Handreiking voor professionele ontwikkeling van onderwijs- ondersteunend personeel

Op welke manier kunnen we het ontwikkelperspectief voor ondersteunend onderwijspersoneel (OOP’ers) vergroten en wat is daarvoor nodig? In deze publicatie vind je een aantal belangrijke thema’s en vragen die daarvoor relevant zijn. Ook lichten we een aantal voorbeelden van good practices uit, waarvan uit ervaring blijkt dat ze veel effect hebben op de professionele ontwikkeling van OOP’ers.

Download
Publicatie
header_img
Ontwikkeldoor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

27 juli 2021

We begeleidden het actieprogramma voor emancipatie van onderwijsondersteuners++OntwikkeldoorMet het actieprogramma Ontwikkeldoor werkt Kennisland aan draagvlak voor emancipatie en duurzame professionalisering van onderwijsondersteuners (OOP’ers). in opdracht van de Gemeente Amsterdam, parallel aan de lopende pilot ‘Ontwikkeldoor’, een modulair opleidingstraject voor OOP’ers.

Met een bovenschoolse directeur++Bovenschoolse directeurStuurt meer dan 1 school aan en is daardoor niet fulltime op 1 school aanwezig. Deze persoon regelt allerlei zaken op het gebied van het personeel en de organisatie van scholen., een begeleider en coach van OOP’ers, en een HR-adviseur stelden we deze handreiking samen, waar schoolbesturen mee aan de slag kunnen als zij willen investeren in de ontwikkeling van hun OOP’ers. Onderwerpen die in deze handreiking aan bod komen zijn:

  • Visie en verwachting van een OOP’er in de school
  • Het Ontwikkelgesprek
  • Facilitering
  • Communicatie

 

Download handreiking

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/handreiking-voor-professionele-ontwikkeling-van-onderwijsondersteunend-personeel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/handreiking-voor-professionele-ontwikkeling-van-onderwijsondersteunend-personeel/