Amsterdam Smart City bouwt verder aan een sociale, slimme stad

Binnen Amsterdam Smart City werken we samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan de sociale, slimme, duurzame stad en regio van de toekomst. Als netwerk en als regio herbergen we een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen. We maken ons hard voor inclusieve vernieuwing: maatschappelijke vraagstukken oplossen met de mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten, dus ook bewoners.


header_img
Dave

Dave van Loon over sociale innovatie

Rechten:

Download
Dave van Loon over sociale innovatie
23 juni 2022

Kennisland werkt de komende vier jaar weer samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan de sociale, slimme, duurzame stad en regio van de toekomst in het open innovatienetwerk ‘Amsterdam Smart City’. Het netwerk vormt al meer dan tien jaar een ontmoetings- en werkplaats voor grootstedelijke uitdagingen en oplossingen die bijdragen aan betere straten, buurten, steden en regio’s. Het netwerk bestaat uit 27 samenwerkende regionale partners verbonden met een grote internationale community. We juichen toe dat de focus in de komende programmaperiode nog meer wordt gelegd op (sociale) innovaties voor mensen die deze het hardst nodig hebben. 

Innovatie voor en met iedereen staat centraal

Elke vier jaar bepalen de partners van het Amsterdam Smart City Netwerk gezamenlijk de ambities voor de komende jaren. Het nieuwe vierjarige programma (2022-2026) van Amsterdam Smart City vindt plaats in een wereld die lijdt onder extreme instabiliteit die ook impact heeft op de leefbaarheid van steden.De wereld lijdt onder extreme instabiliteit die ook impact heeft op de leefbaarheid van steden. Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City:

“De pandemie, de oorlog in Oekraïne, en natuurlijk de steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering maken transities urgenter dan ooit. We moeten dingen echt anders gaan doen. Beter voor de wereld, beter voor mensen. Gelukkig gebeurt er al heel veel. Het Amsterdam Smart City-netwerk werkt al meer dan tien jaar aan innovaties die steden leefbaarder maken. Dat stemt mij ook optimistisch. Het netwerk, met zijn grote diversiteit aan partners en communityleden, gaat ook de komende vier jaar richting geven aan veranderingen die ten goede komen aan de duurzame, slimme stad en regio van morgen. Met speciale aandacht voor en met die mensen die het hard nodig hebben.”

Samen werken aan stedelijke vraagstukken

De afgelopen jaren is er gewerkt aan stedelijke vraagstukken over de circulaire energietransitie, toegankelijke digitalisering en schone, betaalbare mobiliteit.De afgelopen jaren is er gewerkt aan stedelijke vraagstukken over de circulaire energietransitie, toegankelijke digitalisering en schone, betaalbare mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan autodelen tussen bewoners. Daarmee creëren we ruimte op straat, schonere lucht, minder gebruik van grondstoffen én meer sociale cohesie in een buurt. Ook is er gewerkt aan innovaties op het gebied van wind- en zonne-energie die ten goede komen aan mensen die in energiearmoede++EnergiearmoedeHet verband tussen armoede en de kosten van energie. Aan de ene kant beschrijft het de stijgende energiekosten als een risico op armoede en aan de andere kant de moeilijkheden van de armen in de geïndustrialiseerde landen om de stijgende energiekosten te kunnen betalen. leven of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan hergebruik van zonnepanelen voor mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Daarnaast zijn er ook minder tastbare, maar even belangrijke resultaten in de vorm van (internationale) inzichten, opgebouwde netwerken, ideeën en kleine verschuivingen op systeemniveau.

Nora van der Linden, directeur Kennisland: 

“Om de opdracht van ‘betere straten, buurten en steden’ te doen slagen, is het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk krachten bundelen. Als netwerk en als regio herbergen we een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen. Binnen het netwerk ontstaan mooie initiatieven. Wel ligt de focus daarbij nog vaak op louter technologische innovaties. Waarbij de ideeën, perspectieven en ervaringen van bewoners en maatschappelijke organisaties nog niet voldoende een plek krijgen. We zijn daarom blij dat de nadruk in de komende jaren komt te liggen op sociale innovatie, met aandacht voor inclusie en sociale gelijkheid. Als Kennisland zien we daarom ook een belangrijke rol in het netwerk als meedenker, aanjager en kritische stem om ervoor te zorgen dat deze goede intenties in praktijk worden gebracht.” 

Op 15 juni vond de feestelijke kick-offAls Kennisland zien we een belangrijke rol in het netwerk als meedenker, aanjager en kritische stem om ervoor te zorgen dat deze goede intenties in praktijk worden gebracht. van de nieuwe programmaperiode plaats. Adviseur overheid in transitie Dave van Loon gaf er een pitch over het belang en de betekenis van sociale innovatie, hoe Kennisland dit in projecten in de praktijk brengt en hoe het netwerk van Amsterdam Smart City hier in de komende periode nog beter vorm aan zou kunnen geven. 

“Sociale innovatie is de laatste jaren steeds meer een buzzword geworden. Voor Kennisland betekent sociale innovatie: samen vernieuwen. Daarvoor is de gebundelde kennis en ervaring van overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én bewoners nodig. Het is belangrijk dat al deze partijen een meer onderzoekende en ontwerpende houding aannemen om nieuwe aanpakken voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken uit te proberen en te testen. Zo kunnen we gezamenlijk slimme oplossingen realiseren voor de grote uitdagingen van deze tijd.”

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/amsterdam-smart-city-bouwt-verder-aan-een-sociale-slimme-stad/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/amsterdam-smart-city-bouwt-verder-aan-een-sociale-slimme-stad/