Crowdfunding als antwoord op terugtrekkende overheid

Met crowdfundingplatform Voor je Buurt speelt Kennisland in op de terugtrekkende overheid en maakt wereldwijd als één van de eerste organisaties crowdfunding voor lokale maatschappelijke initiatieven succesvol.


Burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen vaak zelf het initiatief voor een socialere en betere buurt of stad. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug en komt de financiering van initiatieven onder druk te staan. Met crowdfundingplatform Voor je Buurt speelt Kennisland in op deze ontwikkelingen en maakt wereldwijd als één van de eerste organisaties crowdfunding voor lokale maatschappelijke initiatieven succesvol.

Crowdfunding kan de relatie tussen lokale overheden en maatschappelijke initiatieven radicaal veranderen.Crowdfunding kan de relatie tussen lokale overheden en maatschappelijke initiatieven radicaal veranderen. De gemeente is niet langer een poortwachter die bepaalt welke initiatieven ruimte en financiering krijgen. In plaats daarvan nemen initiatiefnemers het heft in eigen hand en wordt de gemeente meer een gelijkwaardige partner die kan meewerken aan het realiseren van een initiatief. Daarmee speelt Voor je Buurt in op de ontwikkeling dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden overlaten aan de burger.

Geld, hulp, materiaal én draagvlak

Via Voor je Buurt kunnen initiatiefnemers op een ondernemende en netwerkende manier innovatieve projecten financieren en realiseren. Zij zamelen geld, hulp en materiaal in en bouwen daarmee een nauw betrokken achterban op. Crowdfunding maakt op die manier zichtbaar wat er op lokaal niveau gebeurt, of er draagvlak is voor de nieuwe ideeën en waar de financiering vandaan komt.

Sinds de lancering begin 2013 zijn tientallen initiatieven++Buurt-initiatievenBekijk alle campagnes op Voor je Buurt. uit heel Nederland via Voor je Buurt gerealiseerd. Sprekende voorbeelden zijn de marathon ‘De Groene van Amsterdam’, De Buurtcamping, het Groningse festival KanaalPOP en een heuse bijenstal++Waarom een bijenstal?Bijen zijn cruciaal voor onze voedselproductie. Helaas is het voor Nederlandse honingbijen steeds moeilijker om te overleven.. Van de crowdfundingcampagnes op Voor je Buurt slaagt maar liefst 80% en gemiddeld dragen 100 supporters bij aan een project.

Drempels wegnemen en kennis delen

Crowdfunding vraagt andere vaardigheden dan het schrijven van een subsidieaanvraag voor de gemeente. Daarom begeleidt Voor je Buurt initiatiefnemers++Voor je Buurt AcademieWil je meer weten over crowdfunding? Bekijk dan de Voor je Buurt Academie. bij het realiseren van hun inspirerende en creatieve ideeën via crowdfunding. Voor je Buurt werkt nauw samen met lokale overheden en woningbouwcorporaties om drempels voor initiatiefnemers weg te nemen en de kennis over crowdfunding te vergroten.

Voor je Buurt zelfstandig in 2015

Kennisland heeft Voor je Buurt in 2012 opgestart als pilotproject, samen met Netwerk Democratie en andere partners (zie projectpagina). Het platform werd in 2013 gelanceerd en binnen Kennisland succesvol opgebouwd. Sinds 1 januari 2015 staat Stichting Voor je Buurt op eigen benen. Voor je Buurt is te bereiken via www.voorjebuurt.nl en info@voorjebuurt.nl.

Opinie
The future shape of civic crowdfunding

Kattencafé Kopjes

Na de succesvolle crowdfunding van Kopjes via Voor je Buurt krijgt Amsterdam het eerste kattencafé van Nederland. Hier kun je koffie drinken in het gezelschap van 10 katten die in het café wonen. Een recordaantal van 975 supporters deed mee aan de crowdfundingcampagne en daarmee haalde Lenny 32.715 euro op voor haar kattencafé.

Nieuws
Voor je Buurt heeft een nieuwe website
Lees meer
Opinie
De gegoede wijken van de participatiesamenleving

Lees meer

Ook als je niet van katten houdt, is Voor je Buurt hét crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Van stadsboerderij tot buitenhotel, van stagemarkt tot splashmob, van foodfestival tot buurtbus en van fashion roulette tot filosofisch café: je kunt het zo gek niet bedenken of het is gerealiseerd dankzij crowdfunding op Voor je Buurt!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/crowdfunding-als-antwoord-op-terugtrekkende-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/crowdfunding-als-antwoord-op-terugtrekkende-overheid/