Tien jaar pionierende leraren wordt gevierd met lancering ‘Leraren Maken het Onderwijs’

Vandaag wordt tijdens het eerste LOF-festival de campagne 'Leraren Maken het Onderwijs' gelanceerd. De campagne vertelt de verhalen van pionierende leraren die eigen vernieuwende ideeën realiseren en daarmee bijdragen aan onderwijsvernieuwing.


header_img
Leraren Maken het Onderwijs

De campagne 'Leraren Maken het Onderwijs' focust op het belang van tijd en ruimte voor leraren om het onderwijs te kunnen blijven vernieuwen.

Maker: Vandejong Creative Agency

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

5 oktober 2018

Vandaag vindt het festival plaats van het LerarenOntwikkelFonds waar zo’n zeshonderd pionierende leraren hun ideeën en ervaringen uitwisselen. Tegelijkertijd lanceert oud-Onderwijs Pionier++Onderwijs PioniersOnderwijs Pioniers is in 2008 ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Lees hier meer over het project. Jan van de Ven de campagne ‘Leraren Maken het Onderwijs‘. Deze campagne vertelt de verhalen van pionierende leraren uit het hele land die eigen vernieuwende ideeën realiseren en daarmee het onderwijs bottom-up veranderen. Met deze campagne wordt tien jaar pionieren in het onderwijs gevierd.

Kennisland startte deze beweging tien jaar geleden door middel van de pilot Onderwijs Pioniers. Door het bieden van budget en begeleiding aan leraren met een vernieuwend idee, vormde dit programma een antwoord op de situatie zoals die onder meer werd verwoord in het rapport Dijsselbloem:++Rapport DijsselbloemDit rapport is opgesteld door de Commissie-Dijsselbloem. Een parlementaire commissie aangesteld om onderzoek te doen naar onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Lees hier de samenvatting van het rapport. bij grootschalige oKennisland startte tien jaar geleden deze beweging door middel van de pilot Onderwijs Pioniers.nderwijsvernieuwingen werden leraren veel te weinig betrokken. Met dank aan activistische leraren als Jelmer Evers++Jelmer EversLees in het artikel ‘Topleraar Jelmer Evers draait het onderwijs om‘ in Trouw het verhaal van deze onderwijsvernieuwer. en René Kneyber groeide het draagvlak voor het idee dat de leraar zelf weer de leiding moest nemen over onderwijsvernieuwing en kon Onderwijs Pioniers zich doorontwikkelen tot het LerarenOntwikkelFonds.

De toekomst van het LOF

Inmiddels is de beweging van pionierende leraren niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijsveld. Tegelijkertijd is met het verdwijnen van de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 onzeker geworden hoe deze beweging duurzaam oDe deelnemers van Onderwijs Pioniers en LOF hebben de afgelopen jaren veel ervaringen, inzichten en kennis over onderwijsinnovatie opgedaan. Hier kan het hele onderwijsveld op voortbouwen en van profiteren.ndersteund wordt. Kennisland pleit voor het voortzetten van het LOF, zodat meer leraren de kans krijgen om hun vernieuwende ideeën in de praktijk te brengen. De deelnemers van Onderwijs Pioniers en het LOF hebben de afgelopen jaren veel ervaringen, inzichten en kennis over innoveren in het onderwijs++Onderwijsinnovatie in NederlandEén van de grootste problemen in ons onderwijs is de naar binnen gerichte eilandcultuur die is ontstaan. Deze staat te los van de snelle ontwikkelingen en uitdagingen in de rest van de samenleving, en staat bovendien in de weg van nieuwe, vruchtbare, lerende onderwijsgemeenschappen. Terwijl deze juist hard nodig zijn. Lees hier meer over onze visie op het onderwijs. opgedaan. Hier kan het hele onderwijsveld op voortbouwen en van profiteren, zodat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en het onderwijs zich mee blijft ontwikkelen met de wereld om ons heen.

Lees de verhalen van de leraren zelf op www.jijmaakthetonderwijs.nl, leer van hun lessen en deel ze in jouw netwerk!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/tien-jaar-pionierende-leraren-wordt-gevierd-met-lancering-leraren-maken-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/tien-jaar-pionierende-leraren-wordt-gevierd-met-lancering-leraren-maken-het-onderwijs/