Leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC)

Het doel van dit leerprogramma is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. LinC is bedoeld voor de zowel huidige als nieuwe generatie leiders, die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan artistieke visie en innovatie.


E-mail
info@leiderschapincultuur.nl
header_img
Roltrap in Stedelijk Museum

Maker: Gerard Stolk

Rechten:

Original

2013 - 2019

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een leerprogramma voor leiders in de culturele sector++Leiders in de culturele sectorNa vier edities LinC staat de teller inmiddels op 139 vernieuwende leiders in de cultuur die zich bezighouden met verdere professionalisering van leiderschap in de sector. . Het doel is de verdere professionalisering van leiderschap in de cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. Het programma is voortgekomen uit een gezamenlijke ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de culturele sector zelf. Veranderingen in en om de Nederlandse culturele sector dwingen organisaties en leiders tot een meer ondernemende rol en het aangaan van nieuwe verbindingen met de samenleving en andere sectoren Veranderingen in en om de Nederlandse culturele sector dwingen organisaties en leiders tot een meer ondernemende rol en het aangaan van nieuwe verbindingen met de samenleving en andere sectoren..

Veranderingen in en om de Nederlandse culturele sector dwingen organisaties en leiders tot een meer ondernemende rol en het aangaan van nieuwe verbindingen met de samenleving en andere sectoren. LinC ondersteunt deze ambitie door talentontwikkeling en het versterken van leiderschap in de culturele sector. De uitvoering is gegund aan de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in nauwe samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur.

In 2018 is LinC Lage Landen++LinC Lage LandenMeer informatie over de Vlaams-Nederlandse samenwerking lees je op de website van LinC. gelanceerd waarmee LinC een internationaal programma werd. Voor deze editie wordt samengewerkt met het Belgische beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Antwerp Management School. Te laat om je aan te melden voor deze editie? Er komt een vervolgeditie. Houd dan de website van LinC in de gaten om je in te schrijven.

In Utrecht is de eerste lokale editie van LinC van start gegaan. LinC Utrecht++LinC UtrechtMeer informatie over deze lokale editie van LinC in regio Utrecht lees je hier. is een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap. Deelnemers van LinC Utrecht buigen zich over actuele vraagstukken die van invloed zijn op het culturele veld en gaan aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. LinC Utrecht richt zich daarnaast op het creëren van een Utrechts netwerk van talentvolle, innovatieve leiders++Lokaal netwerk van Leiders in CultuurOok interesse in een lokale editie van LinC? Neem contact met ons op via info@kl.nl. van de toekomst.

 

 

LinC richt zich op het creëren van nieuwe partnerschappen, organisatievormen, netwerken en draagt bij aan de ontwikkeling van betekenisvolle identiteiten en een duidelijke waarde van cultuur voor de samenleving. LinC LinC draagt bij aan de ontwikkeling van betekenisvolle identiteiten en een duidelijke waarde van cultuur voor de samenleving. stimuleert een learning community voor deelnemers van het programma en professionals uit de sector, en legt relaties met andere professionele sectoren en vakgebieden die druk vanuit de samenleving ervaren, zoals de zorg en de rechterlijke macht.

Het leerprogramma is er niet alleen voor de sector maar ook van de sector. Deelnemers brengen eigen praktijkervaringen en leervragen in en worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen++Innovatieve oplossingenZoals het concept ‘Buiten Spelen’, een inmiddels beproefde methodiek die culturele instellingen helpt om een verandering van binnenuit tot stand te brengen of het concept ‘Cultuur Aan Tafel’, een zeer eenvoudige formule voor een ‘ontregelend etentje’, dat inmiddels succesvol heeft geleid tot verdiepte contacten tussen zeer uiteenlopende mensen. te bedenken voor kenmerkende, actuele vraagstukken en dilemma’s van de culturele sector.

Het programma is voor leidinggevenden, ondernemers en artistieke initiatiefnemers in de culturele sector. De culturele sector is hierbij breed gedefinieerd: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen. LinC is een programma voor de huidige en nieuwe generatie leiders, die een sleutelpositie in het culturele veld ambiërenLinC is een programma voor de huidige en nieuwe generatie leiders, die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren. en ondernemend vermogen willen koppelen aan artistieke visie en innovatie. Het programma streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers wat betreft disciplines, ervaring en achtergrond.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.leiderschapincultuur.nl

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/leerprogramma-leiderschap-in-cultuur/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/leerprogramma-leiderschap-in-cultuur/