Kennisland helpt Amsterdam nieuwe scholen te stichten

Iedereen kan binnenkort een idee aandragen voor een nieuwe school of onderwijs- vernieuwing in Amsterdam. Op 22 april 2015 gaat Onze Nieuwe School van start, een zoektocht naar nieuwe schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen.


25 maart 2015

Iedereen kan vanaf 22 april een idee aandragen voor een nieuwe school of onderwijsvernieuwing in Amsterdam. Dan gaat namelijk Onze Nieuwe School van start, een zoektocht naar nieuwe schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen. Via een publieksstemming en een expertjury kiest Amsterdam de meest kansrijke initiatieven. Kennisland begeleidt die vervolgens, met hulp van onderwijsexperts en studenten Onderwijskunde. De meest levensvatbare plannen gaan daarna de zogenoemde ‘kraamkamer’ in, en kunnen vervolgens echt gaan bouwen aan nieuwe plekken in het Amsterdamse onderwijs.

Met deze challenge, gericht op iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwijs in Amsterdam, daagt Kennisland in opdracht van de Gemeente Amsterdam de hele stad uit om een idee voor een nieuwe school in te dienen!

Dit project is om meerdere redenen bijzonder. Zo is de uitgangspositie uitzonderlijk: daar waar een groot deel van het Nederlandse onderwijs kampt met een leerlingenkrimp, is in Amsterdam de prognose tot 2025 dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met meer dan 10% toeneemt en in het primair onderwijs met 7,4%. Het huidige scholenaanbod in Amsterdam kan deze groei niet opvangen, wat de noodzaak voor nieuwe onderwijsplekken heel groot maakt.

Amsterdammers, laat je horen

De Gemeente Amsterdam wil niet alleen het aantal onderwijsplaatsen vergroten, maar ook een diverser onderwijsaanbod stimuleren en erachter komen wat de Amsterdammers++Niet alleen AmsterdammersOverigens kunnen ook niet-Amsterdammers die zich bij het Amsterdamse onderwijs betrokken voelen meedenken, ideeën aandragen en meedingen naar een plek in de incubator. (dus ook bestaande aanbieders van primair en voortgezet onderwijs) zelf voor onderwijsideeën hebben. Het is de eerste keer dat een gemeente expliciet alle belanghebbenden en betrokkenen de ruimte biedt om na te denken over hoe een nieuwe school eruit zou kunnen zien, en deze vervolgens daadwerkelijk te stichten.Het is de eerste keer dat een gemeente alle belanghebbenden en betrokkenen de ruimte biedt om na te denken over hoe een nieuwe school eruit zou kunnen zien, en deze vervolgens daadwerkelijk te stichten. Amsterdam biedt hiermee vernieuwende onderwijsinitiatieven de kans om een plek te veroveren in het schoolbestand, iets wat met de bestaande regelgeving++StichtingsnormDe overheid heeft een ‘stichtingsnorm’ opgesteld, o.a. op basis van het aantal inwoners per vierkante kilometer. Die norm is bepalend voor of een school gesticht mag worden. Lees meer heel moeilijk is.

Zo werkt de Challenge

De challenge van Onze Nieuwe School loopt tot 15 augustus 2015. Daarna volgt de stemperiode en het juryberaad en wordt bepaald welke van de ideeën uiteindelijk in de ‘incubator’ terechtkomen. In deze incubator++IncubatorIncubator betekent letterlijk ‘broedmachine’ en is erop gericht om veelbelovende initiatieven of ideeën tot volwaardige projecten – in dit geval scholen – te ontwikkelen., worden de initiatiefnemers begeleid om hun idee uit te werken tot een echt kansrijk onderwijsconcept, het fundament voor een nieuwe school. Een jury van (onderwijs)deskundigen kiest uit deze concepten een aantal scholen die doorgaan naar de kraamkamer, waar de initiatieven worden klaargestoomd om binnen het huidige stelsel te starten. Dit kan op drie verschillende manieren, namelijk door gebruik te maken van de ruimte om een school te stichten in het kader van bijzonder of openbaar onderwijs, ofwel door onder een bestaand schoolbestuur een nieuwe school te beginnen.

Dit zullen uiteindelijk drie à vier potentiële nieuwe scholen zijn, die zich na het proces in de incubator en kraamkamer hebben bewezen als levensvatbare scholen. De gemeente, het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie zullen meekijken of de scholen ook daadwerkelijk gesticht kunnen worden. Al tijdens de incubator brengen zij in kaart waar scholen tegenaan lopen en hoe zij daarmee om kunnen gaan, binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Kennisland heeft veel expertise en ervaring in het creëren van vernieuwing en beweging in het onderwijsveld. Wij zijn verantwoordelijk voor de challenge zelf en de incubator.

Dien je idee in

Op 22 april trappen we de Challenge af, en kun je direct op een website je idee indienen, inspiratie vinden, hulp vragen aan andere Amsterdammers, en meer achtergrondinformatie vinden. Wil je een seintje krijgen als de Challenge losbarst, stuur dan een mailtje naar Jurjen (jb@kl.nl).

Lees ook het officiële persbericht van de Gemeente Amsterdam.

 

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-helpt-amsterdam-nieuwe-scholen-te-stichten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-helpt-amsterdam-nieuwe-scholen-te-stichten/