jongLAB: social lab in Nijmegen

Na de labsprint in Amsteldorp en Generation/D in Dordrecht experimenteert ook de gemeente Nijmegen met Kennislands social lab-aanpak. Het Nijmeegse lab focust zich wederom op de jongeren in de stad. De hoofdvraag: ‘Hoe is het om jong te zijn in Nijmegen?’ En hoe is dat als je geen werk hebt en niet op school zit?


1 april 2015

Na decentralisaties en reorganisaties rondom zorg, wonen en welzijn, blijft de vraag over wat deze veranderingen in de praktijk voor Nijmeegse jongeren betekenen. Innoveren is namelijk geen papieren exercitie, maar leer je door met je voeten in de modder++AmsteldorpTijdens ons eerste social lab streken we neer in de Amsterdamse wijk Amsteldorp om samen met bewoners, ambtenaren en professionals op zoek te gaan naar verhalen over hoe het is om ouder te worden in deze wijk. Lees meer te staan, met vallen en opstaan.

Met jongLAB gaan we op zoek naar jongeren tussen de 16 en 23 jaar op wie onderwijs- en overheidsdiensten weinig vat krijgen. In het lab experimenteren we met manieren om jongeren te activeren om zelf mee te doen. Het lab is er voor én door jongeren, en is daarmee dus een coproductie van jongeren en professionals.++Generation/DIn het social lab in Dordrecht ging het om de vraag: wie zijn de jongeren, waar wonen ze en wat voor ideeën hebben zij zelf over de invulling van hun dagelijks leven en de toekomst? Lees meer Jongeren kennen de doelgroep niet alleen, zij zíjn de doelgroep. Alleen door jongeren centraal te stellen in het social lab kunnen we hen ook centraal stellen in de onderzoeksvraag. Zo wordt het lab een plek die bijdraagt aan de talenten, ontwikkelingskansen en het eigenaarschap van jongeren zelf.

Een social lab++Social labsLees meer over de social lab-aanpak in onze case ‘Labs: Proeftuinen in terra incognita’. is een nieuwe aanpak om, op locatie en met een multidisciplinair team van ambtenaren, professionals, relevante organisaties en eindgebruikers (in dit geval: jongeren) het proces van vallen en opstaan te ondersteunen. Zo komen we vanuit verschillende perspectieven tot inzichten en oplossingsrichtingen rond de kansen en uitdagingen die deze jongeren ervaren. Omdat er in een social lab doelgericht wordt samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven die uit het lab ontstaan, worden deze gedragen door zowel de gemeente, professionals, als de doelgroep zelf.

Feed Forward

De Feed Forward-methodiek++Feed ForwardLees meer over Feed Forward in hoofdstuk 3.2 van onze publicatie ‘Beter oud in Amsteldorp’. zal als startpunt dienen voor het Nijmeegse lab, waarbij het doel is om de aanpak aan te passen en te verbeteren op basis van de nieuwe ervaringen in deze nieuwe context. Feedback To Go Forward, of kort gezegd Feed Forward, is het proces van samen verhalen genereren, ordenen en interpreteren en publiceren op een blog. De verhaallijnen samen dienen als feedback om in de toekomst actie te kunnen ondernemen op drie niveaus: nieuwe interventies die voor jongeren van waarde zijn, nieuwe diensten en beleid voor overheid en professionals, en nieuwe inzichten met betrekking tot het innovatieproces en de social labaanpak zelf.

Een social lab is geen oplossing an sich, maar een manier om elkaar in staat te stellen om zelf oplossingen en interventies te onderzoeken en uit te werken tot nieuwe initiatieven en nieuw beleid.Een social lab is geen oplossing an sich, maar een manier om elkaar in staat te stellen om zelf oplossingen en interventies te onderzoeken en uit te werken tot nieuwe initiatieven en nieuw beleid. Naast het werk van het labteam zijn er gedurende zes maanden regelmatig bijeenkomsten waarbij een reflectie- en leergroep uit bijvoorbeeld de politiek en de wetenschap reageert op de uitkomsten van het lab, en aanscherping geeft vanuit de eigen professionele achtergrond. Nijmeegse wethouder Turgay Tankir heeft in ieder geval al goed voor ogen wat hij nodig heeft; hij vertelde dat hij wel vaker verhalen op straat hoort, maar dat hij niet op basis van één verhaal beleid kan aanpassen. Tankir hoopt dat de verhalen van het social lab daar wel voldoende aanknopingspunten voor geven.

Verhalen, foto’s en filmpjes van jongLAB verschijnen op www.medium.com/jonglab-nijmegen

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/jonglab-social-lab-nijmegen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/jonglab-social-lab-nijmegen/