Nieuwe medewerkers: Faduma, Nina en Monique

Trots stellen we drie nieuwe KL’ers aan jullie voor: Faduma wil af van het idee dat bestaande methodes om tot oplossingen te komen in stand worden gehouden omdat ‘het altijd zo gedaan wordt’. Nina zoekt samen met de mensen om wie het gaat naar nieuwe oplossingen om bestaande systemen menselijker te maken (of omver te gooien als dat nodig is). En Monique werkt vanuit de overtuiging dat er mooie dingen gebeuren als ‘onderwijsmakers’ – dat zijn ook leerlingen en studenten – de ruimte krijgen om een stempel te drukken op hun eigen werkveld.


header_img
Faduma, Nina en Monique

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Faduma, Nina en Monique
8 september 2022

Faduma Mukhtar is adviseur maatschappelijke vernieuwing bij Kennisland. Met een achtergrond in de gezondheidswetenschappen heeft zij in de afgelopen jaren een brede interesse ontwikkeld voor thema’s rondom kansenongelijkheid, preventie, gezondheidsverschillen, mentale gezondheid, doelmatigheid en maatschappelijke participatie in de breedste zin van het woord. Lees meer over Faduma

Nina Sandford is adviseur maatschappelijke vernieuwing bij Kennisland. Je kent haar misschien al, omdat ze eerder stage liep bij Kennisland. Ze gebruikt haar creativiteit als sociaal ontwerper om mensen te stimuleren van de gebaande paden af te gaan. In haar ogen zijn systemen te vaak ingericht op gemiddelden, waardoor mensen buiten die hokjes vallen en nieuwe problemen ontstaan of bestaande versterkt worden. De afstand tussen die systemen en de achterblijvers wordt steeds groter. Om dit tegen te gaan zoekt ze samen met de mensen om wie het gaat naar nieuwe oplossingen om de bestaande systemen menselijker te maken (of omver te gooien als dat nodig is). Zo werkt ze aan een gelijkwaardige en klimaatrechtvaardige samenleving++KlimaatrechtvaardigLiever klimaatrechtvaardig dan duurzaam, omdat dit de verantwoordelijkheid bij de vervuilende bedrijven en overheden legt, in plaats van de consument. Lees meer samenleving, waarin solidariteit en empathie centraal staan., waarin solidariteit en empathie centraal staan. Lees meer over Nina  

Als adviseur onderwijs en jeugd bij Kennisland zet Monique Spijkers zich in voor toekomstbestendig, inspirerend en inclusief onderwijs. Ze is ervan overtuigd dat er mooie dingen gebeuren als onderwijsmakers – dat zijn ook leerlingen en studenten – de ruimte krijgen om een stempel te drukken op hun eigen werkveld. Haar hart gaat sneller kloppen als ze theorie mag vertalen naar praktijk en op zoek gaat naar creatieve oplossingen binnen bestaande structuren. Lees meer over Monique

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-faduma-nina-en-monique/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-faduma-nina-en-monique/