Voor je Buurt

Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Met Voor je Buurt kunnen individuen en organisaties zelf geld werven en hulp zoeken voor nieuwe initiatieven in hun buurt. Neem zelf initiatief! Voor je Buurt.


Website
www.voorjebuurt.nl
E-mail
info@voorjebuurt.nl
2012 - 2015

Zie ook de case ‘Crowdfunding als antwoord op terugtrekkende overheid’.

De overheid krijgt (noodgedwongen) een steeds meer faciliterende rol in de samenleving. Er wordt dan ook steeds meer verwacht van de samenleving zelf. Oplossingen voor sociale uitdagingen moeten niet alleen bij de overheid gezocht worden, maar juist in de samenleving. In deze geest zijn in de afgelopen tijd door heel Nederland lokale initiatieven gestart door burgers zelf, al dan niet met ondersteuning vanuit onder meer de Wijk- en buurtaanpak. Voor je Buurt biedt een landelijk platform om initiatieven van burgers te helpen realiseren en verduurzamen via crowdfunding en crowdsourcing.

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij direct betrokkenen via internet geld en andere resources bij elkaar brengen om initiatieven te kunnen realiseren. Dit kan via kleine gelddonaties of bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis, diensten of natura (bijvoorbeeld: een ruimte of andere faciliteiten) door particulieren en bedrijven – crowdsourcing. Voor je Buurt is geïnspireerd op de succesvolle crowdfundingplatforms voordekunst en de 1%Club. Een internationaal voorbeeld is Kickstarter.

Met Voor je Buurt (www.voorjebuurt.nl) kunnen individuen en organisaties zelf geld werven en hulp zoeken voor nieuwe initiatieven in hun buurt. Voor je Buurt is een initiatief van Netwerk Democratie dat samen met Kennisland (KL) ontwikkeld is, en inmiddels uitgevoerd wordt door stichting Voor je Buurt. Voor je Buurt is mede mogelijk gemaakt met steun van het vfonds, stichting DOEN, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Amsterdamse Wijkaanpak, Ymere en diverse lokale overheden.

Voor je Buurt zelfstandig in 2015

Kennisland heeft Voor je Buurt in 2012 opgestart als pilotproject, samen met Netwerk Democratie en andere partners. Het platform werd in 2013 gelanceerd en binnen Kennisland succesvol opgebouwd. Sinds 1 januari 2015 staat Stichting Voor je Buurt op eigen benen. Voor je Buurt is te bereiken via www.voorjebuurt.nl en info@voorjebuurt.nl.

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/voor-je-buurt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/voor-je-buurt/