Social Grow Sessions: voor toekomstbestendige mantelzorg

Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers. En steeds meer zorgtaken komen op het bordje van die mantelzorger te liggen. Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen? Kennisland organiseert in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek de ‘Social Grow Sessions’, een ontwikkeltraject waarin sociaal ondernemers samen de mantelzorg innoveren.


Website
www.socialgrowsessions.net/
header_img
Mantelzorger Sarai

KL'er én mantelzorger Sarai Zwinnen thuis bij mevrouw Lakerveld

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
KL'er én mantelzorger Sarai Zwinnen thuis bij mevrouw Lakerveld
2020 - 2021

Steeds meer zorg komt terecht op de schouders van familie, vrienden, buren en bekenden, oftewel de mantelzorgers++Wat is mantelzorg?Volgens het SCP is mantelzorg: alle hulp aan een hulpbehoevende die wordt gegeven door iemand uit diens directe omgeving. Het gaat dus om intensieve en minder intensieve, kortdurende en langdurige hulp en hulp aan huisgenoten en aan uitwonende familieleden, buren of vrienden, aan zelfstandig wonenden en aan bewoners van zorginstellingen.. De groei van mantelzorg is beleid++BeleidBlijkt uit het rapport Mantelzorgers in het Vizier het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin schetsen de auteurs een uitgebreid beeld van de stand van mantelzorg in ons land.: mensen moeten steeds meer voor elkaar gaan zorgen. Maar hoe organiseren we dat als samenleving? Hoe zorg je ervoor dat mantelzorgers niet overbelast raken? Tijdens de Social Grow Sessions gaan we met sociaal ondernemers onderzoeken hoe knelpunten rondom mantelzorg aangepakt kunnen worden. 

Alie zorgt elke dag voor haar echtgenoot met dementieDoor het tekort aan personeel in de zorg wordt de rol van mantelzorgers steeds belangrijker., Glenn gaat om de dag naar zijn zieke moeder en Sarai kookt een keer per week voor mevrouw Lakerveld.++Persoonlijke ervaringLees hier Sarais ervaring bij de Mantelaar, een organisatie die ondersteuning in mantelzorg biedt. Achter Alie, Glenn en Sarai schuilen hele verschillende verhalen, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn mantelzorgers. Veel mantelzorgers zien zichzelf echter niet als mantelzorger.++Ben ik mantelzorger?Opvallend: drie van de vier mantelzorgers herkent zichzelf niet als zodanig. Bron: ‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’ (Sociaal en Cultureel Planbureau). Ze zorgen voor een naaste vanuit liefde, medemenselijkheid, vanzelfsprekendheid, omdat het hoort, of om hele andere redenen.

Noodzakelijke, onbetaalde hulp

Ongeveer een op de drie Nederlanders geeft mantelzorg voor gemiddeld zeven uur per week. De komende jaren neemt de vraag naar mantelzorg toe; het aantal ouderen stijgt en we wonen tot op latere leeftijd thuis. Door het tekort aan personeel in de zorg wordt de rol van mantelzorgers steeds belangrijker. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt

“Mantelzorg heeft zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld van ‘onzichtbare spontane en vanzelfsprekende naastenhulp’ tot ‘erkende, noodzakelijke onbetaalde hulp die de zorg betaalbaar moet houden.” 

Daarnaast komt het aantal mantelzorgers onder grotere druk te staan, doordat het aantal mensen in de potentiële beroepsbevolking – mogelijke hulpgevers – daalt.Daarnaast komt het aantal mantelzorgers onder grotere druk te staan, doordat het aantal mensen in de potentiële beroepsbevolking – mogelijke hulpgevers – daalt. In 2017 was tien procent van de mantelzorgers zwaar overbelast (bron). Dat zijn 400.000 mensen die naast een baan, gezin en een eigen sociaal leven voor een naaste zorgen en dit niet langer op deze manier volhouden. Volgens Titiaan Zwart, oprichter van de Mantelaar++MantelaarMantelaar koppelt ouderen aan medisch en para-medisch studenten voor zorg én gezelschap. Zwart richtte Mantelaar op omdat hij vond dat er veel meer persoonlijke aandacht aan ouderen besteed moet worden en niet alleen maar praktische hulp., is het taboe om als mantelzorger aan de bel te trekken groot. Dat maakt de uitdaging om mantelzorgers te ondersteunen des te groter.

Systemische vernieuwing binnen de mantelzorg

De ontwikkelingen roepen op tot actie: hoe kunnen we mantelzorg anders organiseren? Op zo’n manier dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen en dat voor elkaar zorgen toekomstbestendig is?Hoe kunnen we mantelzorg anders organiseren? Op zo’n manier dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen en dat voor elkaar zorgen toekomstbestendig is?

Hoe het anders kan, onderzoeken we in het traject de Social Grow Sessions. In opdracht++InitiatiefnemersSocial Grow Sessions is een initiatief van Janssen, Johnson & Johnson Family of Companies in Benelux en de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust in samenwerking met de Sociale Innovatiefabriek. van de Vlaamse organisatie de Sociale Innovatiefabriek organiseren we een ontwikkeltraject voor sociaal ondernemers die vernieuwende ideeën hebben rondom mantelzorg. De komende maanden staan in het teken van het in beeld brengen van deze groep sociaal ondernemers. Sociaal ondernemers melden hun innovatie vervolgens aan voor het ontwikkeltraject in het najaar. Uit alle inzendingen selecteren we tien kansrijke ondernemers die kosteloos mee mogen doen aan de Social Grow Sessions. 

Kennisland organiseert een driedaagse training (26, 27 en 28 oktober 2020), koppelt de ondernemers aan een mentor, zorgt voor uitwisseling met Vlaamse collega-vernieuwers en brengt ze in contact met een breder netwerk. Dit alles heeft als doel om samen te werken aan systemische vernieuwing binnen de mantelzorg die de mantelzorger ondersteunt, ontlast en veerkrachtiger maakt.

Kennisland werkt nauw samen met de Sociale Innovatiefabriek. In België organiseren zij eenzelfde soort traject voor Vlaamse sociaal ondernemers++InzendingenBekijk hier de Vlaamse inzendingen.. Op verschillende momenten in het programma krijgt leren van elkaar speciaal de aandacht.

Wil je meer weten over dit project? Mail Ferry: fn@kl.nl

netwerken
Lerende community’s

voor leraren, sociale vernieuwers, leiders in cultuur

Lerende community’s

We leren uit boeken, van experts, van leiders in het veld, maar het meeste leren we van de praktijk, van verhalen, ervaringen, perspectieven en inzichten. Daarom bouwt KL aan duurzame lerende community’s op basis van onderling vertrouwen en openheid. Met alle mensen die bij een maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn, want alleen dan vinden we de beste kansen voor vernieuwing en vooruitgang. Op het gebied van onderwijs, zoals de InnovatieImpuls Onderwijs en het LerarenOntwikkelFonds, sociale innovatie, zoals de Hivos Learning Community of cultuur, zoals Leiderschap in Cultuur

programma
Pioniersprogramma’s

voor leraren, vernieuwers in het algemeen

Pioniersprogramma’s

Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. In 2002 lanceerde Kennisland Digitale Pioniers, een programma voor maatschappelijke internetpioniers. In 2008 startte Kennisland met het programma Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) om te zorgen dat leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs. Kennisland heeft ook binnen organisaties diverse pioniersprogramma’s opgezet of pioniers begeleid die via een challenge geselecteerd werden, bijvoorbeeld zorgpioniers in Leven Lang Leven

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/social-grow-sessions-voor-toekomstbestendige-mantelzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/social-grow-sessions-voor-toekomstbestendige-mantelzorg/