Sociaal ondernemers werken aan een beter systeem voor mantelzorgers

Op de Dag van de Mantelzorg staan we stil bij het harde en noodzakelijke werk dat de 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland verrichten. In de Social Grow Sessions bundelen tien sociaal ondernemers hun krachten om mantelzorgers te helpen met vernieuwende initiatieven. We stellen ze graag aan je voor.


header_img
Mantelzorg

Mantelzorg kent vele gedaantes

Maker: Nathan Anderson

Rechten:

Download
10 november 2020

Dinsdag 10 november, de Dag van de Mantelzorg. Vandaag worden mantelzorgers in het hele land erkend om het harde en noodzakelijke werk dat zij verrichten. In geen enkele sector zijn zoveel mensen actief als in de mantelzorg: 4,4 miljoen Nederlanders, één op de drie mensen boven de zestien! En de vraag naar mantelzorgers stijgt. Mantelzorgers raken overbelast en zorgbehoevenden krijgen dan niet langer de zorg die noodzakelijk is. Hoe kunnen we het mantelzorgers makkelijker maken? Gelukkig wordt daar al flink over nagedacht. Graag stellen we je voor aan de tien sociaal ondernemers die voor de Social Grow Sessions zijn geselecteerd en hun krachten bundelen om het mantelzorgsysteem positief te veranderen. 

Neem Pier, vader van een zoon met een verstandelijke beperking. Zij zagen dat er wel een aanbod is van ondersteunende eHealth-applicaties++eHealthDigitale toepassingen in de zorg die via informatie- en communicatietechnologie ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg bieden. Bijvoorbeeld bij het stellen van diagnoses, communiceren van uitslagen en uitwisselen van informatie., maar dat ontwikkelaars ervan uitgaan dat mensen met een verstandelijke beperking als vanzelf starten met het gebruik ervan. Dat is niet zo. In de praktijk komt het gebruik van eHealth neer op de mantelzorger. Pier ontwierp een toepassing, MyWepp, die speciaal vanuit de behoefte van de mantelzorger is ontwikkeld. De toepassing ontlast de mantelzorger doordat het hen de mogelijkheid biedt “Ik wil me begeven in een omgeving die begrijpt wat het is om gedreven te worden door een groter doel dan alleen maar financiële voorspoed.” om deels online te begeleiden, ondersteunen of monitoren. Dat scheelt enorm veel tijd.

Nederlandse initiatieven Social Grow Sessions 

Pier en negen anderen starten dit najaar als deelnemer van de Nederlandse versie van de Social Grow Sessions++Social Grow SessionsEen initiatief van Johnson & Johnson. Begeleid en georganiseerd door De Sociale Innovatiefabriek en Kennisland. Lees meer ; een traject van een jaar waarin sociaal ondernemers worden ondersteund om hun innovatie voor de mantelzorger verder te ontwikkelen. We organiseren dit ontwikkeltraject in samenwerking met de Vlaamse organisatie De Sociale Innovatiefabriek. Dit zijn de tien Nederlandse deelnemers:

  • Genus Care: een slimme fotolijst die verbindt en ontzorgt.
  • Mantelouder: ontzorgt mantelouders.
  • Regie op Dementie: een onafhankelijk platform met op één plek relevante regionale kennis en informatie voor kinderen van ouders met dementie. 
  • Logeerhuis Amsterdam: biedt vervangende zorg, zoals je die normaal gesproken van je familie, vrienden en buren ontvangt. 
  • RegieThuis: ontwikkelt werkende mantelzorgers tot ‘mantelmanagers’ en ondersteunt hen bij het persoonlijk, gemakkelijk en flexibel organiseren van mantelzorg.
  • Mantelzorghulp(lijn) Florence: geeft advies, informatie en hulp aan mantelzorgers.
  • Haags Ontmoeten: biedt dagactiviteiten aan in een groep zonder indicatie.
  • Mark_us Familiehof: organiseert wonen, zorgen, welzijn en ondernemen op een geïntegreerde manier voor zorgvragenden én mantelzorgers.
  • MyWepp: levert online begeleiding via beeldhorloge, tablet en telefoon aan mensen met een cognitieve beperking.
  • Ontzorghuis: richt zich op gezinsgerichte en circulaire zorg met 24/7-zorg en online tools.

 

Lees meer over de tien geselecteerde Nederlandse initiatieven


In het Belgische traject++VlaanderenBekijk hier de Vlaamse inzendingen.
kwamen de sociaal ondernemers al tot een
gezamenlijke focus voor systeemverandering. Het Nederlandse traject start dit najaar met een reeks online sessies die duren tot het voorjaar van 2021. Tijdens deze sessies leren de deelnemers over systeemverandering, scherpen zij hun eigen en elkaars projecten aan en kijken ze naar zichzelf, wat drijft hen? Hieruit ontstaat een lerend netwerk dat elkaar verder helpt om samen te werken aan een betere ondersteuning voor mantelzorgers. 

Meer weten? Neem contact op met Ferry en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/sociaal-ondernemers-werken-aan-een-beter-systeem-voor-mantelzorgers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/sociaal-ondernemers-werken-aan-een-beter-systeem-voor-mantelzorgers/