Social Enterprise Agenda

In samenwerking met Social Enterprise NL voert KL een verkenning uit naar stimuleringsinstrumenten voor sociale ondernemingen. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken (EZ). 


2013 - 2013

Het gaat hard met sociaal ondernemerschap. Overal in landen om ons heen is toenemende aandacht voor ‘social enterprises’, bedrijven die hun maatschappelijke missie voorop stellen en niet het realiseren van financiële winst. In allerlei Europese landen bestaan ook al stimuleringsmaatregelen voor dit type ondernemingen. De Nederlandse overheid is tot nu toe afwachtend geweest, maar wel nieuwsgierig. In samenwerking met Social Enterprise NL voert KL een verkenning uit naar stimuleringsinstrumenten voor sociale ondernemingen. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Sociale missies in de bedrijfsvorm

Sociale ondernemingen zijn wereldwijd in opkomst. In de meest gebruikte Europese definities gaat het om ondernemingen met de volgende kenmerken:

  1. de onderneming streeft boven alles naar maatschappelijke impact. Het maken van financiële winst voor eigenaars en aandeelhouders komt op de tweede plaats;
  2. de onderneming herinvesteert eventuele winst hoofdzakelijk in zijn maatschappelijke missie;
  3. de onderneming wordt gevoerd op een berekenbare, transparante en innovatieve wijze, in het bijzonder door alle betrokkenen (werknemers, klanten en andere stakeholders) medezeggenschap te geven.

Platform voor sociale ondernemingen

Met de oprichting van Social Enterprise NL in 2012 heeft ook Nederland een platform gekregen voor sociaal ondernemers. Nederland treedt daarmee in de voetsporen van de ons omringende landen waar social enterprises al enkele jaren een groeiende en georganiseerde sector zijn. Onduidelijk is echter nog op welke wijze de (rijks)overheid social enterprises het meest productief kan ondersteunen en stimuleren, mede in de context van de ontwikkelingen op het niveau van de EU.

Op verkenning

Kennisland en Social Enterprise NL trekken daarom samen op in een Europese verkenning van bestaande stimuleringsmaatregelen voor sociale ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en de EU. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in fiscale instrumenten, rechtsvormen en keurmerken, aanbestedings- en inkoopgedrag van overheden en instrumenten gericht op capaciteitsopbouw (zoals netwerken en scholing).

Naast de directe lijn met het ministerie van EZ kunnen KL en Social Enterprise NL daarbij rekenen op input vanuit het door de Europese Commissie ondersteunde Euclid Network en op een speciale survey die wordt uitgevoerd door CMS Derks Star Bussman, een van de grootste juridische en fiscale dienstverleners van Europa.

We hopen met de verkenning een aanzet te kunnen geven voor een Nederlandse stimuleringsagenda voor sociale ondernemingen.

Rapport

Een verkenning naar stimuleringsinstrumenten voor sociale ondernemingen:

Download het rapport (PDF)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/social-enterprise-agenda/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/social-enterprise-agenda/