Turkse zorgexperts maken kennis met Nederlandse ouderenzorg

Voor ‘A Common Challenge’, de lerende dialoog tussen Nederland en Turkije over ouderenzorg, ontvingen we tien Turkse gasten op het Marineterrein. Een week lang trokken we samen langs woonzorgcentra, bestudeerden we het Nederlandse zorgstelsel en gingen we in gesprek aan de hand van een verhalenexpositie. Want verhalen zeggen soms meer dan cijfers, zo bleek weer eens.


header_img
Verhalen

Tentoonstelling met verhalen over ouder worden en ouderenzorg

Maker: KL

Rechten:

Download
Tentoonstelling met verhalen over ouder worden en ouderenzorg
12 juli 2022

Eind juni ontvingen we tien gasten uit Turkije voor ‘A Common Challenge’++A Common ChallengeLees hier meer over dit project. . In dit project organiseren we een lerende dialoog tussen Nederland en Turkije over hoe we als samenleving de toenemende vergrijzing en daarmee samenhangende zorg voor ouderen moeten organiseren. Naast online dialoogsessies, vinden er studiereizen plaats naar Amsterdam en Ankara om een beter begrip te krijgen van elkaars context en om te reflecteren op ervaringen en uitdagingen in beide landen. Na een bezoek aan Ankara, was het nu tijd om onze Turkse gasten mee te nemen in de Nederlandse ouderenzorg.

Verbinding met de buurt

Het was een volle week waarin we verschillende woonzorgcentra bezochten, gastsprekers over het Nederlandse zorgstelsel vertelden en een verhalenexpositie organiseerden. Twee grote zorgorganisaties met veel locaties in Amsterdam zijn Amsta en Cordaan. We begonnen de week met een bezoek aan het Dr. Sarphatihuis van Amsta en d’Oude Raai van Cordaan. Het was bijzonder hoe bewoners met trots hun eigen woning aan ons lieten zien. Beide locaties liggen in een typische Amsterdamse buurt en dat kon je ook aflezen aan de bewoners. Zij woonden vaak al hun hele leven in de buurt en liepen nog steeds een blokje om voor hun favoriete bakker of goede vriend.

Later in de week bezochten we Flesseman op de Nieuwmarkt, een andere Amsta-locatie. Bewoonster Jackie vertelde ons waarom ze er is komen wonen en waarom ze zich er zo thuis voelt. Ze is Brits en is pas op latere leeftijd naar Amsterdam verhuisd. Ook voor haar geldt dat de buurt de reden is dat ze hier is komen wonen. Ze kon geen afscheid nemen van haar favoriete toko op de Nieuwmarkt, waar ze nog regelmatig te vinden is. En ook doet ze liever geen afstand van haar dagelijkse ritueel om samen met een buur de duiven te voeren voordat ze zelf aan tafel plaatsneemt. 

Ons complexe zorgsysteem

Dag twee stond in het teken van leren en uitwisselen. In de ochtend nam“I now understand why you could never explain your elderly care system to me before in our meetings. It is so complex.” onze eigen Ferry Nagel de gasten mee in het Nederlandse zorgstelsel. Hoe gaat Nederland om met de vergrijzing? Welke typen ouderenzorg kennen we? Welke wetten bestaan er rond ouderenzorg? Nadat de gasten in vogelvlucht door het stelsel werden geleid, testten we hun kennis met een quiz. Hierin werd weer eens haarfijn duidelijk hoe ingewikkeld en gefragmenteerd het Nederlandse (ouderen)zorgstelsel is.

 

Ferry legt ons complexe zorgstelsel uit
Ferry care system

Ferry legt ons complexe zorgstelsel uit

Maker: KL

Rechten:

Download
Ferry legt ons complexe zorgstelsel uit

De verhalen achter de cijfers

In de middag was er een verhalenexpositie en een dialoogsessie. Het afgelopen jaar hebben we in Turkije en Nederland diverse mensen gesproken over hun ervaringen met ouder worden en ouderenzorg. Deze verhalen stelden we tentoon in een grote zaal. We nodigden onze Turkse gasten en een groep Nederlandse zorgexperts uit om deze verhalen in zich op te nemen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Individuele verhalen zeggen soms meer dan een grafiek en helpen een goed gesprek aan te jagen.Individuele verhalen zeggen soms meer dan een grafiek en helpen een goed gesprek aan te jagen. Dat gebeurde hier ook: de verhalen spoorden mensen aan om ook hun eigen verhaal te vertellen.

 

Verhalenexpositie
Verhalenexpositie

Maker: KL

Rechten:

Download
Verhalenexpositie

 

We gebruikten de World Café-methode++World CaféEen methode om op gestructureerde en informele manier met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke kwesties. Lees meer om in gesprek te gaan rond enkele prangende vragen:

  • Hoe houden we de ouderenzorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar? 
  • Hoe zijn rollen en verantwoordelijkheden goed verdeeld als het gaat om de zorg voor ouderen (tussen familieleden, overheid, publieke/private instituties, samenleving)? 
  • Wat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf om hun welzijn in stand te houden als zij ouder worden?

Elke vraag werd aan een andere tafel besproken. De rode draden uit de gesprekken werden direct op het tafelkleed genoteerd. Zo hadden we aan het eind van de middag alle opbrengsten“Door twee landen met elkaar te vergelijken ga je out-of-the box denken. Je ziet andere manieren om iets op te lossen.” meteen op papier. 

 

Inzichten werden direct op tafel genoteerd
Dialoog

Inzichten werden direct op tafel genoteerd

Maker: KL

Rechten:

Download
Inzichten werden direct op tafel genoteerd

 

A Common Challenge loop met deze laatste studiereis ten einde. In juli is de eindconferentie waarbij we alle lessen uit de dialoogsessies en de studiereizen bundelen en naar buiten brengen. Eén belangrijk doel van het project is al behaald: er zijn veel nieuwe contacten gelegd en nieuwe coalities in de maak rond maatschappelijke problemen in beide landen.

Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de opbrengsten van deze interessante dialoog.

 

Groepsfoto met Turkse en Nederlandse zorgexperts
Groepsfoto

Groepsfoto met Turkse en Nederlandse zorgexperts

Maker: KL

Rechten:

Download
Groepsfoto met Turkse en Nederlandse zorgexperts

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/turkse-zorgexperts-maken-kennis-met-nederlandse-ouderenzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/turkse-zorgexperts-maken-kennis-met-nederlandse-ouderenzorg/