Beweging van Rotterdamse onderwijs-
vernieuwers breidt uit

De derde lichting van Broedplaats010 is van start! Een nieuwe groep ambitieuze Rotterdamse leraren werkt komend jaar aan persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en netwerkvorming in wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken van de stad. Bij de eerste stadssafari bleken de leraren vol met ideeën voor het Rotterdamse onderwijs.


header_img
Derde lichting Broedplaats010

Een nieuwe groep ambitieuze Rotterdamse docenten is klaar om te starten met de leergang Broedplaats010.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Een nieuwe groep ambitieuze Rotterdamse docenten is klaar om te starten met de leergang Broedplaats010.
27 september 2018

De derde lichting ambitieuze Rotterdamse leraren van de leergang van Broedplaats010 is van start. De deelnemers ontwikkelen het komend anderhalf jaar hun kennis en innovatief vermogen en brengen dit direct in de praktijk. De broedplaats werd afgetrapt met een vierdaagse stadssafari door Rotterdam. Tijdens deze safari gaan de deelnemers langs allerlei plekken in de stad en spraken zij onder andere PO in actie-frontman Jan van de Ven, wethouder Said Kasmi en socioloog en onderzoeker Iliass El Hadioui.

Deze editie startte op de Thomas More Hogeschool, al jaren de uitvalbasis voor Broedplaats010. Uniek aan deze lichting van Broedplaats010 is dat voor het eerst leraren uit het hbo deelnemen. Dit betekent dat alle lagen van het onderwijs++Alle lagen van het onderwijsDit jaar komen de deelnemers van Broedplaats010 uit de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroeps onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. zijn vertegenwoordigd.  

Van ideeën naar betekenisvolle impact

Jan van de Ven, boegbeeld en voorvechter van PO in actie, nam de deelnemers mee in het proces en het ontstaan van de vakbond en liet hen zien hoe belangrijk het is om de juiste taal te gebruiken om impact te makenUniek aan deze lichting van Broedplaats010 is dat voor het eerst leraren uit het hbo deelnemen. Dit betekent dat alle lagen, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met hoger onderwijs, zijn vertegenwoordigd..

De broedplaatsers maakten ook kennis met Christa Stut, kwartiermaker bij Garage2020++Garage2020Garage2020 bedenkt vernieuwende ideeën voor jeugdhulp, zoals een robot die ouders met een laag IQ helpt bij de opvoeding van hun kind.. Stut vertelde over de principes van Design Thinking++Design ThinkingDesign Thinking is een methode om complexe vraagstukken mee op te lossen. De methode stelt de mens centraal en is volgens vijf stappen: empathiseer, definieer het probleem, genereer ideeën, maak een prototype en test de oplossing. en hoe ze bij Garage2020 deze methode toepassen in de dagelijkse praktijk. Belangrijke les voor de deelnemers was dat ze de aannames achter hun ideeën altijd moeten testen. Alleen op die manier kom je erachter of de eindgebruiker echt geholpen is met jouw idee.

Bij een bezoek aan koffiebar Heilige Boontjes++Heilige Boontjes Heilige Boontjes is een initiatief waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan geboden krijgen waarbij ze niet alleen werkervaring opdoen, maar daarnaast ook geholpen worden met schulden of andere problemen die spelen. Doel is dat zij uiteindelijk doorstromen naar een ‘echte’ baan. ontmoetten de leraren barista Yunuz. Een van hen vroeg Yunuz om tips voor in de klas. Yunuz gaf aan dat oprechte aandacht voor leerlingen veel verschil maakt. De leerling ‘echt zien’ is belangrijk en maakt indruk. Voor Yunuz had ‘echt gezien’ worden door zijn leraar zeker geholpen in de moeilijke tijd die hij als kind heeft meegemaakt.

OTest altijd de aannames achter je ideeën. Alleen op die manier kom je erachter of de eindgebruiker echt geholpen is met jouw idee.p dag drie van de safari maakten we kennis met Iliass El Hadioui. El Hadioui is socioloog en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Hij is grondlegger van de Transformatieve School, waarbij de docent leert om te begrijpen welke stille codes er voor leerlingen bestaan binnen de straat-, thuis- en schoolcultuur. Door te begrijpen wat deze codes inhouden, kan de docent proberen de schoolcultuur aan te passen om leerlingen te laten begrijpen hoe zij zich moeten gedragen op school. El Hadioui heeft door zijn ervaring met het opzetten van de Transformatieve School++Transformatieve SchoolDe Transformatieve School is een theorie en boek van Ilias El Hadioui, waarin het gaat over de drie leefwerelden van leerlingen, de codes die daar bijhoren en hoe hiermee om te kunnen gaan. ook een belangrijke boodschap meegegeven over het brengen van verandering waarin hij uitlegde dat met verandering het nooit lukt om honderd procent van de mensen mee te krijgen.

“Bedenk dat je veertig van de honderd procent van de mensen bereikt, ga dan voor de honderd procent van die veertig procent en laat dat je motivatie zijn.” – Iliass El Hadioui

Bijzonder moment tijdens de safari was de ontmoeting met Said Kasmi, de nieuwe Rotterdamse wethouder van onderwijs. De wethouder kreeg verschillende thema’s voorgelegd vanuit de leraren, zoals: lerarentekort, werk- en regeldruk, maar ook ruimte voor professionalisering en vernieuwing door leraren zelf, zoals in de broedplaats. De wethouder deed de belofte om zich naar zijn beste kunnen in te zetten voor de Rotterdamse leraren. Zo wil Kasmi leraren vaker betrekken bij beleidsontwikkeling en de handen ineenslaan om het lerarentekort aan te pakken.

TDe wethouder deed de belofte om zich naar zijn beste kunnen in te zetten voor de Rotterdamse leraren.ot slot nam Jonas Martens van de Better Future Factory ons mee in de wereld van innoveren en ondernemen. De Better Future Factory is gespecialiseerd in het omzetten van (plastic) afval in duurzame producten. Jonas gaat ervan uit dat het systeem niet veranderd kan worden, maar dat het daarom juist nodig is om te proberen om het systeem zo goed mogelijk te begrijpen. Dit noemt hij make love to the system, tegenhanger van fuck the system.  

“Kijk naar de systemen,  mogelijkheden binnen de systemen en zoek naar wat je van binnenuit kunt doen om te veranderen en te verbeteren aan al het goeds dat er al is.” – Jonas Martens

De verandering begint nu

Binnen het broedplaatsprogramma wordt in teams gewerkt aan verandering met ieder een eigen missie. Motto hierbij: groot denken, klein beginnen. Tijdens de safari gingen de leraren gelijk aan de slag aan de hand van de thema’s: motivatie van leerlingen, lerarentekort, regeldruk, werkdruk en ongelijke kansen. Zij hebben in vier dagen tijd kleine interventies opgezet. Zo hebben de docenten van de groep die zich boog over de motivatie van leerlingen contact gezocht met uitgaansgelegenheid Annabel. Het personeel van Annabel had een poster verspreid waarop het imago van scholen volgens de leraren wordt neergezet als negatief. Door het gesprek aan te gaan met de makers, hebben ze Martens gaat ervan uit dat het systeem niet veranderd kan worden, maar dat het daarom juist nodig is om te proberen om het systeem zo goed mogelijk te begrijpen. Dit noemt hij make love to the system.ervoor gezorgd dat deze posters zijn verwijderd.

 

Leraren van de Broedplaats spraken de makers van deze poster aan.
Poster Annabel

Leraren van de Broedplaats spraken de makers van deze poster aan.

Maker: Annenieke van Dillen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

 

De groep die nadacht over regeldruk kwam tot de conclusie dat leraren met te veel administratieve rompslomp te maken krijgen door de veelvuldigheid aan keurmerken waaraan zij moeten voldoen. Om hier verbetering in te brengen, willen zij één keurmerk ontwikkelen dat alle anderen vervangt. De nieuwe wethouder vindt dit een goed idee en steunt dit initiatief.

Said Kasmi staat achter het idee van een van de Broedplaatsteams.
Said Kasmi, de Rotterdamse wethouder van onderwijs tijdens de stadssafar

Said Kasmi staat achter het idee van een van de Broedplaatsteams.

Maker: Geert van Thull

Rechten:

 

AKomend anderhalf jaar werkt deze lichting van Broedplaats010 verder aan hun missie om het Rotterdamse onderwijs te voorzien van inspirerende innovaties en ontwikkelt elke docent zich als vernieuwende leraar.ndere groepen zijn deze safari gestart met een onderzoek naar de aannames van basisschooldocenten bij het vaststellen van het schoolniveau van groep acht-leerlingen. Dit deden zij door foto’s van verschillende kinderen zonder verdere toelichting te laten zien en daarbij de vraag ‘welk schoolniveau heeft dit kind?’ te stellen. Zij wilden met dit experiment aantonen dat iedereen aannames heeft over leerlingen en leraren hier bewust van maken. Daarnaast is door het team dat zich bezighield met werkdruk een plan gemaakt voor de oprichting van een evenementenbureau voor ouders. Hierbij nemen ouders de regeltaken rondom schoolfeesten over van de docenten. 

Komend anderhalf jaar werkt deze lichting van Broedplaats010 verder aan hun missie om het Rotterdamse onderwijs te voorzien van inspirerende innovaties en ontwikkelt elke docent zich als vernieuwende leraar.

Wil je meer weten en op de hoogte blijven? Volg de leraren op Twitter en LinkedIn en lees alle blogs.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/beweging-van-rotterdamse-onderwijsvernieuwers-breidt-uit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/beweging-van-rotterdamse-onderwijsvernieuwers-breidt-uit/