Leiderschap in Cultuur: Cultural Connections #3

Bekijk de 37 nieuwe deelnemers van Leiderschap in Cultuur. Wat drijft hen, met welke missie gaan ze dit avontuur aan?


  • Betrokken KL'ers
10 juli 2014

Op 7 juli vond de derde bijeenkomst plaats binnen het leerspoor ‘Cultural Connections’ van LinC (Leiderschap in Cultuur). Het was een warme ontmoeting tussen deelnemers van de eerste editie, gestart in oktober 2013, en de deelnemers van de tweede editie die in september 2014 van start gaan. Tijdens deze zonnige middag zetten leiders in de culturele sector hun tanden in de verkenning van trends die zijn opgeschreven door de Raad van Cultuur. Zie de foto’s

Bekijk de pioniers van Leiderschap in Cultuur. Wat drijft hen, met welke missie gaan ze dit avontuur aan? Deelnemers LinC1 / Deelnemers LinC2

Het ging over de moeilijke positie van kunstenaars en van traditionele kunstuitingen, de versnipperde aandacht voor talentontwikkeling, de steeds belangrijker wordende rol van digitalisering, de stad als erkend middelpunt en het internationale karakter van kunst. Giep Hagoort, adviseur, ondernemer, vrijdenker en aanjager van de culturele sector, riep de leiders op om de handschoen op te nemen en de verkenningen te agenderen en te bespreken in de eigen MT’s, organisaties en werkcontext.

Cultureel leiderschap gaat volgens LinC over het vinden van creatieve oplossingen en nieuwe mogelijkheden om de huidige vraagstukken van de sector het hoofd te kunnen bieden. Steeds meer vanuit een wederzijds afhankelijke verhouding met de samenleving en de overheid in plaats van een eenzijdig afhankelijke.

Kenmerken van een cultureel leider

Deelnemers van de eerste editie, Renske verbeek, Jan Hein Sloesen, Maaike Verberk en Marga Kroodsma gaven een persoonlijke reflectie op vier aspecten van de cultureel leider en de wijze waarop zij die vermogens tijdens het programma hebben ontwikkeld:

  • ontwikkelen en uitdragen van een visie
  • vermogen om samen te werken, partnerschappen aan te gaan en je weg te vinden in politieke en bestuurlijke verhoudingen
  • vermogen om te innoveren
  • jezelf (leren) kennen en je persoonlijkheid en je energie effectief kunnen inzetten

Belangrijke boodschap: er is niet een model te maken van cultureel leiderschap en zeker ook niet van wat een cultureel leider te doen staat in het huidige tijdsgewricht. LinC is een echt ‘lab’ waar nieuwe kennis, nieuwe ideeën en nieuwe ervaringen worden gemaakt.

Inzichten en eye-openers van de deelnemers uit de eerste editie worden het best samengevat met quotes:

Wij zijn als LinC de culturele sector op micro-niveau.

We willen allemaal gezien worden, maar dat begint bij zelf kunnen zien.

De cultuursector is bij uitstek het antwoord op het maatschappelijk verlangen naar duurzaamheid.

Betekenisvolle partnerschappen

LinC staat ook voor het leggen van nieuwe verbindingen buiten de eigen sector. Hoewel er nog heel wat te winnen is bij het leggen van verbindingen met elkaar, werd de noodzaak om naar buiten te treden en de vernieuwende rol van kunst en cultuur in de samenleving opnieuw woorden te geven, onderstreept. Zo is een LinC-team binnen het Interventure-leerspoor op zoek gegaan naar verbindingen met maatschappelijke vraagstukken. Zij zijn de uitdaging aangegaan om met vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines uit de zorgsector te onderzoeken of er betekenisvolle partnerschappen ontwikkeld kunnen worden tussen de cultuur- en de zorgsector. Anders of betekenisvoller dan ouderen leren tekenen of bijvoorbeeld culturele uitjes organiseren voor reuma-patiënten.

Leren van elkaar en soms een beetje ruzie maken

Het blijft belangrijk dat het LinC-programma inspiratie, kennis en kunde van buiten naar binnen haalt, maar wat toch als de meest toegevoegde waarde wordt gezien is het leren van- en met elkaar. Door elkaars werkcontext te leren kennen (bijvoorbeeld door werkbezoeken) en daar ideeën uit op te doen. En last but not least, soms ook een beetje ruzie maken, de echte vraagstukken op tafel krijgen en ze aangaan in het hier en nu.

Deze bijeenkomst markeerde het begin van een groeiend LinC-netwerk. Ideeën die hiervoor werden aangedragen waren talrijk en de motivatie is groot. Er komt een LinkedIn-groep die een eigen leiderschapsagenda gaat maken. Er wordt gewerkt aan een socialmediaplan om LinC als beweging zichtbaar te maken. Er zijn gedachten over het bundelen en publiceren van LinC-(opinie)artikelen, het ontwikkelen van labs waar LinC1 en LinC2 elkaar tegenkomen en het koppelen van oud-deelnemers aan nieuwe deelnemers, als mentor. Er komt een uitwisseling met het leiderschapsprogramma voor de culturele sector in Engeland (CLORE) en er worden meer werkbezoeken georganiseerd, liefst grensoverschrijdend.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/leiderschap-in-cultuur-cultural-connections-3/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/leiderschap-in-cultuur-cultural-connections-3/