Onderwijs Pioniers

Onderwijs Pioniers is na enkele pilots een solide ondersteuningsprogramma dat leraren helpt om effectieve vernieuwers te worden. Dat blijkt uit een evaluatief onderzoek dat overzichtelijk is samengevat in een infographic.


31 maart 2015

Binnen het Onderwijs Pioniers-programma start duurzame vernieuwing in het onderwijs vanuit ideeën van leraren om hun school en het onderwijs beter te maken. Het programma biedt ondersteuning bij het creëren van professionele ruimte om ideeën te ontwikkelen en die te verbinden met de dagelijkse praktijk door collega’s, leidinggevenden en netwerken buiten de school te betrekken.

De deelnemende leraren bevestigen de ambitie van Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersZie ook onze case ‘Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren’. om van hen effectieve vernieuwers te maken. Het evaluatief onderzoek onder deelnemende leraren uit het po, vo en mbo zijn nu ook samengevat in een visuele en overzichtelijke infographic.

Factsheet Onderwijs Pioniers
Factsheet Onderwijs Pioniers

Maker: Onderwijscoöperatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klik op het plaatje om de PDF te bekijken.

Deze infographic toont resultaten van de geboden ondersteuning van  leerbijeenkomsten (pioniersdagen), coaching, budget en peer learning met mede-Pioniers. Belangrijke uitkomsten zijn dat bijna 80% van de deelnemende leraren aangeeft dat Onderwijs Pioniers hen het eigenaarschap over vernieuwing in de school gegeven heeft en 100% andere leraren zou aanraden om mee te doen.

Nieuwsgierig?

Aanmelden voor het schooljaar 2015/2016 kan nog tot 6 april. Download de flyer en bekijk de website voor meer informatie en ervaringen van eerdere Pioniers.

Onderwijs Pioniers is een programma van de Onderwijscoöperatie en Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, VOION en SOM.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/evaluatie-lessen-en-opbrengsten-van-onderwijs-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/evaluatie-lessen-en-opbrengsten-van-onderwijs-pioniers/