Actieonderzoek naar polarisatie op school

Een polariserende samenleving stopt niet bij de schoolmuren. Docenten van het Kandinsky College in Nijmegen zien dat er allerlei maatschappelijke vraagstukken op school spelen waar leerlingen mee te maken hebben en zich toe moeten verhouden. Denk aan thema’s als religie, seksualiteit, politiek en wereldbeeld. Kennisland helpt het Kandinsky om – samen met leerlingen en docenten – tot een aanpak te komen waarin inclusie, participatie en respectvol omgaan met elkaar centraal staan.


header_img
Kinderen op school

Maker: Norma Mortenson

Rechten:

2023 - 2024

Net als veel andere scholen heeft het Kandinsky te maken met vraagstukken zoals (seksuele) diversiteit, inclusie, geloof en levensovertuigingen, kansengelijkheid en duurzame ontwikkeling. Er lopen verschillende initiatieven binnen de school vanuit docenten en leerlingen rondom deze onderwerpen. Maar niet iedereen voelt zich betrokken bij deze initiatieven. Sommige leerlingen en docenten voelen zich niet genoeg gezien of gehoord. Dit leidt soms onbedoeld tot tweedeling en gevoelens van uitsluiting. Daarom wil het Kandinsky College samen met leerlingen en docenten aan de slag met een overkoepelende aanpak en dialoog rondom wereldburgerschap++WereldburgerschapWereldburgers zijn nieuwsgierig naar diversiteit, verschillende meningen en overtuigingen. Ze nemen actief deel aan de samenleving en denken grensoverstijgend. Lees meer binnen de school. 

Voorbeelden van situaties met een maatschappelijke component die binnen scholen soms tot ongemakkelijke en pijnlijke situaties leiden:

Op Paarse Vrijdag krijgen LHBTI’ers nare opmerkingen te horen.

Een onbedoeld bijeffect van een vegetarische kantine is dat jongeren van ouders met een veehouderijbedrijf zich niet geaccepteerd voelen.

Een schoolreisje naar het buitenland is per ongeluk gepland op de dag van het Suikerfeest. 

Het Kandinsky College wil graag een school zijn waar iedereen zich thuis voelt, verschillen omarmt en respect heeft voor elkaar en de wereld om ons heen.Het Kandinsky College wil graag een school zijn waar iedereen zich thuis voelt, verschillen omarmt en respect heeft voor elkaar en de wereld om ons heen. De missie van het Kandinsky College is dan ook: 

‘We leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste, betrokken wereldburgers die met een open blik de wereld betreden.’ 

Het Kandinsky College gelooft dat je maatschappelijke vraagstukken het best overkoepelend kunt benaderen. Hoe maken we lastige thema’s in de school bespreekbaar zodat het tot meer wederzijds begrip leidt? Hoe creëer je ruimte voor verschillende manieren van denken? Hoe houd je optimaal rekening met elkaar? Hoe leer je van elkaar? Deze vragen kun je alleen beantwoorden als je leerlingen actief betrekt. Daarom gaan we samen met de leerlingenraad actieonderzoek++ActieonderzoekOnderzoeksmethode waarbij participatie van de mensen om wie het gaat centraal staat. Zij doen niet alleen mee met het beantwoorden van de onderzoeksvragen, maar ook met de analyse van de onderzoeksresultaten en het nadenken over de toepassing van de uitkomsten. Anders dan wetenschappelijk onderzoek is het belangrijkste doel om met elkaar in beweging te komen: al onderzoekende de situatie veranderen. doen. Een team van docenten zal op cruciale momenten meedenken, maar de leerlingenraad zal leidend zijn.

Actieonderzoek met de leerlingenraad

In de eerste fase van het actieonderzoek halen we samen behoeftes en ideeën op onder een brede leerlingpopulatie. We zetten creatieve manieren in om leerlingen te bevragen en ideeën te laten bedenken.We zetten creatieve manieren in om leerlingen te bevragen en ideeën te laten bedenken. We gebruiken daarbij 3 thema’s als leidraad:

  • Inclusie: Hoe kun je zijn wie je bent? 
  • Respect: Hoe gaan we respectvol met elkaar om, ondanks verschillen?
  • Participatie: Hoe en waarover wil je meedenken? Wat speelt er onder leerlingen?

In de tweede fase gaan we experimenteren met verschillende ideeën die leerlingen bedenken. Teams van leerlingen, ondersteund door docenten, adopteren vervolgens een experiment of idee en gaan hier zelf mee aan de slag. Tijdens het experimenteren verzamelen we observaties en feedback van deelnemers en maken we aanpassingen waar nodig. 

Aan het eind van dit schooljaar hebben we een beweging in gang gezet op het Kandinsky College waarin wederzijds begrip het wint van polarisatie.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-naar-polarisatie-op-school/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-naar-polarisatie-op-school/