Een live social lab tijdens de KL Cocktail

Op 6 maart zat de KL Cocktail afgeladen vol met KL’ers, jongeren en vooral veel ambtenaren. Wat is een social lab precies? En wat betekent zo’n lab eigenlijk voor onze maatschappij? Samen met de gemeente Dordrecht trachtten we – met een cocktail in de hand – een antwoord te zoeken op deze vragen.


header_img
Jongeren generation_D

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
Nassim, Hamza en Rachel, samen met andere jongeren de ‘co-etnografen’ van het labteam.
26 maart 2015

Chris Sigaloff trapt af. Een social innovation lab++Social innovation labMeer weten over social innovation labs? Kijk hier. kan nieuwe inzichten bieden voor taaie maatschappelijke vraagstukken. Door samen met beleidsmakers, professionals en burgers een team te vormen, wordt geprobeerd de gaten tussen de leefwereld (burgers) en systeemwereld van overheid en instellingen op te zoeken. Met behulp van de Feed Forward-methodiek worden de verhalen van betrokkenen opgehaald, gepubliceerd op een openbare blog en op verschillende momenten collectief geëvalueerd met een breder publiek. Dit proces dient als feedback om actie te kunnen ondernemen in de toekomst, daarom: Feed Forward++Feed ForwardJe kunt meer lezen over Feed Forward in hoofdstuk 3 van de publicatie ‘Beter Oud in Amsteldorp’. . Als gevolg van de methodiek wordt met nieuwe acties geëxperimenteerd om samen tot betere diensten te komen, en tot een beter beleid gericht op jongeren. Maar hoe wordt zo’n abstracte methodiek in de praktijk ervaren?

Drie stakeholders van social lab Dordrecht (Generation/D) – gemeente, professionals en jongeren – zijn aanwezig om hierover een duit in het zakje te doen. Het Dordtse lab focust zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar die moeite hebben om een opleiding te volgen of werk te vinden. Een labteam zonder jongeren zou niet compleet zijn.Een labteam zonder jongeren zou niet compleet zijn. Hamza, Rachel en Nassim zijn, samen met andere jongeren, zogenoemde ‘co-etnografen’: ze doen samen met het labteam onderzoek naar het jongerenvraagstuk in Dordrecht. Nassim:

“Je krijgt weinig kansen in de samenleving. Je moet iemand tegenkomen die jou kansen biedt en potentie in je ziet, daar draait het om.”

Op de vraag of het lab hem die kansen biedt zegt hij:

“Jullie verzinnen oplossingen voor oplossingen. De gemeente is pas zichtbaar voor ons geworden sinds het social lab bestaat.”

Aangezien de jongeren verhalen in geschreven tekst een tikkeltje ouderwets vinden, maken ze video-blogs over jong zijn in Dordrecht. Ook leden Hamza en Rachel zijn enthousiast:

“Wij worden gevraagd: waar loop je nou tegenaan? En dat vragen we ook aan anderen. Zo kunnen we elkaar adviseren.”

Paula Ragetlie, beleidsadviseur van de gemeente Dordrecht, vertelt dat haar gemeentesecretaris“Een social lab was voor de gemeente een mooie kans om te leren en te experimenteren. Een beetje een sprong in het diepe.” een oproep tot verandering in de gemeente deed:

“We moeten als organisatie in beweging komen, onze dienstverlening én werkwijzen beter afstemmen op de dynamiek van de stad en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en organisaties. Maar hoe doe je dat? Een social lab was voor de gemeente een mooie kans om te leren en te experimenteren. Een beetje een sprong in het diepe.”

De aanwezige gemeentesecretaris Martien van der Kraan geeft daar zelf een duidelijke reden voor:

“Laten we kijken of we als ambtenaren even geduld kunnen hebben voor we afstevenen  op het volgende doel, op weer andere gebieden en met de volgende mijlpalen. Ik geef het vertrouwen om andere oplossingen te zoeken, krachten te vinden die in de samenleving aanwezig zijn.”

Lijkt het social lab dan het ei van columbus voor maatschappelijke vraagstukken te worden? Jos van der Lans wijst ons vurig improviserend op mogelijke oneffenheden van de schaal:

“Met een collectief van een aantal jongeren die ‘aan de slag gaan’ ben je er uiteraard nog niet. Hebben zij ook daadwerkelijk eigenaarschap in het social lab? En: ‘Nemen jullie zo niet het werk van jongerenwerkers over?” 

Ook wordt er kritisch gekeken“We werken allemaal vanuit onze eigen koker en ‘innoveren’ past nergens bij. Het social lab levert daarin zoveel verbindende waarde op voor ons intern, alleen daarom al is een lab de moeite waard.” naar de organisatie van grote instellingen. Een aanwezige vraagt zich hardop af of de top-downstructurering van de gemeente en andere logge instellingen ook met een relatief klein social lab kan worden aangepast. Kees Paalvast, stadsstrateeg bij de gemeente Dordrecht:

“We werken allemaal vanuit onze eigen koker en ‘innoveren’ past nergens bij. Het social lab levert daarin zoveel verbindende waarde op voor ons intern, alleen daarom al is een lab de moeite waard.”

Na een voorbij gevlogen anderhalf uur kunnen we concluderen dat het lab in Dordrecht, op locatie, al heel wat teweeg heeft gebracht. Maar hoe lang de opschudding voelbaar blijft? Dat is aan het team. Hamza:

“Vroeger wist ik niet hoe ik moest beginnen, maar nu doen we dingen samen. Ik heb de hoop niet verloren.”

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/een-live-social-lab-tijdens-de-kl-cocktail/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/een-live-social-lab-tijdens-de-kl-cocktail/